Vätsketransport i container

av Håkan Nylund Forum 1986-14, sida 13-14, 25.09.1986

Taggar: Teman: innovation

Rukkas Container liggör VÄTSKETRANSPORT

Liner Bag möj

I VANLIG

CONTAINER

Ett grundläggande problem vid alla vätsketransporter är bristen på returlaster. Flertalet tankers går i retur tomma eller i ballast. ”Hopfällbara” tankar har därför länge stått på transportplanerarnas önskelistor. När man till detta lägger behoven att transportera livsmedelsvätskor rent och sterilt är resultatet en marknadsnisch. Denhär nischen vill Axel Johnson Marine och österbottniska Rukka fylla med sin Container Liner Bag — uppblåsbar behållare för vätsketransport i vanliga 20 fots containers.

inom den svenska Johnson-koncernen rederirörelse Johnson Line, som förutom partnerskapet i Silja också har betydande intressen inom containershipping. Genom koncernens finländska säljbolag för skeppsteknisk utrustning, Axel Johnson Marine, kom man i kontakt med Karleby-företaget Rukka, som behärskade produktionskunnandet. Rukka tillverkar förutom sina kända konsumentprodukter också plastprodukter för industribruk såsom övertryckshallar, oljebommar och räddningsdräkter.

| dén till Rukka Container Liner Bag föddes

Hygienisk oc stryktålig transpor — Container Liner Bag är avsedd för hygienisk transport av icke-farliga vätskor, safter, vin, medicinskt glycerin mm, förklarar försäljningschef Rolf-Erik Iilman på Axel Johnson Marine. — Idén att sätta en påse i en container är inte i sig ny, men sättet är det. Linern är lätt till vikten och användningen, hygienisk och kan återanvändas. Den är stryktålig, stabil och behöver inga extra surrningar inne i containern.

Som framgår av figuren är Rukka CLB:s konstruktion enkel med bara sex delar. Ytterpåsen, som återanvänds, är tillverkad av tålig dubbelsidig PVC med svetsade sömmar. Innerpåsen, som är en engångsprodukt, är tillverkad av polyetylen godkän vänd

Välkommen till det mångsidiga Dipoli.

FRUN 14/1986

Affärs- och konferenskunderna uppskattar den lugna inkvarteringen som Hotell Dipoli kan erbjuda på denna utmärkta plats.

Konferenscentrum Dipoli erbjuder en högklassig helhet av tjänster, till vilka hör ett trivsamt hotell, det arkitektoniskt imponerande Dipoli-huset med sin restaurang, sitt nya café och sina förnyade konferensutrymmen.

Dipoli — konferenscentret med den speciella atmosfären.

YDIPOLI

Konferenser. Utställningar. Banketter. Restauranger. Hotell. Festservice.

02150 Esbo, tel. (90) 461 811, telefax (90) 162 340, telex 121 642.

1 fortsättnin för livsmedelsbruk. Paketet kompletteras av lufi- och vätskeventiler och en tillslutningsskena för ytterpåsen. Ventilerna är av rostfritt stål, tillverkade av Hackman Koltek.

— Liner Bagen kan monteras i en vanlig 20 fots container av två man på ca 15 minuter, konstaterar Illmans kollega, försäljningschef Krister Blomqvist. — Ytterpåsen rullas ut i containern, innerpåsen monteras i den, ventilerna monteras och ytterpåsen sluts till. Linern blåses upp med luft eller inertgas så att ytter- och innerpåsarna ligger rätt mot varandra, och därefter är linern klar att fyllas.

En halv kubikmeter i retu — Sedan transporteras containern med bil, tåg eller fartyg till destinationsorten och töms. Innerpåsen kastas bort, och de övri Nedanstående bilder: COLB hopvikt, under montering i containern, och monterad och fylld med vätska.

ga komponenterna packas ihop till ett paket på ca 0,5 m? för returtransport tillsammans med fler liners eller annat gods, förklarar Krister Blomqvist.

Blomqvist och lllIman betonar den höga hygien systemet erbjuder.

— Innerpåsarna = steriliseras med gamma-bestrålning. Eftersom de är engångsprodukter slipper man den dyra och ticsödande tvättningen som är förknippad med ståltankar och de konkurrerande, enkla liners som finns på marknaden.

— De tester vi gjort hos Rukka och på fältet visar, att Container Linern Bagen är mycket stabil och hållbar, säger Rolf-Erik IHman, Chockvågorna vid häftiga inbromsningar dämpas snabbt, och linern hålls på plats inne i containern utan extra surrningar. Detta betyder att den inte behöver surrningsfästen, som är svaga punkter både med tanke på hygienen och hållfastheten.

Bagen fylls och töms via en slanganordning. Här töms glycerin från Colombia — i Los Angeles.

Linern har testats på fältet med transporter av saftkoncentrat mellan Europa och USA, Västeuropa och Sovjetunionen och vid transporter av medicinskt glycerin mellan Nord- och Syd-Amerika. Resultaten har varit goda.

Container Liner Bagen tillverkas av Rukka, och Axel Johnson Marine har säljansvaret världen runt.

— Vi kommer själva att sälja den i Finland och Sovjetunionen, och bygger som bäst upp agentnätet i övriga länder, konstaterar Krister Blomqvist. — En mindre mängd liners har sålts till Island, Irland, USA och Johnson Line, men försäljningen skall nu köra igång på allvar. Produkten är testad och färdig, och förarbetet på marknaden är gjort. Intresset är betydande, och det egentliga genombrottet borde komma inom ett år.

Stort sovjetintresse

De stora omedelbara förväntningarna riktar sig till Sovjetunionen, där den statliga livsmedelsexportorganisationen driver en betydande export av saftkoncentrat till Västeuropa.

— Vi talar här om ett initialbehov på hundratals liners, konstaterar Illman. — Det finns också intresse för linern som korttidslager och som vattenbehållare på byggnadsplatser och för militären.

På hemmamarknaden har Johnson Marine och Rukka också riktat blickarna på saftimporten. Enbart Valio importerar ca 50 ton saftkoncentrat i veckan — två tankcontainers som går tomma i retur.

— Världsmarknaden för vätsketransporter är så enorm, att det är omöjligt att tala om några marknadsandelsmål. Man måste dessutom komma ihåg att shipping och transport är konservativa branscher, och att det finns mycket existerande transportmaterial, som inte slås ut över en natt, påminner Blomqvist. — Eftersom transportkedjorna är långa och Container Liner Bagen bara en länk i dem är det också svårt att exakt kalkylera inbesparingarna, Men redan en kalkyl över kostnaderna att rengöra tankar och investeringskostnaderna för en tankcontainer i rostfritt stål kontra en vanlig container plus linern visar produktens fördelar.

Container Liner Bagen tillverkas i två storlekar, 12 m? för användning i isolerade kylcontainers och 16 m? för vanliga containers. Linern fyller inte hela containern, eftersom containerns lastkapacitet är begränsad till vikten. Ett komplett liner-paket kostar ca 30 000 mk, och en innerpåse ca 900 mk. Håkan Nylund &

CLB 12 och CLB 18 lastas med äppeljuice i Baku för transport till Belgien. Den statliga sovjetiska — livsmedelsexportorganisationen driver en betydande export av saftkoncentrat till Västeuropa.

14/1985 FORUN,

Utgiven i Forum nr 1986-14

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."