Utgiven i Forum nr 1978-01

Växande import hotar svensk teko

av Inger Ehrström Forum 1978-01, sida 54, 25.01.1978

Taggar: Orter: Sverige Teman: import

Växande import hotar svensk teko

Största delen av den svenska textil- och konfektionsindustrin befinner sig i en katastrofsituation, vars definitiva lösning man ännu inte kan skymta. Det finns inga möjligheter att i dag bedriva teko-industri i stor skala i Sverige på något företagsekonomiskt sätt. Osökt börjar man grubbla över finska statens satsning på t ex Valvilla. Kan utvecklingen hos oss bli så mycket annorlunda =yÄ»” Utslagningen av de svenska textil- och konfektionsföretagen går alltför fort. Det är åsikten för närvarande inom denna hårt trängda industrigren. Det som för tio år sedan var en uttalad och godkänd — fast ingalunda på alla håll önskad — industripolitik har nu utvecklats till närmast en mardröm. Och inte bara för branschfolk. Också regeringen har fått denna akuta huvudvärk utöver alla andra problem med den av socialdemokraterna illa skötta ekonomin och den långdragna lågkonjunkturen. Tom fackföreningsrörelsen, som förr så storordigt sade att företag får lägga ner, om de inte orkar betala sådana löner som krävs, talar nu om att nedre gränsen för konfektionskapaciteten har nåtts, och att staten måste sätta in stödåtgärder. Antalet anställda har mellan 1965 och 1976 minskat med i genomsnitt 6 procent årligen, från ca 90 000 till 45 000. Om minskningen fortsätter i samma takt — vilket skulle vara fallet utan stödåtgärder — kommer ytterligare 20000 teko-arbetsplatser att försvinna fram till 80-talets början. Under första halvåret 1977 varslades 3300 arbetare om nedläggning, och vart fjärde varsel inom tillverkningsindustrin har gällt tekoanställda. Man kan föreställa sig vad detta betyder t ex i Boråstrakten, där 70 procent av industrin representerar tekobranscherna. Å andra sidan anser man på sina håll att den nödvändiga beredskapsförsörjningen kan klaras med 15— 18 000 anställda inom textilindustrin och 10—15 000 inom konfektionsindustrin i början av nästa decennium och att en fortsatt utslagning i samma takt som hittills alltså ännu inte skulle äventyra försörjningen. Hur det slutligen är med den beräkningen och dess eventuella konsekvenser framgår när rapporten om försörjningsberedskapen har gjort sin remissvandring. I varje fall står den inhemska tekoindustrin nu för bara ca 30 procent av tillförseln i volym räknat och ännu mindre i värde. Bara en tredjedel av industrin inom branschen arbetar med full kapacilel och ungeFörls sid 57

FORUM 1/78

Utgiven i Forum nr 1978-01

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."