Värnar om hjärnan

av Lena Barner-Rasmussen Forum 2009-06, sida 23-25, 16.06.2009

Taggar: Personer: Reidar Wasenius Teman: hjärnan

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK

PROFILE varnar orm

NE 6 200 ‘arnan

Ligger man och slöar framför teven hela tiden är det inte bara konditionen som lider. Hjärnan blir också passiv. Företagaren REIDAR WASENIUS uppmuntrar med ett nytt koncept oss att börja träna våra hjärnor.

LENA BARNER-RASMUSSEN TEXT KARL VILHJÄLMSSON FOTO X En första blick på REIDAR WASENIUS CV ger intrycket av att man har med en verklig mångsysslare att göra. Men vid närmare granskning märker man att det finns en röd tråd: kommuniation i sin vidaste bemärkelse. Wasenius har under sin tjugoåriga arriär bland annat jobbat som dataärare i flera skolor och firmor, reporer inom radio och tv, brainstormare på Nokia och marknadsföringschef på SAMSUNG. Dessutom är det Wasenius röst som hörs i många bandade elefonmeddelanden. Men det är inte eknologi han brinner för. Det som verkligen tänder gnistan hos Wasenius är möjligheten att lära medmänniskor att göra sitt bästa.

Sedan ett år tillbaka gör Wasenius det på heltid genom sitt nygrundade företag PROMETIUM. Affärsidén är i korthet att lära oss att använda våra hjärnor och vår kreativitet. Han talar om hjärnträning och brain fitness center. Folk springer flera gångeri veckan till gymmet för att ta hand om sin fysiska kondition. Wasenius frågar sig varför man inte skulle göra det samma för att ta hand om sin hjärnas kondition.

”Folk i åldern 25-35 hör till riskgruppen för att stagnera. Då blir man lätt alltför nöjd med sin tillvaro och prioriterar allt mera trygghet och sä INTERVJU

Reidar Wasenius

Jobb: Företagare.

Född: 1967.

Bor: | Hagalund i Esbo. Familj: Sonen William, 7 år. Studier: Vid Tekniska hög skolan och Helsingfors uni versitet.

Karriär: Reporter och producent på kommersiella radiokanaler, TV-värd och reporter på Yle och Nelonen, kommunikations konsult på Telecom Fin land (numera Telia Sonera) programdirektör på Arca da, innehållsspecialist på

Nokia Ventures, marknads förings- och PR-direktör på Nokia Mobile Phones, marknadsföringsdirektör på Samsung.

Språk: Flytande i svenska, finska, engelska. Läst fyra år latin. Studerat även spanska, italienska, franska, tyska, ryska, holländska och japanska. Hobbyn: Joggning, vandring. Samlar på antika da torer och mjukvara.

kerhet framom nya upplevelser. Det kan man unna sig, men då ska man inte undra om man är dement vid 607, säger Wasenius.

Det Wasenius vill är att vi använder våra hjärnor varje dag på ett nytt sätt i stället för att falla in i gamla mönster. Det handlar samtidigt också om att träna minnet och målmedvetenheten, eftersom båda enligt honom är delområden av kreativiteten.

”Kreativiteten är människans sätt att skapa nya mönster. Om den förmågan är nedsatt blir också minnet nedsatt”, säger han.

Själv köper Wasenius varje gång han är i matbutiken någon för honom helt ny produkt för att få en ny smakupplevelse och lära sig tillreda något nytt.

Aivobic i stället för aerobic. Wasenius uppmanar oss alltså att utveckla våra hjärnor. Hans vision är att bygga helt konkreta hjärnkonditionscentra. En av affärsidéns centrala stöttepelare är Aivobic-salen. I stället för att göra invecklade steg i takt med musik i bästa Jane Fonda-stil får deltagarna på Aivobic ‘göra steg” på det område som vi alla har mellan våra öron, det vill säga talområdet. Aivobic-instruktören visar först hur talserien ser ut och därefter gör del tagarna den på egen hand. Svårighetsgraden ökar ochi vissa mer avancerade övningar blirtaktenintensivare. Under timmen stärker deltagarna sin sinnesnärvaro och tränar sinkoncentrationsförmåga.

Precis som i vanliga konditionscentra finns det solarium där besökarna har möjlighet att pigga upp sig under endagsljuslampa, ett massagerum där man slappnar av i sköna stojar medan man lyssnar på lugnande musik, och så finns det ett kafé eler en lounge där man kan avnjuta hälsosamma smoothies och annan hjärnvänlig mat (läs: fullproppad med hälsosamma vitaminer och fettsyror). Och som ialla konditionscenra finns det givetvis också ett gym. Men i hjärngymmet lyfter man inte yngder utan löser uppgifter.

Det tar ändå en tid innan vi får se det första hjärnkonditionscentret.

”Det krävs ett brett kundunderag och hela konceptet att ta hand om sin hjärna måste vara brett accepterat”, säger Wasenius.

Arbetet med attlansera begreppet är däremot i full gång. Det sker genom temakvällar kring hjärnträning och språkbad där Wasenius lovar att deltagarna lär sig grundernaiett nytt språk på en enda dag. Han har redan börjat med spanska och italienska,

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 6 208 ”Kvantitet är lika med kvalitet. Om jag förväntar mig att få tjugo deltagare på en kurs ska jag bjuda in tusen. eftersom grammatiken är förhållandevis enkel och det är språk som talas iländer finländare gärna reser till. På hösten är det dags för ryska. Som lärare fungerar Wasenius själv.

”Jag har alltid varit intresserad av språk. Det var på grund av möjligheten att läsa latin som jag i tiderna valde att gå i Norsen”, säger han.

Sedermera studerade Wasenius datateknik på TEKNISKA HÖGSKOLAN.

Inte rädd för dåliga tider. Även om tiderna inte är de bästa att starta eget ser Wasenius med tillförsikt på framtiden. Han tror benhårt på att hjärnträning är starkt på kommande och hänvisar till en artikel som publicerades i NEW YORK TIMES för ett år sedan.

71 artikeln konstaterades det att business kring hjärnan växer starkt. Inom de fem närmaste åren ska businessen i USA växa till två miljarder dollar då man räknar ihop alla tjänster och produkter som hänför sig till hjärnträning?”

Wasenius hade precis satt igång med arbetet att attrahera finansiärer ihöstas då marknaden gjorde en helomvändning. Men det verkar inte bekomma honom särskilt mycket.

”Precis som med väder och lämpliga kläder tror jag inte det finns bra eller dåliga tider. Som gammal sjöscout vet jag att blåst och regn inte är något problem bara man är rätt utrustad?”

Tvärtom ser Wasenius snarare möjligheter. I den rådande marknadssituationen har han bättre möjligheter att hitta bra samarbetspartners och rekrytera duktiga människor.

Hjärnträning och Aivobic är inte något Wasenius nyligen kommit på. Han byggde redan på 80-talet flera hundra kvadratmeter stora prototyper av hjärnkonditioncentret i form avtemporära installationer bland annat på Konstens natt. Han jobbade då deltid med hjärnträning. Då sakna > PROMETIUM = Grunda er hjärn oche des förutsättningarna för att skapa en affärsverksamhet med ansenliga fasta kostnader för stora utrymmen och personal. Men nu ser Wasenius nya möjligheter tack vare dagens teknik.

”Jag kan få avancerad 3D-grafik och stereoljud hem till människorna direkt via internet vilket innebär att jag kan uppnå skalfördelar på ett helt annat sätt”

Bakgrund på Nokia och Samsung. Wasenius trivs med att vara företagare, även om han också trivdes bra med att vara anställd. Det hann han vara i över tjugo år, bland annat som lärare på Arbis. Först utnyttjade han de färdigheter i ADB han snappade upp under ett utbytesår i USA i mitten av 80-talet, men sedan började han ocksåleda kurser ihjärnträning allt eftersom intresset för psykologi och hjärnans funktion ökade. Han grundade medianomutbildningen på ARCADA och ansvarade för den i fem år. Sedan började han höra alltmer om Nokia av vänner och bekanta. I början av 2000-talet rekryterade företaget flitigt människor från speloch mediebranschen, och Wasenius sällade sig till dem. Han sysslade mycket med produktutveckling på Nokia Ventures och var med om att utveckla visuell radio och spelplattformen N-Gage.

På Nokia fäste man uppmärksamhet vid att Wasenius var bra på att förklara tekniska saker på ett begripligt sätt och han fick allt mer ta rollen som Nokias talesman på olika konferenser och PR-evenemang. Wasenius fann sig syssla allt mer med marknadsföring.

Efter fem år på Nokia packade han väskan för att bli marknadsföringsdirektör för Samsung i Finland. Också på Samsung märkte man snabbt att Wasenius hade en fallenhet för att ta hand om relationerna till mediavärlden. Förutom sitt vanliga jobb deltog han också iuppdrag att utveckla Sam sungs PR och marknadsföring internationellt. Det blev mycket jobb.

Efter att ha jobbat tre veckor på Samsung halkade Wasenius hemma påsin gård och fick problem med höften. Efter ett års springande hosläkare kunde man konstatera att grundproblemet inte var olyckan utan en stor tumör i bäckenbenet. I samma veva blev hans mamma diagnostiserad med svår cancer.

”Det här fick mig att stanna upp. Är det här verkligen det jag vill med mitt liv? Är det här det jag egentligen vill syssla med? Beslutet att bli företagare började mognai det här skedet”

Ett år senare, det vill säga i januari 2008, sade han upp sig, reste till Los Angeles för att under en två vecko lång semester läsa böcker om hjärnan och minnet. Då påbörjade han också arbetet på en egen bok.

Sedan dess har han filat på konceptet kring hjärnträningssystemet som han kallar Briim, utvecklat produktkoncept och konsulterat företag i deras kreativa processer. Och från och med februari 2009 har han hålit sina språkbadskurser och så kalljade hjärnkvällar.

Viktigt med nätverk, För ett och ett halvt år sedan kunde man läsa att Reidar Wasenius blivit utkastad från nätforumet Facebook. Orsaken var att han godkände för många konakter för snabbt. För tillfället har han över 1 600 registrerade ”vänner”

TÄNKTE OM.

Ett sjukdomsfall fick Reidar Wasenius att stanna upp. Resultatet blev att han lämnade jobbet inom marknadsföring ochi stället blev egen företagare specialiserad på hjärnträning och språkbad.

på Facebook. Han finns också givetvis på Linked In, ett annat nätbaserat kontaktverktyg. Att värna om sitt nätverk är viktigt för Wasenius. ”Jag har jobbat på radio och tv, varit lärare, jobbat på Nokia och Samsung, alltid varit aktiv inom föreningar… Jag harträffat en massa människor, enligt mina egna uppskattningar närmare 17 000”, säger Wasenius. Att vara aktiv inom nätverk är en viktig hörnsten i Wasenius verksamhet. Som företagare är Facebook och LinkedIn viktiga marknadsföringskanaler för honom. ”1 det här fallet är kvantitet lika medkvalitet. Det är som vilken marknadsföringsaktivitet som helst. Om jag förväntar mig att få tjugo delta gare på en kurs ska jag bjuda in tusen. Om 1600 personer hela tiden vet vad jag sysslar med är sannolikheten mycket stor att det en gång i veckan ringer någon som vill ge mig ett uppdrag”

Wasenius hoppas givetvis att uppdragen blir fler och fler och att visionen om ett hjärnkonditionscentrum blir verklighet. Han säger att det inte finns gränser för hur mycket hjärnan kan ta emot.

”Det fantastiska med hjärnan är att ju mer information den har, desto mer kan den lära sig. Jag kan inte öka kapaciteten hos mina kunders hjärnor, men jag kan hjälpa dem att skapanya mönster iform av ny information och nya färdigheter”

Utgiven i Forum nr 2009-06

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."