Utgiven i Forum nr 2020-10

Värdeledarskapet skiljer Huawei från Nokia

av Patrik Harald Forum 2020-10, sida 18-19, 17.11.2020

Taggar: Bolag: Nokia

Värdeledarskapet skiljer Huawei från Nokia

Det ena bolaget har på kort tid vuxit till en gigant i telekomvärlden, samtidigt som det andra mist sin position. Med sitt starka värdeledarskap skiljer sig Huawei klart från Nokia, säger Anders Kjellman, som forskat i bolagens utveckling.

“Här har den nya Nokia-ledningen ett enormt jobb”, säger han.

PATRIK HARALD TEXT

X Ännu för drygt tio år sedan var Huawei ett företag som få finländare kände till. I dag är det kinesiska teknologibolaget världens största 5G-leverantör och näst största tillverkare av mobiler.

Samtidigt har den tidigare marknadsettan Nokia helt förlorat sin mobilverksamhet och som nätverkstillverkare har bolaget haft svårt att hävda sig i 5G-kapplöpningen.

De båda bolagens olika utveckling är föremål för ett forskningsprojekt som nyligen utmynnat i en rapport, ”Huawei’s Expansion and Nokia’s Retreat: What Lessons Can We Learn? ”Vår uppgift har varit att söka orsaken till att Huawei klarat av att slå både Nokia och Ericsson när det gäller såväl nätverk som mobiler. Trots att Nokia och Huawei utvecklats i olika riktning kan man se många paralleller mellan bolagen”, säger politices doktor Anders Kjellman i Pargas, som är en av rapportens författare. Kjellman hade Nokia som sitt forskningsområde också på 1990-talet.

Tillsammans med medförfattarna Xiaohua Yang, Xiaobo Wu och Sun-Young Park, verksamma i San Fransisco och Hangzhou, beskriver Kjellman utvecklingen i bolagen med hjälp av en modell som författarna kallar 6 M, där bokstaven M står för manisk produktutveckling, marknader, management, money, me = we, och magi.

Vitar en titt på vart och ett av de sex M:en.

  1. Manisk produktutveckling. Enligt Kjellman är Huawei ytterst fokuserat på ständig utveckling och förbättring av sina produk AFFÄRSMAGASINET FORUM NR 10 2020

JÄMFÖR HUAWEI OCH NOKIA. Nokia borde skapa mer respekt genom att tydligare uttala vad man vill. Här har den nya Nokia-ledningen ett enormt jobb, säger Anders Kjellman.

ter. Grundaren Ren Zhengfeis ledstjärna är att aldrig stå stilla utan ständigt vara på väg framåt. ”Står du stilla är du död”, säger han.

  1. Marknader. På samma sätt som Nokia en gång tog vägen till global marknadsledare via Europa, USA och Indien, har Huawei gått via Afrika och Ryssland. Enligt Kjellman är en orsak att det kinesiska bolaget kopierat västerländska produkter och patent och förbättrat dem, och då har man inte velat gå för hårt in i Västeuropa.

”Här är en skillnad mellan bolagen att Nokia ville göra in house-förbättringar, medan

LVAlNd

Huawei jobbar mera med open source och samarbete med andra företag. Man ordnar till exempel stora Huawei-evenemang där underleverantörer bidrar med förslag till förbättringar och den vägen får bolaget fina innovationer 3. Management, ledarskap. Huawei har gett ut treledarskapsmanualer, där ”Built on Value” är den senaste iraden. Enligt Kjellman är Huaweis ledarskapsstil i hög grad influerad av amerikanska IBM, som fungerat som det kinesiska bolagets konsult.

”Grundtanken är att vara mycket långsiktig, ständigt förbättra sina produkter och ha starkt fokus på kunden, det vill säga ett så kallat ”lean-management ”Värdeledarskapet utgör en stor skillnad mellan Huawei och Nokia. För Huawei är värdeledarskap mycket viktigt och bolagets namn betyder ”Kina kan? Nokia satsar inte alls lika mycket och där borde bolaget bättra sig, skapa mer respekt genom att tydligare uttala vad man vill. Här har den nya Nokia-ledningen ett enormt jobb”

Huaweitillämpar ett rullande ledarskap på sex månader och därefter väntar nya uppgifter - eller så får man se sig utmanövrerad. Cheferna leder team på åtta personer, ett system som enligt Kjellman verkar fungera bra när det gäller innovativ verksamhet.

  1. Money. Huawei har, liksom Nokia under sin storhetstid, gått in för att avsätta så mycket pengar som möjligt på produktutveckling. Här är en central skillnad vinstkravet, som i

WORLD EC

FORUM

FÖONINYTT IR 0

STÄNDIGT PÅ VÄG FRAMÅT.

Huaweis fall är modest.

Enligt Kjellman innebar Nokias notering på New York-börsen 1994 ett skifte i synen på aktieägarvärdet, vilket resulterade i ökade vinstkrav. Nokia har dock nyligen tvingats sänka kraven, till spannet 7-10 procent av omsättningen.

Huaweis princip om måttliga vinster som återinvesteras i bolaget hänger samman med sättet att belöna personalen. Huawei har två ägare, grundaren Ren Zhengfei med knappt 2 procent av aktierna, och personalen i form av en sorts fackförening som äger resten. Vem som kontrollerar denna fackförening är dock höljt i dunkel.

Z3401 13NNYW/ WNYO3IWONOD3 dT4OM

NOMI 5. Me = we. Enligt Kjellman lyckas Huaweirekrytera ambitiösa anställda tack vare sitt värdeledarskap och sina virtuella personaloptioner. Via optionerna får de anställda del av vinsten, vilket är ägnat att öka deras motivation.

”Nokia hamnade å sin sida i en tråkig sits genom sina optionsprogram, som alla var riktade till cheferna. “Me = we” fungerade inte i Nokias fall”.

Att Jorma Ollila under många år var både vd och styrelseordförande gjorde det enligt Kjellman svårt för de anställda att lyfta fram problem inom Nokia. Han var något av en despot som alla fruktade, vilket också tidigare styrelseordföranden Risto Siilasmaa konsta > HUAWE = Grundat 1987i Shenzhen av Ren Zhengfei (född 1944), ingenjör och tidigare officer i folkets befrielsearmé.

= Bolaget ägs till khappt 2 procent av Ren Zhengfei, resten av personalen. Ägarskapet är ordnat i form av virtuella personaloptioner. De ger de anställda del av vinsten, men optionerna inte kan säljas.

= Bolaget har 194 000 anställda och är verksamt i över 170 länder.

= Huaweioch dess tidigare budgetvarumärke Honor (som såldes i november) hade ifjolen17,6-procentig andel av den globala mobilmarknaden (enl. IDC).

s |Finland har Huawei flera hundra anställda vid forskningsenheterna i Helsingfors och Tammerfors.

terar i sin bok Paranoidi optimisti.

Kan man dra paralleller mellan Nokias Jorma Ollila och Huaweis Ren Zhengfei ”Absolut. Men det handlar om två olika karaktärer. Ollila gjorde snabba beslut. Ren Zhengfei ser hot överallt 6. Meaning och magi. Ren Zhengfei har lyckats skapa en sorts magi kring sitt bolag, det ska vara världsbäst. Enligt Kjellman har Huawei kommit bort från den kopiera-kultur man ofta förknippat med Kina och i stället skapat en innovationskultur, där man lyckats utveckla teknologi som i många fall är bättre än motsvarande västerländska. Man samarbetar också med västerländska företag. Ett exempel är just IBM, men också till exempel Nokia har haft samarbete med den kinesiska konkurrenten.

Klarar sig trots bojkott. Runtom i världen ökar misstänksamheten mot Huawei och rädslan för att bolaget ska fungera som den kinesiska statens redskap för spionage. Flera länder, framför allt bland USA:s allierade, har portat Huawei och nyligen följde även Sverige efter.

Enligt Kjellman påverkar denna misstänksamhet bolaget negativt, men Huawei har fortfarande en stor marknad kvar.

”Många länder i Afrika, Asien och Mellanöstern är gärna kunder hos Huawei eftersom bolaget erbjuder bra produkter till ett lägre pris. Dessutom ger kinesiska banker finansiering till dem som köper Huaweis utrustning. Jag tror definitivt att Huawei klarar sig trots att flera västländer stänger dörren.”

AFFÄRSMAGASINET FORUM NR 10 2020

Utgiven i Forum nr 2020-10

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."