Utgiven i Forum nr 2007-09

USA på väg att ta ledningen inom triple-play

av Mikael Åkermarck Forum 2007-09, sida 18-19, 27.09.2007

Taggar: Bolag: AT&T Orter: USA Teman: Telemarknaden

ISTOCKPHOTO

EH FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 9 2087

ANALYS

USA på väg att ta ledningen imom

X Telemarknaden i USA har upplevt en stark strukturell omvandling. Den avreglering som inleddes på 1990-talet har fortsatt in på 2000-talet. Avregleringen har lett till sammanslagningar av olika operatörer och fusionerna har präglat telemarknaden i USA under de senaste åren. Trots det är mobilpenetrationen i USA fortfarande klart lägre än i Västeuropa eller i de tekniskt sett mest utvecklade länderna i Asien och Stillahavsområdet.

Det är intressant att notera att den första prototypen av mobiltelefonen utvecklades i USA redan 1946. Trots det fick mobiltelefonin inte det genombrott som hade väntats. Tvärtom stod utvecklingen stilla. Amerikanska telejätten AT&T gjorde flera försök att utvidga användningen av mobiltelefoner utan att nå ett genombrott.

Mikael Åkermarck är forskare vid kommunikationsministeriet.

Kommentera eller skicka en egen debattartikel till adressen: feedbackQforum.fi Vi välkomnar även kortare texter.

Slutligen var japanerna 1979 först i världen på att lansera en kommersiell trådlös telefonitjänst. Dessvärre blev NTT:s (Nippon Telephone and Telegraph) försök ingen kommersiell framgång utan misslyckades. Däremot var uppkomsten av det nordiska mobiltelefonisystemet NMT i Norden på 1980-talet desto lönsammare, men det är en annan historia.

Å andra sidan är USA fortfarande världsetta i fråga om samtalsstatistik per anslutning (min/anslutning) och minutpriserna är i allmänhet lägre än i Västeuropa och Japan. Samtidigt är telesektorns framtid redan nu verklighet i USA: tripleplay är inne i ett uppsving och USA väntas bli en av de ledande länderna inom triple-play-verksamheten.

Fusion efter fusion. Under de senaste decennierna har operatörsfältet i USA genomgått en radikal omvälvning. Det hela började med att jättekoncernen AT&T, även känd under sitt varumärke Bell Systems och smeknamnet Ma Bell, förlorade sin monopolställning 1984. Då bröts 24 lokala Bell-operatörer ut ur AT&T-koncernen för att bilda sju självständiga regionala operatörer (Regional Bell Operating Company, RBOC).

De så kallade Baby Bells-företagen var NYNEX, Bell Atlantic, South-Western Bell, US West, Pacific Telesis, Ameritech och Bell South. Var och en av dessa Belloperatörer fick monopol i sin egen region. Kvar i koncernen blev fjärrsamtalsoperatören AT&T, Belllaboratorierna (numera Telcordia) och mobiltillverkaren Western Wireless (senare Lucent). En ändring av den gällande telekommu nikationslagen 1996 möjliggjorde den följande vågen av stora fusioner som började 1997.

Till följd av de talrika fusionerna koncentrerades marknaden i synnerhet under perioden 2005-2006 till de tre största operatörerna, Cingular Wireless, Verizon Wireless och Sprint-Nextel, som var och en har en andel på 25 procent av abonnenterna.

De två största mobiloperatörerna kontrolleras av de två största operatörerna i det fasta nätet: Cingular Wireless ägs till 100 procent av AT&T, medan ägare i Verizon Wireless är Verizon med andel på 60 procent och brittiska Vodafone Group med en andel på 40 procent. Efter att Bell South såldes till AT&T 2006 återstår två starka operatörer på telemarknaden: AT&T och Verizon.

Alla de tre största operatörerna har ett nät som omfattar hela landet och detsamma gäller för den fjärde största operatören, T-Mobile USA. På västkusten verkar operatören Qwest i det fasta nätet som ägs av Sprint.

Mindre lukrativa distanssamtal. AT&T, MCI, Sprint och Worldcom var ursprungligen fjärr- och utlandssamtalsoperatörer i det fasta nätet, medan de övriga aktörerna på marknaden var lokala operatörer med en monopolställning i respektive region. Telekommunikationslagen 1996 gjorde det möjligt för fjärrsamtalsoperatörerna att ha abonnenter i sina nät, men däremot var det inte tillåtet för de regionala operatörerna att förmedla fjärrtrafik annat än i en mycket begränsad skala.

Nu har alla begränsningar av FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 9 288 triple-pla lägsnats, men samtidigt har också betydelsen av fjärr- och utrikessamtalen för operatörernas affärs verksamhet rasat. Därför har de två största långdistansoperatörerna AT&T och MCI fusionerats med de två största regionala REOC-operatörerna. Den tredje största operatören inom fjärr- och utrikessamtal, Sprint, har fusionerats med mobiloperatören Nextel.

Krav på reglering. I USA har trycket på reglering ökat under de senaste åren när operatörerna inom den fasta telefonin och mobiltelefonin har konsoliderats till ett fåtal starka operatörer. Efter sammanslagningen av AT&T och Bell South innehar de två största operatörerna, AT&T och Verizon, över 60 procent av de fasta telefonnäten, drygt 50 procent av mobiltelefonnäten och intill 40 procent av bredbandsnäten (över 80 procent av DSL-anslutningarna).

Verklig konkurrens mellan operatörerna finns endast inom mobiltjänsterna, eftersom var och en av dem verkar på sina egna områden i det fasta nätet (telefoni och bredband). Verizon har verksamhet i 28 delstater, AT&T i 22 delstater (av vilka 9 som ett resultat av fusionen med Bell South) och RBOC Qwest i 11 delstater i västra delen av USA.

I slutet av 2005 var mobilpenetrationen i USA 69 procent och klart lägre än penetrationen i Västeuropa (100,76 procent). I Japan hade 74 procent av befolkningen en mobiltelefon, vilket är lägre än den ovan nämnda siffran för Västeuropa, men högre än i USA.

Däremot har mobilpenetrationen nått en mycket hög nivå i vissa andra länder i Asien och i Stillahavsområdet: Australien 94,6 pro ”Marknaden för triple-playtjänster är ny också i USA, men det är sannolikt att USA blir världsledare på området. cent, Sydkorea 79 procent, Hong Kong 106 procent och Singapore 98 procent. I USA ökade antalet abonnenter 2005 i rätt måttlig takt med en tillväxt på 15 procent, trots att minutpriserna sjönk kraftigt från året innan (27 procent). Det är också skäl att minnas att det fortfarande används två olika standarder för mobiltelefoni i USA, nämligen GSM och CDMA.

Mobilmarknaden i USA liknar marknaden i Europa. De två eller tre största operatörernas marknadsandelar växlar mellan 74 procent (Tyskland och Italien) och 85 procent (Finland). I USA stod de tre största mobiloperatörerna (AT&T, Verizon och Sprint-Nextel) i slutet av 2006 för en sammanlagd marknadsandel på över 86 procent. I absoluta siffror närmar sig det totala antalet mobilanslutningar i USA 200 miljoner. Den största operatören AT&T hade i slutet av 2006 totalt 61 miljoner, Verizon 59 miljoner och Sprint 53 miljoner abonnenter. Av de tre stora är AT&T den enda vars tjänster bygger på GSMteknik.

Triple-play. Analytikern Cyrus Mewawalla på Westhall Capitals har konstaterat att varje ny teknik sprids snabbare än dess föregångare. Det dröjde 50 år innan hälften av befolkningen hade fått tillgång till en traditionell trådtelefon. För mobiltelefonen tog det 20 år att slå igenom, för internet 10 år och för bredbandet 5 år. VoIP, och varför inte också triple-play, kan finnas allmänt tillgängliga för alla redan inom 2-3 år.

Kabelmodem är alltjämt den 1ledande bredbandstekniken i USA, men enligt vissa uppskattninga kommer DSL-tekniken att övervinna den redan 2008. Parallellt med de nuvarande teknikerna har AT&T anserat sin FTTN-teknik och Verizon sin FTTP-teknik, vilka bygger på optisk fiber. Tack vare de här eknikerna kan de erbjuda utveckade triple-play-tjänster som konkurrenter till kabel-tv-operatörernas motsvarande tjänsteutbud. Marknaden för triple-playjänster är ny också i USA, men det är sannolikt att USA blir världsledare på området, senast när de stora bredbandsoperatörerna AT&T och Verizon får igång sin landsomfattande IPTV-lansering. Operaörerna har satt upp ambitiösa mål som kan vara svåra att nå.

Enligt vissa prognoser är triple-play den teknik som man satsar mest på i USA under de kommande åren. Däremot väntas Europa bli etta inom IPTV (som är en del av triple-play). Redan nu har Europa utvecklats till det ledande IPTVområdet och gått förbi Asien under perioden 6/2005-6/2006 (PointTopic 2006).

Om utvecklingen fortsätter i samma takt som hittills betyder det att kring 45 procent av alla 110 miljoner hushåll i USA inom kort kommer att ha tillgång till triple -play.

Men triple-play-marknaden är ännu i startgroparna i hela Nordamerika i förhållande till Europa och Asien, och de ovan nämnda siffrorna är bara uppskattningar. Vi vet inte hur snabb utvecklingen blir, men vi vet att den inte kan hejdas. Den amerikanska tidskriften Computerworld Executive Bulletin beskriver situationen träffande: ”All roads lead to IP. Voice over IP is changing the way we think of, and manage, communications” m

Utgiven i Forum nr 2007-09

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."