Utgiven i Forum nr 1988-10

Väl rustat Volvo till börsen

av Peter Nordling Forum 1988-10, sida 19, 02.06.1988

Taggar: Bolag: Volvo Teman: börsen

OTC-AKTIEN 18.5.1988

Marknads- Nettores Kurs Vinst/A Dividend Subst/A Kursför

Bolag — Aktie PIE värde 86 87 —17.51988 87 avk 4 87 Bokt PIS 41—> (Mmk) (Mmk) — (Mmk) Hå

BIRKA LINE 27,1 704 17 26 340,00 — 12,56 1,5 113,47 328 21,4 CASTRUM - 181 - - 77,00 = - 83,72 = 0,0 CHIPS (P) 16,1 274 9 17 152,00 9,44 1,3 86,50 137 0,0 COMEX (B) 12,5 29 2 2 120,00 9,60 2,0 = 53 121 EKOMEN [A) 7,6 66 — 9 390,00 — 51,18 21 83,24 55 = HONKARAKENNE (B) 13.4 121 9 9 53,00 3,95 = 24,78 Ej 20,5 JUVA (A) 8,5 51 2 Cd 55,50 6,54 1.8 12,20 34 32,1 KASOLA (A) 35,5 85 7 2 43,50 1,22 = 14,18 122 19,2 KEIT & TOMM (K) 106,3 53 1 1 443,00 4,17 - 132,50 148 —3,7 KESLA (A) 6,0 560 7 10 240,00 40,00 21 — 92 = KYLPYLÄKASINO (A) 18,9 53 3 3 37,50 1,98 5,3 = 92 = LABSYSTEMS (B) 16,8 421 —21 25 63,00 3,74 — 0,78 351 12,5 LAROX (B) 29,5 56 vå 2 52,00 1,78 = 24,12 84 = MARTELA [A) 18,8 251 2 14 127,00 6,82 3,7 32,98 70 147,8 MUURAME (A) 18,5 37 1 2 74,00 4,00 = 51,00 103 — OLVI (A) 11.8 118 4 10 215,00 — 18,17 — 38,89 169 37,1 P-KARJ KIRJAP (A) 14,1 85 5 6 135,00 9,55 02 138,53 57 = SENSOR - - - = 31,70 SÄKKIVÄLINE 33.1 265 & 8 172,00 5,19 — — 148 107,2 TELESTE (4) 18,6 279 13 15 280,00 — 20:41 0,9 = 145 10,1 TEHRASILVANA 135,3 541 —1 4 205,00 1,52 1,5 24,89 564 117,2 VALTAMERI (P) 14,1 99 4 7 30,00 6,37 2,0 85,57 22 28,6 VITAL INV (B) 1,9 11 0 & 94,00 — 49,65 3,8 — 87 541 Medeltal 24,5 187 140

Välrustat

Volv till börse et är ett finansiellt till tänderna rustat Volvo som gör entré på Helsingfors Fondbörs. Vid bolagsstämman i Göteborg för ett par veckor sedan kunde koncernchef P G Gyllenhammar presentera företagets genom tiderna största vinst. Totalomsättningen för Volvo, som är Nordens största industrikoncern, blev ifjol 92,5 miljarder SEK (ca 63 mrd FIM). Året innan omsatte Volvo ca 84 mrd SEK. Före bokslutsdispositioner och skatter var resultatet 9 mrd SEK mot 7,5 mrd året innan. Den redovisade nettovinsten är 3,3 mrd SEK Enligt P.G Gyllenhammar finns det för tillfället inga surdegar i företaget. På personbilssidan, som fortfarande är det största enskilda verksamhetsområdet, råder stor efterfrågan på produkterna. Trots att kapaciteten utnyttjas till 100 procent får kunderna vänta några månader på sina bilar. På USAmarknaden är föret dock trögt för tillfället. Stor efterfrågan och god lönsamhet är det också på Volvo Lastvagnars och Volvo Bussars produkter. Inte heller Volvo Penta har tappat marknad. Volvo Flygmotor visar

FÖRUN, 10/198 fortfarande gott resultat men efterfrågan har försämrats något. Tradingenheten gjorde god vinst på frukthandeln medan oljehandeln gick med förlust. Volvos livsmedelsgrupp, Provendor, gav ett överskott på närmare en halv miljard och har därmed blivit bolagets tredje största vinstgivare.

Trots goda marknadsförutsättningar blev årets första kvartal en tillbakagång för Volvo. Försäljningen på 21,4 miljarder SEK var något mindre än I fjol. Detta beror på den tre veckor långa tiänstemannastrejken som drabbade bolaget hårt. Bolagets VD, Gunnar L Johansson, uppskattar strejkens verkningar till ett produktionsbortfall på ca 18 000 personbilar och omkring 1700 lastbilar. Bortfallet är i det närmaste omöjligt att kompensera då kapaciteten redan utnyttjas till 100 procent.

Resultatmässigt betyder stoppet ett bortfall på ca 800 miljoner SEK. Nu var resultatet efter finansiella intäkter och kostnader 1,4 mrd SEK rnot 2 mrd under motsvarande period ifjol.

Ur placerarens synvinkel hör Volvoaktie till dem som kan kallas säkra. Det drygt 60 åriga bolaget har varit lönsamt varje år sedan 1932 och resultatutvecklingen har varit stabil. Det finns ingen orsak att tro att trenden bryts. Framför allt inte med tanke på att man diversifierat verksamheten för att balansera upp cyklerna i bilhandeln.

Företaget har inte några skulder men väl 22 mrd SEK i likvida medel.

Volvo för också en aktieägarvänlig dividendpolitik. Sedan 1984 har utdelningen ökat från 5,30 SEK/aktie till 10,50 för fjolåret.

Allt detta gör att Volvoaktien är en verklig folkaktie. Bolaget har 172 000 aktionärer. Av dem följde närmare 3000 med bolagsstämman. Enligt en deltagare var 65 procent gråhåriga och det cer en fingervisning om att aktien inte är speciellt spännande. En annan indikator är att P/E-talet är så lågt som & efter en schablonskatt på 50 procent. P g a bolagets storlek och ett mycket spritt ägande är en riktig maktkamp föga sannolik. Därför är Volvoaktien att betrakta som en trygg långsiktig placering som mycket påminner om våra bankaktier.

Mellan den 2 och 10 juni genomför Volvo en s k secondary placement i Finland (Forum 8/88). Därefter ansöker bolaget om notering på Helsingfors Fondbörs. PN 19

Utgiven i Forum nr 1988-10

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."