Utgiven i Forum nr 1988-16

USA höjer profilen

av Christian Sundgren Forum 1988-16, sida 21, 20.10.1988

Taggar: Orter: USA Teman: ekonomi

Text: Christian Sundgren

Med Dukakis i Vita Huset kommer den amerikanska ekonomin att blomstra igen. Investeringarna tar fart. Nya teknologiska framsteg görs. Det enorma handelsbalansunderskotet försvinner. Därmed finns det inga hinder för USA:s välfärdsökning.

HUKA ER et är förstås inte en Bush-anhängare som säger detta. Nej, de optimistiska framtidsutsikterna målas upp av

Michael Dukakis främsta ekonomiska rådgivare: Lawrence Summers. Det är denna Harvard-professor som står bakom den demokratiska presidentkandidatens ekonomiska planer. Professor Summers är beredd att lämna det ärorika universitetet I Boston för nya ansvarsfullka uppgifter i Washington.

Där finns bara ett men. Har Dukakis någon chans? Tror väljarna på honom? Kan de vara betteroff med en ”liberal” i ledningen?

De ekonomiska experterna i det demokratiska lägret h r en hel del att komma med i presidentsval. kampanjen. Redan den ekonomiska statist ken från de gångna åren talar ett klart språk.

År 1980 lovade Reagans utbudsekonomer mer sparande, mer investeringar och snabbare tillväxt. Men inga av dessa löften har hållits.

Nu kommer Dukakis ekonomiska rådgivars med lika storstilade löften — Vår ekonomi kan förbättras betydligt. Dukakis kommer att vända den negativa trenden.

Professor Summers summerar åtgärderna i tre punkter 1. Handelsbalansen måste fås under kontrall. Det ger utrymme för investeringar, framför allt i högteknologi.

  1. Samarbetet och samägandet skall stimuleras inom företagen. Det ökar kreativiteten.

  2. Utbildningen och yrkeskunskapen skall höjas. Humankapitalet, som är allt viktigare för tillväxten, skall ges hög prioritet.

Handelsbalansunderskottet

USA:s utrikeshandel har under ReaganBush-perioden blivit allt snedare. Importen har varit större än exporten. Under de senaste åren har det månatliga underskottet rört sig omkring 10 miljarder USD. Det sammanlagda underskottet beräknas till 130 miljarder USD 1! slutet av detta år.

Härtill kommer underskottet i USA:s federala budget på hela 150 miljarder USD.

FÖRUN, 15/1988

Denna enorma misshushållning drabbar inte bara USA:s ekonomi, utan hela världsekonomin. På de internationella aktiemarknaderna är det panik varje gång USA:s månatliga handelsuppgifter offentliggörs.

Men om Reagan-Bush inte har klarat av problemen, har då demokraterna ett konkret handlingsprogram för att komma tillrätta med miljardunderskotter — Guvernör Dukakis har redan visat vägen. I delstaten Massachusetts har han lyckats stimulera företagsamheten. Det har gett ökade intäkter och minskade utgifter, t ex för arbetslösheten. På kort tid har han därmed fått delstatsbudgeten i balans.

— Genom att få igång en snabbare tillväxt på vår interna hemmamarknad och genom att göra USA:s produkter och varor konkurrenskraftiga igen, lyckas vi stimulera ekonomin på en nationell nivå. En livskrafti aliserade delstater har mycket att lära av OSS.

Det säger Richard A Manley som är VD för skattebetalarnas intresseorgnisation i Massachusetts. Han har i 25 år följt med och påverkat delstatens utveckling. Detta uttryckligen med industrins och företagarnas intressen för ögonen. Enligt honom är det nu Massachusetts speciella mix med högteknologi, banking och forskning som är en garanti för fortsatt tillväxt.

— MIT (Massachusetts Institute of Technology), Harvard-universitetet och försvarets forskningsenheter fanns här i Boston, när den ekonomiska krisen slog till år 1970 och isynnerhet fem år senare.

— Och det var tur de fanns. Dehär toppuniversiteten står för ett fantastistisk kunnade. Här fanns m a o de experter som behövdes för de nya, högteknologiska utma USA KOMMER IGEN ekonomi är nämligen garantin för att komma ifrån underskotten I USA:s federala budget, slår professor Summers fast.

Enligt honom följer härav en lägre räntenivå överlag, vilket internationellt sett är bra. Och dessutom kommer de lånemedel som nu används för att täcka USA:s budgetunderskott att kunna användas för produktiva investeringar. Det sätter fart på tillväxten och förbättrar sysselsättningen.

Siffrorna för Massachusetts är onekligen framgångsrika. Delstaten med 5 855 000 invånare på den amerikanska östkusten var en traditionell industristat. På 70-talet gick det verkligen illa. Det ena företaget efter det andra inom såväl textil; sko- som pappersindustrin gick i konkurs. När Michael Dukakis blev vald till delstatsguvernör år 1974 var ekonomin i botten. Arbetslösheten var då uppe i 11 procent, medan siffran för hela USA var 8 procent.

— Guvernör Dukakis hade det verkligen inte lätt. Industrin var mitt uppe i en omfattande strukturomvandling när han tog över. Men han ledde Massachusetts ut ur krisen. Vi hade landets högsta arbetslöshet år 1975. Nu har vi landets lägsta, myser professor Summers.

Den allmänna arbetslöshetssiffran för USA är idag 6 procent, men för Massachusetts del 3 procent. Delstaten har fålt ett nettotillskott på 300 000 arbetstillfällen sedan år 1980, inom högteknologin 60 000 nya jobb.

Den demokratiska guvernören skryter också med att per capita-iInkomsten har ökat snabbare | delstaten Massachusetts än i USA i allmänhet under 80-talet. Vi är definitivt better-off, anser majoriteten i Boston.

Håller modellen?

Siffrorna för utvecklingen I Massachusetts är onekligen positiva. Och demokraterna tar gärna åt sig en del av äran. Men kan de andra delstaterna i USA följa samma utvecklingsmönster — Nej. Massachusetts-modellen gäller definitivt inte för farmbältet och stater med betydande agrarsektor. Men andra industri ningarna. Här fanns de forskare och kreatörer som i ett nära samarbete med industrin kunde visa vägen ut ur krisen. Sysselsättningen i den högteknologisk hard wareindustrin ökade snabbt. Nu är tillväxten snabb på soft ware-sidan.

VD för delstatens skattebetalare är verkligen inte rädd för att demokraterna skulle investera skattemedlen fel. Tvärtom anser han att guvernören har lyckats stöda företagsamheten och stimulera bl a kortakterna mellan universiteten och delstatens vårdsektor och deras & k teaching hospitals. Detta givande samarbete bäddar nu för delstatens fortsätta tillväxtmöjligheter.

— I dag är Boston och Massachusetts ett direkt Mecka för all bioteknologisk utveckling. Nyckeln till det hel är läkemedelsindustrins och forskningsenheternas möjligheter att placera ut sina experter inom Massachusetts utbyggda sjukhus- och vårdsektor.

Har Dukakis någon chans vilka är då chanserna för att Michael Dukakis skall få pröva sin Massachusetts-modell på hela USA?

De är inte stora. Det är bara några veckor till presidentvalet den 8 november. De flesta opinionsundersökningar ger republikanernas George Bush ett något större understöd. Han rider på Reagans popularitet. Dukakis har inte hittills lyckats knappa in på försprånget med sina ambitiösa sakprogram.

Men de två huvudkandidaterna är så jämnstarka att allt är möjligt. Det kan g fortsättning på sid 2 21

Utgiven i Forum nr 1988-16

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."