Utvecklar bioglas som dödar cancerceller

av Heidi Backas Forum 2007-01, sida 44, 31.01.2007

Taggar: Personer: Leena Hupa Teman: vetenskap

FORUM FÖR EKOMOMI OCH TEKNIK NR 1 2007

VETENSKAP

GLASKLART FORSKNINGSRESULTAT.

Docent

Leena Hup visar upp et prov av bio aktivt glas so utvecklats vid Åbo Akademi. å

HEIDI BACKAS

Finländska forskare utvecklar en helt ny form av cancerbehandling baserad på bioglas. Metoden går ut på att cancerpatienten får strålbehandling’inifrån’ den egna kroppen. Bioaktivt glas används för att tillverka de implantat som möjliggör den nya strålbehandlingen.

Implantaten innehåller radioaktiva komponenter som aktiveras ett par dagar innan de opereras in i kroppen. Komponenterna skickar ut beta- eller gammastrålning där tumören funnits eller fortfarande finns kvar. Komponenterna kan till exempel vara holmium eller yttrium som har en halveringstid på ett par veckor.

“Beta- och garnmastrålning har en strålningsradie på högst ett par centimeter, vilket betyder att effekterna begränsas till ett litet område. Strålningen är skonsammare för vävnaderna runt tumören än den externa strålning som i dag används inom radioterapi. Strålningsintensiteten är ändå tillräcklig för att döda cancerceller”, säger docent LEENA HUPA vid ÅBO AKADEMI.

5 z z 2 Zz ä å E s z 3 i H 2 z pd g z å Z > RESERVDELAR I MÄNNISKOKROPPE talet unders lämpni

Hupa deltar i ett forskningsprojektet om bioglas iradioterapi som inleddes i fjol somras. Processkemiska centret vid ÅA samarbetar med

Utvecklar bioglas som dödar cancercelle biomaterialcentret vid ÅBO UNIVERSITET för att utveckla de nya materialen.

ÅA-forskarna tillverkar bioglaset och utreder dess basegenskaper. De studerar också vilken effekt sammansättningen har på glasets funktion.

”Målet är att utveckla modeller som kan användas för att skräddarsy glassammansättningar för olika kliniska tillämpningar. Tillämpningarna kan till exempel gälla behandling av skelettcancer!

De medicinska effekterna studeras i stamceller, prekliniskt och kliniskt av HANNU AROS Ortopediska forskarenhet vid Åbo universitet. Omfattande testnings- och registreringsprocesser gör det svårt att uppskatta när bioglas för nya tillämpningar finns på marknaden.

“Forskningen inom bioglas är aktiv, men det tar länge att få tillstånd för produkterna. I Finland har vi varit med i forskningen från första början, och vi ligger bra till på den här fronten’; säger Leena Hupa.

Utgiven i Forum nr 2007-01

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."