Utgiven i Forum nr 1992-08

USA broms i Rio

av Christian Schönberg Forum 1992-08, sida 19, 27.05.1992

Taggar: Orter: Rio de Janeiro Teman: miljökonferens

SA broms i Rio

Text: Christian Schönber lutresultatet av den omdiskuterade miljökonferensen i Rio de Janeiro 1 juni blir enligt miljöskyddsorganisationerna inte annat än en flopp, eftersom man där inte kommer att kunna enas om ett avtal som skulle ålägga nationerna att radikalt skära ned sina koldioxidutsläpp. Om inte utsläppen fås under kontroll kan vi räkna med en temperaturstegring på nära fyra grader fram till slutet av nästa århundrade. Resultatet av den sk drivhuseffekten skulle, enligt vetenskapsmän som deltagit i förberedelserna av den av FN arrangerade konferensen, på ett katastrofalt sätt återspeglas i det vardagliga livet. Stora bostadsområden skulle översvämmas och en del torrare områden skulle bli öknar. Inte heller EG-länderna, vars förslag att koldioxidutsläppen fram till år 2000 skulle reduceras till 1990 års nivå. kan vara nöjda med USA:s agerande i frågan. Det är nämligen just USA som me at fram en text som inte ålägger länderna att vidta några som helst radikala åtgärder. utan innehåller endast en uppmaning att begränsa utsläppen fram till år 2000. USA:s andel av de totala globala utsläppen ligger på en synnerligen hög nivå och man vägrar gå med på alla åtgärder som kan riskera minska den ekonomiska tillväxten eller öka den rådande arbetslösheten i landet. I synnerhet inför det stundande presidentvalet är frågan för den sittande presidenten mer än prekär.

Dessvärre har man hittills på ytterst få håll börjat inse att miljövård och industriell lönsamhet inte motarbetar varandra. Exempelvis kan man genom effektivare användning av elektricitet spara direkta kostnader samtidigt som utsläppen i elproduktionen minskar i omfattning.

För den vanliga konsumenten kunde det betyda att man genom att köpa ett ”energisparar-kylskåp” skulle kunna halvera el-åtgången och förtjäna in extrakostnaden för det något dyrar a

Beredskap att producera energisnåla nyttoartiklar finns. Hoppas köparna också kan motiveras betala mera för den något dyrare produkten ÅS Även Bush torde delta

Vid konferensen i Rio den 3—14 juni representeras Finland av utrikesminister Paavo Väyrynen, miljöminister Sirpa Pietikäinen och biståndsminister Toimi Kankaanniemi. President Mauno Koivisto sällar sig till sällskapet under konferensens tre sista dagar under det så kallade toppmötet där statsöverhuvuden från de flesta av FN:s medlemsländer deltar. De senaste bulletinerna från Vita Huset i Washington gör gällande att även president Georg Bush trots alla rykten o sitt hot om utmarsch från mötet tving- — skåpet på några få år. motsatsen tar flyget till Rio. LJ - a . Försäkringsbolaget Nad) S i || d vensk-Finlan Försäkringsbolaget med personlig service RESULTATRÄKNING 1.1.—31.12.1991 (Beloppen i 1.000 mk) 1991 1990 Premieinkometer + 144.894 4 137.954 Driftskostnader — 38.149 36.751 Kreditfärluster på premietardringar = 08 - 79 Nettaintäkter av investeringsverksamhet + 27.956 + 28.400 RTNRaN I oe I dög Förändringar i premieansvaret - 2554 + 2365 ning " Intäkter av försäkringerörelsen + 189.391 + 152.670 Rörelseöverakott + 1688 + 1549 förs ga intäkter + 905 oc 528 Erlagda ersättningar - 100.582 = — 94.689 Förändringar i reserveringar Me I Förändringar i ersättningsansvaret - 23281 - 23.942 Direkta skar I 45 I 4 Försäkringsrörelsens bidrag + 45527 = + 44.039 Återförsäkrarnas ande! I €38 = 130 Räkenskapsårets överskott + 147 + 102 Den egna andelen av försäkringsrörelsens bidrag + 44889 = + 42718 BALANSRÄKNING PER 81.12.1991 (Beloppen i 1.000 mk) AKTIVA 1991 1890 PASSIVA Finansieringetillgångar Främmande kapital Kassa och banktillgodohavanden 5.079 6.348 Skulder av återförsäkringsrörelsan 6.114 6.120 Tillgodohavanden av återförs rörelsen 33.216 37.969 Transistoriska skulder 9.144 9.395 Transistoriska poster 25.969 28.438 Övriga skuler 4.729 4.793 Förskottsbetalningar - - Försäkringsteknisk ansvarsskuld 271.313 245.478 Övriga finansieringstillgångar 36.378 27.372 251-300 265 766 100.542 95.125 Investeringslillgångar Reserveringar Skuldebrevstordringar 92.709 78.570 Kraditförlustreservering 5.540 4.880 Masskuldebrevslån 10.457 11.470 Förskottskostnad 2.395 2.403 Aklier och andelar 11.373 €.637 Fastighetsaktier 26.351 27.024 Eget kapital 7.835 7283 Fastigheter 41.572 41.046 Böndet. 2.000 2.000 Övriga investeringstillgångar 330 80 ; 9: Fritt 11.080 10.913 183.301 164.836 14.060 3918 Anläggningstillgångar / Aktier och andelar 1.252 1.251 313295 286.982 Fastighetsaktier 19.487 18786 Fastigheter 291 292 Inventarier 3791 3.453 Övriga anläggningstillgångar 4.031 3.259 28.852 27.021 213.205 206.082 FORUN, 8/1992 19

Utgiven i Forum nr 1992-08

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."