Utgiven i Forum nr 2007-07-08

Vågkraft går på djupet

av Ragnhild Artimo Forum 2007-07-08, sida 42, 30.08.2007

Taggar: Bolag: AWS Ocean Energy LTD. Teman: energi

VETENSKAP

JÄTTEBOJAR.

AWS Ocean Energys ‘bojar’ ska operera 50 meter under havsytan. Vågorna ökar vattentrycket, söm pressar bojarnas övre del neråt, och pumprörelsen omvandlas till elektricitet.

FORUM FÖR EKOMÖMI OCH TEKNIK NR 7-8 200 vågkraftt går på djupet

RAGNHILD ARTIMO TEXT ”Undervattensbojar’ som omvandlar havsvågornas rörelseenergi till elektricitet är ett vågkraftkoncept som utvecklats av brittiska AS OCEAN ENERGY LTD. Den nya tekniken har testats med en pilotanläggning utanför Portugal sedan 2004. En prototypanläggning med fem enheter ska köra igång nästa år i samarbete med EMEC, europeiska marinenergicentret i Orkney utanför skotska kusten. Nästa steg är sedan ett första kommersiellt undervattensvågkraftverk som AWS börjar konstruera i slutet av år 2009 och som byggs ut till 20 enheter under år 2010.

Kraftgenererande ‘bojar’ som är nedsänkta 50 meter under havsytan innebär att systemet är mindre sårbart för stormar och jättevågor än konventionell vågkraftteknik baserad på anläggningar vid havsytan. Bojarna innebär inte heller någon risk för sjöfarten.

Archimedes Wave Swing har diametern 12 meter och höjden cirka 25 meter. Bojen är ihålig och innehåller hoppressad gas, och övre delen är rärlig i höjdled. När vågorna på havsytan passerar över bojarna höjer den ökande vattenmängden vattentrycket, varvid bojens övre del pressas nedåt. Pumprörelsen omvandlas till elektricitet.

De fem enheter som installeras i Orkney näst år ska ha en kapacitet på 250 kW var, och EMECtestningen inriktas på finjustering av systemets & avancerade numeriska modellering och ska ge un derlag för att prognosticera vågkraftverkets pre standa under varierande väderförhållanden.

Den första ‘vågfarmen’ som på basis av EMEC-erfarenheterna ska börja byggas 2009 får mera muskler: 500 kW kapacitet. Den fullskaliga kommersiella bojen på 1 MW beräknas generera 3 000 megawattimmar per år, lika mycket som en stor vindmälla, vilket täcker elbehovet hos cirka 300 hushåll. Elbehovet för en stad på 55 000 invånare skulle kunna tillgodoses med 100 sådana bojar utspridda över en halv kvadratkilometer havsbotten.

AWS räknar med att installera 100 enheter fram till år 2013. De första potentiella marknaderna är Skottland, Portugal och Spanien.

r = äå o fa fa > z fd z å å =

Utgiven i Forum nr 2007-07-08

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."