Utgiven i Forum nr 2013-12

Världsmästare på kartongpal

av Bo Ingves Forum 2013-12, sida 12-13, 23.12.2013

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK HB 122012

Industrin över hela världen använder i allt högre grad lätta pallar av returkartong. Lovisaföretaget Eltete är ledande tillverkare inischen.

BO INGVES TEXT OCH BILD x Eltetes pallar av kartong väger fyra till fem gånger mindre än träpallar. Ändå har de istort sett motsvarande bärkraft.

”Det innebär attlastbilar och flygplan kan lasta betydligt mer produkter eftersom totalvikten sjunker markant”, säger Eltete TPM:s vd Bo Österman.

En annan stor fördel är att kartongpallarna kan tillverkas i industriell skala i det närmaste var som helst.

”Det enda som krävs är tillgång till kartong. Det optimala är att returpapper körs in i ena ändan av linjen och färdiga pallar kommer ut ur den andra ändan. Så gör vi till exempeli vår fabrik i Polen”

Eftersom bolaget själv har utvecklat både produkterna och produktionsteknologin kan kartongpallkonceptet exporteras till olikalokala marknader.

”Företag vill inte längre ha lager. Då måste man vara med på lokal nivå och producera pallarna där de behövs, helst i en automatisk fabrik, som vi gör?”

Globaliseringen öppnar många nya markna der som till exempel Indien. Där måste ma finnas på plats för att kunna hävda sig då im port bestraffas hårt genom tullar och skatter. Global tillväxt är inom räckhåll för Eltete men bolaget hotas av brist på tillväxtkapital. ”Statens tjänstemän tro bara på den traditionella stor industrin. Därför vågar man Staten inte satsa på mindre företag bordet för att bygga en demofabrik på en ny marknad. Men för att kunna etablera oss på nya marknader, exempelvis USA, måste vi starta med att bygga en egen fabrik ”Köper vi inte nu en förstaklassbiljett till tåget är det stor risk att vi snart blir lämnade på perrongen. Det enda stället vi kan demonstrera tekniken för tillfället är i Finland och det är för långt borta för många”

På sommaren levererade Eltete en kartongpallinje till det japanska förpackningsföretaget Moriya Sangyo i Nagoya. Värdet på affären var närmare två miljoner euro.

Efter att linjen byggts upp i Lovisa, testats och finjusterats samt demonterats för leverans, hängde det på ett hår att hela jobbet hade gått till spillo.

”Linjen var redan på väg till hamnen när vi hörde att fartyget som skulle lasta den hade sjunkit på väg till Finland”

Trots att leveransen försenades tre veckor startade linjen upp helt planenligt.

”Tack vare linjens intelligenta layout och standardiserade kopplingar kunde vi i monteringsskedet ta igen den tid vi förlorade i transporten.”

Den japanska kunden har enligt Österman varit ytterst nöjd med linjen. Den har en kapacitet på tre miljoner pallar i året och investeringen beräknas återbetala sig på ett år.

”De siktar på att bygga ytterligare ett tiotallinjer på andra håll i landet. ”

Eltete har egna fabriker även i Frankrike ochi Kina. Där förverkligade företaget nyligen sitt största projekt genom tiderna i Nanjing, en fabrik på 20 000 kvadratmeter.

”Ibland funderar 92” man nog om man bara tj änstemän borde växa i Kina oc sedan därifrån etable oberoende av hur lovande — trOfr bara på den ra sig på andra håll de är. Ändå bygger Finlands traditionell a världen. I Lovisa skulframtid på mindre, växande . . le produktutvecklingen företag som kan ta upp den storindustrin. och den lokala produkforna exportindustrins fallna tionen fortsätta somtimantel”, säger Österman. digare, men investeringarna skulle inte läng Han betonar att det är ett verkligt problem för ett medelstort familjeföretag, som Eltete, att man i myndigheternas ögon är för liten och i bankernas ögon för stor.

Slutresultatet är att tillväxten inte är vad den kunde vara, på grund av bristfälliga finansieringsmöjligheter.

”Trots en god lönsamhet är det inte lätt för oss att slänga ett par miljoner euro p re göras härifrån”

Den kinesiska marknaden för lätta lastpallar växer enligt Österman så det knakar. Förutom den nya fabriken i Nanjing har Eltete ytterligare fem fabriker i Kina, som också har moderniserats.

”Alternativen i Kina är att betala en massa skatt eller att investera hela tiden. Vi har valt det senare alternativet”

Den maskinpark som används i Kina tillverkas lokalt.

”Där kan vi inte expandera med dyra finska maskiner. Vi har lokal maskinbyggnad i Kina och använder mycket underleverantörer Österman berättar att Nanjing valdes som lokaliseringsort för den största fabriken av två orsaker: där har Ericsson sin största fabriki Asien, och Shanghai har blivit för dyrt.

”I Shanghai stiger hyrorna och socialkostnaderna. Det är inte alls billigt att producera i Shanghai där vi också har fabriker Österman betonar att Eltete har utvecklat sin produktionsteknik själv.

”Därför har vi kunnat globalisera verksamheten på ett sätt som våra tidigare konkurrenter inte har förmått”

Tillsvidare är företaget enligt Österman ganska ensamt i sin nisch, och behöver inte konkurrera med samma produkter som andra.

”Tvärtom. Behöver vi komponenter kan vi köpa av dem och vidareförädla dem till bättre produkter”

Eltetes franska fabrik är ett gott exempel på utvecklingen.

”Numera levererar vi inte en enda produkt till frukt- och grönsaksförpackningsindustrin, det får våra konkurrenter sköta om. Viköristället helt med industriella förpackningar som ger bättre marginaler!

Familjeföretaget Eltete grundades för 40 år sedan för att producera kartongbaserade förpackningsmaterial.

I sann entreprenörsanda började man sedan utveckla både nya produkter och produktionslinjer. Verksamheten omsätter i dag närmare 40 miljoner euro, och växer hela tiden.

Som spinoffs till papperspallarna har företaget också utvecklat bland annat durabla transportlådor för både industriprodukter och vätskor.

”Det gemensamma för alla våra produkter är att de kan tillverkas nära slutanvändaren, att de görs av returpapper, att de är lätt are än motsvarande produkter av trä och att de enkelt kan återanvändas”, sarmmanfattar Österman företagets mission.

Resten av Eltete-koncernen omsätter ytterligare cirka 10 miljoner euro. Då talar man om tillverkning av bland annat olika laminatprodukter i Finland. Totalt har koncernen över 500 anställda.

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 122018 | 13 |

Utgiven i Forum nr 2013-12

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."