Utgiven i Forum nr 2017-03

Var Nederländerna vändpunkten...?

av Nils Torvalds Forum 2017-03, sida 33, 30.03.2017

Skribenten Nils Torvalds är medlem av Europaparlamentet (SFP).

Var Nederländerna vändpunkten… ?

NILS TORVALDS

X Tidigt på torsdagsmorgonen efter det nederländska valet ringde jag en av mina vänner — aktivist inom socialliberala D66 — för att få en första mera personlig inblick i valets betydelse. Jag talade alltså med en människa som inte hade sovit många timmar, men klangen i hennes röst sade allting. Den var fylld av optimism, energi och tillförsikt.

Den kanske viktigaste meningen i hennes utläggning lät ungefär så här: Landet är mycket splittrat, men det finns ett moraliskt påbud att nu ställa upp och bära ansvar,

Frågan som hela tiden fanns i mitt huvud hängde ihop med hennes ansvarsoptimism: var det här vändpunkten - på holländska keerpunt? Är populismens trollcirkel från de senaste valen nu bruten och har det någon betydelse för Europa och valet i Frankrike?

Förnuft och missnöje. I de föregående vändpunktsvalen — där medborgarna alltså vände sig bort från framtidens utmaningar - fanns det många väljare, som ville ge makthavarna eller det politiska maskineriet elle it och Trump förefaller väljaren också inse sitt ansvar för sin framtid.

Den kanske mest intressanta siffran i det holländska valet handlar om åldersfördelningen mellan de olika partierna. Av allamedborgare under 24 år röstade 47 procent på socialliberala D66 och på den gröna vänstern (GroenLinks). Det är alltså lite samma tendens vi såg i brexit-omröstningen. De generationer som ska ta över efter alla våra — ofta ganska — dåliga beslut har en alldeles annan inställning till landet och världen de lever i. De känner sig inte på samma sätt bundna av nationella gränser, de har sett mera av världen än vad de föregående generationerna hade haft en chans att göra, De är — lyckligtvis — inte rädda för framtiden också om den på många sätt är betydligt mera otrygg än den kändes när jag just hade fyllt 18.

Ansvar. Åldersdiagrammet över den holländska röstningen visade också en annan synnerligen intressant siffra, Geert Wilders parti fick 3 procent av rösterna i den yngsta åldersgruppen. Mest fick han bland 45-64-åringarna.

kanske till och med hela värl- “Är popu lismens Går det alltså att dra någon slutsats? den en varning om att det här trollcirkel från de Jag tror att det går och den låter så här: tycker han eller hon inte om. Vi kan sköta vår miljö, vi kan ta ansvar Men medborgarna är — sist och senaste va len nu för vår framtid, vi kan göra det gemenslutligen — rationella. Det kan bruten och har det = samt och vi kan rädda både Europa oc vara rationellt att varna politiken för att någonting nu är på fel väg, men när varningarna går för långt och leder till brex någon betydelse för Europa och valet i Frankrike? världen.

Det kräver bara mycket arbete ochen ung generation som också tror på politikens möjligheter. m

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 82017

Utgiven i Forum nr 2017-03

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."