VD för Europas största passagerarrederi

Forum 2013-01, sida 07, 31.01.2013

Taggar: Personer: Jari Virtanen

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 1 2013

VD för Europas största passagerarrederi

Jari Virtanen, med rötter i Jakobastad, har utsetts till vd för Stena Lines passagerartrafik. Stena Line är det största rederiet för passagerartrafik i Europa. Virtanen fortsätter även att arbeta som vd för koncernbolaget Stena Line Travel Group, där han bland annat ansvarar för resebyrån Sembos verksamhet i de nordiska länderna. Som vd för Stena Line har Virtanen ansvaret för passagerartrafiken i alla de nio europeiska länder där bolaget trafikerar. Sammanlagt har Stena Line 6 000 anställda, och bolaget trafikerar på 20 linjer med sammanlagt 38 färjor. Passagerarantalet uppgår till 10,2 miljoner, antalet fraktade bilar till 2,1 miljoner och fraktenheterna till1,6 miljoner. Stena Line är en del av Stena AB, med cirka 20 000 anställda. Vilken ställning har Stena Line inom den svenska rederibranschen? ”Stena Line är Europas största passagerar rederi och därmed även dominerande i Sverige" Till ditt uppdrag hör att öka försäljningen av resor via nätet. Vilken strategi har du för att lyckas med detta ua nm = nd = = Ar

Jari Virtanen avancerar inom den svenska Stenakoncernen och får ansvaret för passagerartrafiken.

“Vi fokuserar våra resurser på att utveckla ehandeln som helhet samt lägger kundupplevelsen ifokus?

Du ansvarade tidigare för resebyrån Sembos verksamhet i Norden (som nyligen lanserades i Finland). Hur ser utsikterna ut för det bolaget ”Utsikterna är mycket fina när det gäller Sembos europeiska lansering. Vi har mycket hög effektivitet och skalbarhet när det gäller våra system. Det gör att vi kan gå in på nya marknader med mycket begränsad risk. Våra produkter skiljer sig dessutom markant från våra onlinekonkurrenter då vi kan erbjuda allt från fristående hus, privata lägenhet till vanliga hotell. Vi har även ett mycket stort utbud anpassat till familjer, vilket är ovanligt bland online-aktörer”

Du har en bra inblick i den svenska resebranschen. Vilka är de största skillnaderna jämfört med Finland? Vilka områden kan fortfarande utvecklas i den finska resebranschen? “Utbudet av flyg ut från Finland är fortfarande mycket litet jämfört med situationen i Sverige vilket begränsar konkurrensen och därmed konsumenternas valmöjligheter. Den dynamiska paketeringen på nätet kommer att utvecklas kraftigt i Finland de kommande åren. Det är även orsaken till att Sembo nu går in i Finland” a

Tom Jacobsson har utnämnts till vd för Avaus Consulting. Han har tidigare arbetat som vd för mobilapplikationsbolaget BL Stream och spelbolaget Gamelion. Avaus är ett konsultbolag med inriktning på digitala tjänster. Bolagets huvudägare är Kim Weckström och Harri Roschier. Jacobsson tar över vd-posten efter Roschier som blir styrelseordförande.

Josefina Tallqvist tillträder som Investor Relations Manager på Rettig Group i slutet av februari. Hon ansvarar för Rettigkoncernens kommunikation med investerare och media. Hon arbetar för tillfället som kommunikationsdirektör på Hartwall Capital.

Therese Elg har utsetts till europeisk mark nadschef på SkySOL, som levererar databaslösningar med öppen källkod för MySQL och MariaDB. Elg har tidigare arbetat på Nokia där hon ansvarat för global marknadsföring inom bland annat närfältskommunikation (NFC).

Antti Korpiniemi tar i september 2013 över som vd på familjeföretaget Berner Ab efter George Berner, som avgår med pension. George Berner fortsätter i bolagets styrelse. Korpiniemi har arbetat på Berner Abi 23 år, senast som direktör för enheten för växtskydd och trädgårdsskötsel. Berner Åb har drygt 530 anställda och en omsättning på närmare 300 miljoner euro.

Joakim Westerlund har tillträtt som senior vice president inom Paroc-koncernen med ansvar för

Base-divisionen. Han har tidigare arbetat som produktionschef inom samma division. Westerlund får även ansvaret för koncernens funktioner inom teknik och forskning och utveckling. Paroc är en av Europas ledande tillverkare av stenull för isolering.

Philip Maguire har utsetts till kvalitetsdirektör på Wärtsilä. Han efterträder Osmo Härkönen som avgår med pension. Marco Wirén efterträder Raimo Lind som Wärtsiläs ekonomidirektör. Lind avgår med pension.

Ted Bergman har utnämnts till chef för Competence Services på Citec, som levererar tjänster inom teknik och information till bland annat energiindustrin. m

Utgiven i Forum nr 2013-01

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."