Utgiven i Forum nr 1988-05

Unikt butikshotell

av Peter Nordling Forum 1988-05, sida 24, 17.03.1988

Taggar: Teman: hotell

Gamla Hamnen blir

Text: Peter Nordling

UNIKT BUTIKSHOTELL

Hyr butiksutrymme för en månad för att testa dina produkter. Bl a den här möjligheten erbjuder Gamla Hamnen — ett nytt affärscentrum med en unik affärsidé — som i höst inleder verksamheten i två nyrenoverade magasin på Skatudden i Helsingfors.

amla Hamnen är ett komplex med GE: rad olika affärsverksamhete som alla stöder varandra. Gamla Hamnen ägs av det hittills okända företaget Navarino. Bakom det finns dock betydligt mera kända krafter. Huvudaktionär och styrelseordförande är Tauchers förre VD, Kenneth Oker-Blom. Resten av aktiekapitalet på 100 000 mark är fördelat mellan bankirfirman Bond & Stock och familjen Grotenfelts investmentbolag Famigro. VD är Rainer Abrahamsson, tidigare exportchef på Oy Julius Tallberg Ab.

De två magasinen i hörnet av Kanalgatan och Lilla Hamngatan har förbundits med ett glastak Genom det får fastigheten en sammanlagd uppvärmd yta på över 6 500 m?.

Butikshotell

Allt har byggts upp kring de 20 butikslokalerna på 50 m? som kan hyras för en månad i sänder, Dessa är placerade under glastaket längs varsin magasinsvägg. Lokalerna kan emellertid inte hyras av vem som helst och när som helst.

— Meningen är att samla företagen branschvis under en månad i sänder. På det sättet åstadkommer vi samtidigt en mini Trots att Gamla Hamnen är Kenneth OkerBloms genom tiderna största satsning betraktar sig 42-åringen nu delvis som pensionär. Något fast jobb vill han inte ha — åtminstone inte på några år.

2 mässa som lockar betydligt flera kunder, förklarar Oker-Blom.

I november blir temat skidsport och i december förvandlas butikslokalerna till ett leksaksparadis.

Konceptet är en vidareutveckling av idéen för det Oker-Blomska kontorshotellen OF fice Forum och Office House. Butikskontrakten kommer att innefatta en mängd service — bl a telefonväxel, kopiering, och bokföring. Mot separat betalning får man delta | den gemensamma marknadsföringen.

Enligt Oker-Blom är konceptet ypperligt för den som vill prova hur marknaden tar emot en produkt eller för ett företag.

— Också om företagaren besluter lägga ned verksamheten är månadshyran på 12 500 mark en billig läropeng. Dessutom kan man inte undgå att sälja åtminstone en del av sitt lager då många likartade företag lockar ett stort antal kunder till platsen, säger han.

Restauranger och mässa

Resten av utrymmena hyrs ut på mera konventionella villkor. Säkra hyresgäster är redan pastafabriken Bernardo med restaurang och en restaurang med två menyer. Den ena gäller rätterna som serveras, den andra är en prislista på antikviteter som gästerna kan köpa med sig hem. En exklusiv livsmedelsbutik är tänkt att ta hand om dem som tidigare handlade i saluhallen.

Som ett slags publikmagnet skall mässutrymmet på 2 000 m? fungera. Gamla Hamnen har redan kontrakt med Helsingfors Mässa som bl a ordnar investeringsmässan. Vid behov kan utställningsutrymmena förstoras till maximalt 3 500 m?. OkerBlom har tänkt att mässutrymmet också skall fungera som auktionskammare vid konst- och antikvitetsauktioner.

Som ytterligare publikattraktioner försöker man förhandla fram kontrakt med en karamellfabrik och ett ”kalakukkobageri”.

Gott om kunder

Så här långt låter allt bra, men varifrån skall kunderna komma till den avsides belägna Skatudder — På Skatudden bor ca 6 000 mänskor och där finns omkring 4 000 arbetsplatser. Det här kundunderlaget motsvarar en mindre stad. Dessutom byggs ett hotell på granntomten, konstaterar Oker-Blom.

Den största potentialen finns dock I de ca 1,5 miljoner turister som årligen kommer till Skatudden med färjorna från Sverige och Förbundsrepubliken Tyskland. Dessutom planerar Gamla Hamnen att hålla sig med en egen busslinje. Bussen, som är gratis skall köra mellan Gamla Hamnen, färjterminalerna, Stockmanns varuhus och järnvägsstationen. Därmed blir det frestande för både turister och andra att ta sig ner till det nya affärscentret.

Enligt Oker-Blom har projektet fått enbart positivt bemötande. Helsingfors stad har välkomnat projektet. Och banken lär ha blivit intresserad till den grad att den erbjöd sig att finansiera hela projektet som beräknas ha ett marknadsvärde kring 100 Mmk efter fullbordad sanering.

För att projektet skall bära sig krävs en årsomsättning på över 8 Mmk och med full beläggning året om blir den maximala omsättningen ca 16 Mmk. Konceptet låter vattentätt, men en viss inkörningstid krävs säkert ändå. []

Gamla Hamnen är ett koncept som med stor sannolikhet saknar motstycke. Meningen är att alla funktioner stöder varandra.

5/1988 FORUM

Utgiven i Forum nr 1988-05

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."