Utgiven i Forum nr 1995-14

Tyskt energibolag vill locka utländsk industri

av Christian Schönberg Forum 1995-14, sida 10, 02.11.1995

Taggar: Teman: energibolag

Kraftverk söker storavnämare:

Tyskt energibolag vill locka utländsk industri

Christian Schönberg

De nya tyska förbundsstaterna erbjuder beaktansvärda möjligheter för nya industrietableringar i det forna DDR. I en konjunkturbarometer från år 1994 toppar NBL=die neven Bundesländer listan över industriella tillväxtländer före USA, Storbritannien, Frankrike, Italien och Japan.

Rostock T Å k i Laage om MECKLENBURGsomienn & ulaf SR

Tangermänd Ö HANNOVER NA i - Frankfurt/OÖ. . mm POTSDA na = BRANDENBUR a. Göttinge = Q chemiz > QQ zvickau

Förutom tolv kol- och några vindkraftverk i de nya förbundsstaterna har Hanseatische Aktiengesellschaft affärsintresse i Ryssland, Polen, Tjeckien.

1 n förutsättning för att bygga oc utveckla industricentra är till gången till en effektiv och miljövänlig energiförsörjning. Hanseatische Aktiengesellschaft — en större elektricitetsproducent med ett dussin kraftverk på olika håll i de nya förbundsstaterna — offererar i samråd med statliga och lokala myndigheter intressanta paketlösningar för i synnerhet energikrävande industrisektorer. Företaget visualiserade sina lockbeten, i samarbete med Finsk-Tyska Handelskammaren. vid ett möte i Helsingfors.

Varför investera just i Tyskland?

Enligt projektchef Klaus Stöcker från företagets huvudkontor i Berlin ligger de nya östligare belägna förbundsstaterna med sina goda kommunikationer geografiskt väl till. mitt emellan öst och väst.

Det finns fortfarande billig mark att exploatera och därutöver högmotiverad och kunnig arbetskraft i överflöd. Arbetslösheten balanserar mellan 10-25 procent inom området.

Vissa beskattningsfördelar för industrietableringar som tills vidare löper till år 1998 kombinerade med regionala stödpaket kan göra investeringar välmotiverade. T.o.m. priset på elenergi, som på många håll är en ren ”avfallsprodukt”, är förhandlingsbart.

Kraftbolaget erbjuder kontakt- och experthjälp i sociala och juridiska frågor och assisterar även vid marknadsföring av den nyetablerade industrins produkter.

— Vi engagerar oss inom alla delområden som på något sett kan påverka slutproduktens konkurrensmöjligheter på marknaden, säger Klaus Stöcker.

— Till drömkunderna räknar vi utan tvekan bryggerierna, vi tar också gärna emot pappers-, textil-, trähusindustrier eller bagerier, marmelad- och mustfabriker. Listan kunde göras ännu längre.

Tangermöände och Calbe i SachsenAnhalt, Griumma i Sachsen samt Frankfurt/Oder och Plessai Brandenburg hör till de synligaste operatörerna på den tyska nyetableringsmarknaden. 9

Forurn nr 14/95

Utgiven i Forum nr 1995-14

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."