Utgiven i Forum nr 2012-07-08

Valkampen hettar till

av Leif Bergström Forum 2012-07-08, sida 32, 30.08.2012

Taggar: Orter: USA

EH FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK

NR 7-8 2012

VARLDEN: US valkampen hettar till

LEIF BERGSTRÖM IH NEW YORK

Höstens amerikanska presi dentval ser ut att utmärkas av KOMMENTAR en mycket klar ideologisk polarisering - och av även för amerikanska förhållanden mycket hätska personangrepp. Det blir en duell mellan USA:s första svarta president som utmålar sig som medelklassens försvarare och en multimiljonär som lovar balansera budgeten med djupa nedskärningar av sociala program.

Med arbetslösheten envist kvar över 8 proCent står BARACK OBAMA inför en mycket svår uppgift. Politiska observatörer påpekar att med en så svag ekonomi har ingen amerikansk president återvalts sedan andra världskriget. Därför hade MITT ROMNEY från början tänkt sig kopiera BILL CLINTONS strategi från 1992, “It’s the economy, stupid!”

Men eftersom Romney är mormon är han misstrodd av de fundamentalistiskt kristna som utgör en hörnsten i det republikanska väljarunderlaget. Gång på gång frångick han därför det envisa upprepandet av det ekonomiska budskapet och såg sig tvingad att också vädja till de religlösas moraliska värderingar, mot abort och mot samkönade äktenskap.

Valet av Paul Ryan till parhäst var tänkt att föra tillbaka fokus till ekonomin. Men Ryans budgetförslag ser också Obamas kampanjstab som en guldgruva för att utmåla republikanerna som känslolösa slaktare av det amerikanska skyddsnätet.

Framgångsrika kandidater närmar sig iregel den politiska mittzonen. Med Ryan vid sin sida har Romney givit upp en sådan strategi. I stället hoppas han vinna över de tveksamma konservativa som tidigare misstänkliggjort hans bakgrund som guvernör i liberala delstaten Massachusetts där han drev igenom en sjukvårdsreform som var nästan identisk med den Obama nu givit hela landet, under stark kritik från Romney.

Valet kan mycket väl komma att hänga på hur starkt valdeltagandet blir inom respektive kandidats väljargrupper. Det gäller alltså att entusiasmera de trognaste väljarna. Romney är känd som en ganska träig kandidat och hade hittills lyckats dåligt på den fronten. Men med utnämningen av Ryan till vicepresidentkandidat jublade de fis Motpoler. De ideologiska skillnaderna mellan Barack Obarna och Mitt Romney skärps under valkampanjen.

kalt konservativa inom Tea Party-rörelsen. Obama vann för fyra år sedan med hjälp av en utbredd entusiasm bland svarta, kvinnor och förstagångsväljare. Eftersom han hittills misslyckats med att vända ekonomin har entusiasmen falnat överlag. Men presidenten behåller ett starkt övertag bland svarta och kvinnor, medan de yngsta väljarna tycks mera splittrade mellan kandidaterna. Medan Obamas strategi först gått ut på att varna för att Romney skulle föra USA tillbaka till Bush-årens politik, som presidenten ger skulden för den ekonomiska kollapsen, kan han nu utmåla Ryan som förespråkare av en än mer radikal politik.

De ideologiska skiljelinjerna dras nu alltså mycket klart och Obama ser sig som medelklassens värnare mot motståndare som vill sänk skatter för de rikaste samt göra sig av med federalt stöd för studielån, och omforma pensionärernas sjukförsäkring Medicare till ett privat system. I båda fallen rör det sig om program som är av avgörande betydelse för medelklassfamiljer. Men Romney fortsätter att ha övertaget bland vita manliga arbetarväljare. Obamas attacker syftar till att vinna över några av dessa väljare och att samtidigt cementera stödet bland kvinnorna.

Bedömare är övertygade om att Romney ser riskerna för kampanjen. Men han valde att ta de riskerna för att framtvinga en debatt om ekonomin där Obamas tillkortokommande kan betonas samtidigt som han räknar med att det minskar frågorna om hans förflutna som ledare för investmentbolaget Bain Capital, hans utländska investeringar och hans många diplomatiskafelsteg.

OLOHAHIOLST

Utgiven i Forum nr 2012-07-08

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."