Utgiven i Forum nr 2017-11

Utbildningsexport kan bli miljardaffär

av Björn Ådahl Forum 2017-11, sida 28-29, 21.12.2017

Finlands utmärkta rykte inom utbildningssektorn är en resurs som hittills inte alls har utnyttjats till fullo, speciellt i Asien där efterfrågan växer. Företagaren Tuomas Kauppinen vill få till stånd en förändring.

Det finska skolsystemet är häpnadsväckande berömt i Kina. Många kinesiska experter anser till och med att Finland är något av ett föregångsland, och de känner också till att de finländska lärarna håller berömligt hög klass.

Det kom undervisnings- och kulturministern Sanni Grahn-Laasonen fram till under en rundresa i Kina och det autonoma Hongkong, där hon var i oktober för att marknadsföra det finska kunnandet inom branschen.

Grahn-Laasonens delegation bestod av fler än 20 representanter för universitet och bolag som är specialiserade på olika aspekter av undervisning. Ett av de mest ambitiösa av dessa företag är Edunation, som ekonomen Tuomas Kauppinen var med om att grunda.

”Vårt mål är att det ska finnas 150 000 asiatiska studerande i Finland år 2020. Majoriteten kommer från Kina”, säger Kauppinen.

Väldiga proportioner. Edunation har sitt huvudkontor i Tammerfors, men Kauppinen har i flera år varit bosatt i olika kinesiska städer. För närvarande bor han i Hongkong där han i fjol öppnade Edunations första kontor i Asien.

Till skillnad från Grahn-Laasonen är Kauppinen inte överraskad över att det finska skolsystemet är välkänt i Asien. Under de senaste tio åren har han besökt fler än 200 universitet och högskolor för att skapa kontakter och hitta samarbetspartner.

”Jag har märkt att utbildade asiater i första hand förknippar Finland med ett förträffligt skolsystem, julgubben och en ren natur. Många kommer också ihåg att Nokia är ett finskt bolag”, berättar Kauppinen som själv är gift med en kines.

Edunations ursprungliga mål var att se till att 100 000 asiater skulle studera i Finland år 2020. Det dröjde ändå inte länge förrän Kauppinen insåg att efterfrågan är så stor att 100 000 platser inte räcker till.

”Ifall finska utbildningsanstalter tar emot 3 000 studerande från vart och ett av de kinesiska landskapen innebär det att fler än 90 000 kineser studerar i Finland. Jag är säker på att 3 000 i det här fallet är en alltför låg siffra”, konstaterar han.

Intresset för att studera i Finland är stort också bland annat i Indien och i det likaså folkrika Indonesien. Bägge länders ekonomi utvecklas snabbt, och allt fler familjer har råd att skicka sina barn utomlands.

Björn Ådahl text & foto

Läs hela artikeln i papperstidningen eller i den finlandssvenska tidskriftsajten Paperini!

Utgiven i Forum nr 2017-11

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."