Utgiven i Forum nr 1969-16

Utblick : 4,5 procent årlig ökning i Norge

Forum 1969-16, sida 33-35, 15.10.1969

Taggar: Orter: Norge Teman: inflation

Ensos förpackningsproduktion

Den bifogade produktkatalogen ger en bild av våra möjligheter att betjäna Er i emballagefrågor. Tag kontakt med Enso när Ni behöver ändamålsenliga förpackningar. Planeringen följer individuella linjer. Precisionsarbete, och ändå förmånligt.

Wellpappkartonger Kraftpapperkartonger Askar

Ensidig wellpapp Livsmedelsbrickor Papperssäckar Köpkassar Specialpåsar Avfallspåsar Fogpapper

Vaxat papper

Tryckt omslagspapper Kraftpapper

Kartong

ENSO-GUTZEIT OSAKEYHTIÖ

Inhemska Försäljningen Helsingfors 16, Kanalkajen 1, tel. 61 551

DISTRIKTSREPRESENTANTER

Erik Alm 1,2 Mariehamn, Klinten, tel. 11 854, 11 333 Hallen Pahvi H. O. Halle & Co. 1,2

Lahtis, Jalkarannantie 2 A 17, tel. 918-23 669

Helsingin Uusi Laatikkotehdas Oy 1 Helsingfors 39, Kånala, Hankmossvägen 6, tel. 90-543 133

Hyppölä Oy 1 Tammerfors, Hämeenpuisto 38 tel. 931-30 660, telex 22-227

T:mi Kannaksen Kotelo

Järvenpää, tel. 90-287 199, 90-286 864 Edustusliike Erkki Mömmö

Karhula, tel. 952-62 888, 952-63 350

Pentti Nousiainen 1,2 Jyväskylä, Aumakatu 2, tel. 941-71 271 lager: Aholaidantie 4, tel. 941-17 811 Kalervo Nyström 1,2 St. Michel, Jokikatu 3, tel. 13 294 telex 55-130 lager: St. Michel, Pursiala, tel. 13 694

T:mi Pakkaus-Huolto 1,2 Helsingfors 20, Halionnäsgatan 25 tel. 90-673 145

Pakkaustuote Oy 1,2 Kuopio, Vuorikatu 21-23, tel. 971-81 000 Parttia Oy 1

Kotka, Rautatienkatu 12 tel. 952-11 790, 952-12 642

Urmas Peltonen 1,2 Vasa, Strandgatan 12 A 28 tel. 961-13 973, telex 74-279

Edustusliike Tapio Raitio 1,2 Uleåborg, Saaristonkatu 11 B tel. 981-23 077, telex 32-249

Raivolan Kotelotehdas Oy 1,2 Villmanstrand, Harjukatu 16, tel. 953-10 763 Satatuote 1,2 Raumo, Leikari, tel. 938-13 200

Turun Laatikkotehdas Oy 1,2 Åbo, Skolgatan 29, tel. 921-390 068

Matti Vähätupa 2

Tammerfors, telex 22-254 Kontor och lager: Hatanpäänvaltatie 32, tel. 931-25 67 1 = Lådo 2 = Papper

Utblic 4,5 procent årlig ökning i Norge

Norges ekonomiska utveckling

ORGANISATIONEN FÖR EKONOMISKT SAMARBETE OCH UTVECKLING (OECD) uppskattar att Norges betalningsöverskott kommer att öka 20 miljoner dollar till 180 miljoner dollar detta år, men redan 1973 får norrmännen på nytt räkna med betalningsunderskott.

I en undersökning säger OECD att en bidragande orsak till överskottet är den norska handelsflottans högre fraktsatser och en markant nedgång i fartygsimporten.

OECD VARNAR emellertid för att redan 1973 kommer den gynnsamma balansen troligen att ha försvunnit på grund av nedgång av fartygens fraktsatser som väntas bli följden av den allmänna övergången till supertankers och andra större fraktfarryg. Dessutom väntas Norges export av järn, stål och aluminium, som svarade för 18 procent av den totala norska exporten under 1968, att sjunka i värde under 1973 på grund av minskad efterfrågan.

OECD HAR OCKSÅ efter sina studier funnit att den norska regeringens femårsplan för en årlig ökning av bruttonationalprodukten med 4,5 procent verkar vara relistisk. Icke dess mindre väntas produktionen av varor och tjänster under innevarande år öka endast med 4 procent mot 3,8 år 1968.

Från första halvåret 1968 till första halvåret 1969 ökade bruttonationalprodukten i fasta priser med 3,3 procent. Den förhållandevis svaga tillväxten beror till en del på handelsflottans ringa tillväxt. Ökningen i bruttonationalprodukten exklusive sjölfart var nämligen 3,9 procent. Bruttonationalinvesteringarna i fast realkapital räknat i fasta priser minskade med 10,1 procent från första halvåret 1968 till första halvåret 1969. Bruttoinvesteringarna för byggnadsoch anläggningsindustri ökade under samma tid med 1,5 procent.

Uppsving i Österrike

Den österrikiska ekonomins utveckling fortsätter uppåt, konstaterar Österreichisches Institut fiir Wirtschaftforschung i sin senaste rapport. Exporttillväxten är den högsta under sextiotalet. Orderingången både från inlands- och utlandsmarknaden pekar på nytt uppåt och lagerhållningen av färdigvaror bedömes lika gynnsamt som under 1964 års högkonjunktur.

Hos endast två femtedelar av industriföretagen finns kapacitetsreserver som tillåter en ökning av produktionen. Industrin producerade under första årshälften 10,5 procent mer än motsvarande tid 1968.

En mycket optimistisk prognos för 1969 har lämnats av en av Österrikes ledande ekonomiska experter, professor Horst Knapp. Enligt denne kommer landets bruttonationalprodukt att stiga med minst 5 procent. Investeringarna beräknas öka med 8 procent och den privata konsumtionen med 4,8 procent.

Arbetslöshetskvoten, som 1968 var 2,9 procent av den totala sysselsättningen, fortsätter att minska. O i Kk R o Y d

H ct E c T R ec | S

Petterson, har nu hört uttrycket exportera eller dö?!

Skärpta svenska valutabestämmelser

DET BLIR SVÅRARE för svenska företag att investera i utlandet. Regeringen har beslutat strama åt valutakontrollen. Bakgrunden är att valutareserven avtappats med två miljarder kronor under tolvmånadersperioden fram till september. Vid valutatilldelning skall exportfrämjande försäljningsbolag gynnas, medan ansökningar om valuta för köp av tillverkningsbolag skall granskas hårt. Köp av kapital- och livränteförsäkringar i utlandet stoppas. Vänd!

Forum 16/69 33

Utgiven i Forum nr 1969-16

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."