Utgiven i Forum nr 2021-10

Vart jag mig i världen vänder, står min lycka i Googles händer

av Stefan Lindström Forum 2021-10, sida 10-11, 16.12.2021

Taggar: Teman: teknologi

Vart jag mig världen vänder, står min lycka i Googles händer

På bara 30 år har samhället blivit helt beroende av internet. Är framtiden en värld där nätet har ersatt den fysiska verkligneten och där allting du gör mäts, analyseras eller övervakas? Och vad händer om internet slås ut? Teknologiambassadör Stefan Lindström gör en framtidsspaning.

STEFAN LINDSTRÖM TEX x Kanske är det lite vågat ANALYS att omskriva en psalmtext i rubriken, men det är ju kan ske så världen fungerar nu och i framtiden? Att skriva teser om framtiden är lätt, eftersom det man säger egentligen inte ens kan utmanas. Vi vet helt enkelt inte vad som komma skall, men vi kan ana oss till några större trender. Sedan kan några enskilda händelser eller revolutionerande upptäckter förändra så gott som allting. Såsom pandemin som bromsade upp hela samhället och samtidigt förändrat hur människor tänker om sin hälsa. Eller en naturkatastrof som en tsunami eller ett vulkanutbrott. Nydanande rön kan sedan accelerera någonting annat. Vad skulle till exempel hända om vi löste energifrågan för alltid? Säkerligen skulle jorden må mycket bättre och livskvaliteten höjas, men vad skulle hända med de tiotals miljoner jobb som är beroende av energiutvinnande och transport?

Nedsänkt i det digitala. Det är även intressant att fundera på vad teknologins utveckling för med sig för vårt personliga liv. Det kan hända att du år 2050 hittar dig i en värld där allting du gör mäts, analyseras eller övervakas. Internet har utvecklats till något ganska djupgående. För många människor har det helt ersatt deras fysiska verklighet. Avancerad nanotek AFFÄRSMAGASINET FORUM NR 10 202 nik gör att mänskliga sinnen kan vara helt frikopplade och nedsänkta i digitala miljöer. Flera miljarder sensorer spårar vart du går, vad du gör, hur du mår, vad du äter, vad du tänker, hur du känner och vad du drömmer om. Varje produkt du använder är utformad för att primärt uppfånga data och information. Knappast någon bok kommer att finnas tillgänglig eller läsas; snarare än att läsa föredrar den nya generationen att titta eller lyssna. Konst kommer endast att ställas ut i digital form.

Begreppet privat försvinner. En annan miljard algoritmer gör sedan ständigt förutsägelser om dina preferenser och förutspår vad du kommer att göra härnäst. Du upplever hur varje beslut du fattar har en konkret inverkan på hur ditt liv fortskrider. Allt du gör identifieras automatiskt, mäts, analyseras och överförs till tusentals andra plattformar vilka genom artificiell intelligens lär känna dig bättre än dig själv. Du har ständig tillgång till olika virtuella världar och metaverser som du känner och upplever som verkliga. Begreppet privat kommer att försvinna och inom en snar framtid kommer alla att kunna se ditt namn, arbetsplats, ålder, sexuella läggning och din äktenskapsstatus med förstärkt verklighet-glasögon. Du blir en produkt.

Om du accepterar denna verklighet, så har

HI0LS 3900 den antagligen ett högt pris i och med att du har förlorat din frihet, den känsla av frihet som du kanske minns från tiden innan data tog över ditt liv. Men då uppfinner vi en ny produkt. Du kan få tillgång till en virtuell värld där det inte finns några sensorer, inga förutsägelser eller algoritmer. En värld där du kan behålla dina hemligheter, där du inte känner dig ständigt observerad eller under analys. En värld där du till och med kan göra misstag eller uppföra dig dåligt. En anonymiserad värld där du inte känner att du är produkten. Men du vet också att allt du gör i denna virtuella värld fortfarande är data som överförs till flera algoritmer i din verkliga värld. Det finns egentligen ingen virtuell frihet.

Snart har vi även ett fungerande kraftfullt Starlink-satellitsystem som möjliggör att all på planeten jorden kan ta emot höghastighetsinternet till ett mycket överkomligt pris. Tillgången till gratis kunskap och utbildning för alla främjar en kultur av förtroende och samarbete. Artificiell intelligens börjar smälta samman med mänsklig intelligens och når helt nya nivåer av kognitiv och intellektuell förmåga. Det blir allt tydligare att Homo sapiens inte längre var den dominerande arten på planeten.

Anställda virtuella robotar. Filosofer hävdar ofta att kunskap är neutral, men användningen av den kan ge goda eller dåliga konsekvenser. Det finns en tydlig koppling mellan system för artificiell intelligens och kvaliteten på våra demokratier. God förvaltning kan göra det bästa av tekniken för människor och livsmiljö. Dålig förvaltning kommer att förvärra ojämlikhe och diskriminering och utmana grundläggande demokratiska värderingar. Även om artificiellintelligens saknar känslor och de mänskliga sinnenas unika egenskaper, förändrar den enorma kapacitet den besitter historiens gång på djupet. Nästan varje regeringsbeslut fattas i framtiden direkt av dessa smarta maskiner, som övervakar stora delar av virtuella anställda, robotar och andra automatiserade system. De fantastiska resurserna som finns tillgängliga för alla online betyder på längre sikt att konflikter, fattigdom och sjukdomar sakta hänförs till historien. Mycket av den dagliga driften av samhället sköts uteslutande av ultrasnabba, ultraintelligenta maskiner, robotar och virtuella enheter. I stället för att arbeta njuter människor av sina egna personliga, kreativa och andra favoritsysslor.

Är de framtidsutsikter jag skriver om möjliga? Jag har ingen aning, men vad jag vet är att inget samhälle går framåt om man inte forskar, experimenterar, tar fram nya koncept och erbjuder nya tjänster. Jag tänker ofta på att det egentligen bara var 53 år mellan att bröderna Wright flög för första gången år 1903, till att ryssarna sköt upp den första satelliten 1957. Bara 12 år senare 1969 åkte vi till månen. På samma sätt kan vi se på internets utveckling som egentligen omspänner bara 30 år. I dag är hela samhället helt beroende av hur väl internet fungerar. Men vad händer om internet slås ut? Ännu en helhet att fundera på. Kanske dags att ta en paus från funderandet.

Artikelförfattaren är ambassadör för teknologi oc digitalisering vid Utrikesministeriet.

AFFÄRSMAGASINET FORUM NR 10 2021

Utgiven i Forum nr 2021-10

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."