Veikko Still

Forum 1997-12, sida 46-48, 15.12.1997

Taggar: Personer: Veikko Still

VEIKKO STILL, STYRELSEORDFÖRANDE,

SUPER VEXI VEIKKO STILL O ”Att det kan se trångt ut är min stil att driva en affär: man skall ha mycket varor högt staplade. eikko Still, grundare av

SuperVexi-stormarknade vid Åboleden i Mankans,

Esbo är en köpman av de gamla stammen. Han ha en 48-årig verksamhet inom handeln bakom sig och har tidigare bl.a.verkat i Munkshöjden, Hagalund och Forum-kvarteret i H:fors centrum. där han drev Vexi.

Numera är hans barn i SuperVexis operativa ledning, med sonen Jon som VD, och själv har han tagit reträttposten som styrelseordförande för SuperVexi Veikko Still Oy. Han verkar dock fortfarande aktivt i företaget, och är nästan dagligen på plats i SuperVexi.

SuperVexi grundades i mars 1993 och har en försäljning som i år torde överstiga 190 Mmk. Anmärkningsvärt nog lyckades affären redan första verksamhetsåret, mitt under depressionen, uppnå 170 Mmk i omsättning. En viktig deli denna framgång är att man vänder sig till Finlands köpstarkaste kundkrets: Still anser att SuperVexi har Finlands bästa kundkrets. Och detta kan han väl anse: inom stormarknadens verksamhetsområde finns största delen av Esbos välbärgade områden och Grankulla. dessutom kommer kunder från Helsingfors och ända från Sjundeå och Kyrkslätt. ibland även längre ifrån.

Verksamhetsområdet är expanderande med ett växande kundunderlag: undra på att det bland Finlands ledande handeiskedjor upplevs ha en primär betydelse. Sestos stormarknad finns redan en bit längre bort, Prisma har änmält intresse att etablera sig i närheten, och Keskos Citymarket är hårt på kommande efter att Ring II blir klar, även om det ännu dröjer flera år innan Citymarket kan öppna sina dörrar. Och då är det möjligt att SuperVexi står för dagligvaruhandeln i detta nya Citymarket.

Finlands köpstarkaste kundkrets ställer höga krav på kvaliteten och sortimentet i varuutbudet: SuperVexi har 14000 olika artiklar, jämfört med 60007000 normalt för en stormarknad. Och utbudet är rätt bra: det finns bl.a. en välutvecklad fisk- och skaldjursavdelning där man kan köpa bl.a. hummer eller ostron eller många slags lax, en ostavdelning och en färskbrödsavdelning, förutom en välsorterad köttdisk. Det som kanske saknas, och so p &

FORUM NR 12/97

TELIE Å

Mr. SuperVexi:

Foto: Pekka Karhunen

Det får vara trångt

Veikko Still | korthe » Ålder: 6 » Karriär: Köpman sedan 1949, bl.a. för Elanto, Vexi, SuperVexi. Numera styrelseordförande i SuperVexi Veikko Still O » Civilstånd: gift, tre barn

FORUM NR 12/97

Veikko Still säger att han gärna hade sett i SuperVexi, är en av Alkos vinbutiker.

Vid intervjutidpunkten förbereder sig SuperVexi för sin förmodligen bästa julsäsong hittills: allmänt bedöms julhandeln växa ordentligt jämfört med fjolåret, och bland SuperVexis kundkrets kan julhandlandet öka mer än genomsnittligt. I fjol sålde SuperVexi bl.a. nästan 10 000 julskinkor. Blir det fler denna jul?

Vilken placering har SuperVexi bland Finlands största dagligvaruaffärer ”Enligt handelns statistik är vi sjunde störst, men enligt min mening är statistiken något missvisande: vår verkliga position är bättre Affärer med en stor andel ”non-food’-försäljning tenderar att generöst uppskatta den andel av non-food som är dagligvaror”

Ni har nästan enbart livsmedel och andra dagligvaror, inga kläder eller sådant “Det är vårt koncept. Det finns väl några husgerådsartiklar. Trots att vi till försäljningsytan är Finlands största livsmedels- och dagligvaruaffår (med 4 400 kvm) finns det inte utrymmen att utvidga sortimentet utöver daglig varor. Men det att det kan se trångt ut är min stil att driva en affår: man skall ha mycket varor högt staplade”

Skaffar ni mycket själva direkt, utan att gå via partiaffären ”Ja, mycket! Vi har flera försäljningspunkter dit varorna anskaffas helt utanför partiaffären. och dessutom har vi inom SuperVexi samarbetande företag med egna försäljningspunkter, t.ex. Primula som på platsen bakar vårt bröd, eller vår försäljningspunkt med italienska specialiteter”

Huruadan är er kundkrets ”Vi har Finlands bästa kundkrets, vågar jag påstå. Därför var vi inte nöjda då Kesko-ledningen först föreslog att vi skulle nöja oss med halva försäljningsytan och med en begagnad inredning: vi har bl.a. Grankulla, Hagalund Westend, Granö och Lövö i närheten. Det är Finlands mest krävande kundkrets och då Kesko-ledningen menade att detta område skulle betjänas av en underdimensionerad, medelmåttig affär så sade jag att då heter köpmannen inte V. Still. Jag gick till Kesko-chefen Eero Kinnunen och frågade honom om Kesko vill ha en kiosk eller en ordentlig affär, och då ställde han sig bakom mina synpunkter “Då Ring II blir färdig kommer småningom Citymarket hit i närheten, och vi har en överenskommelse med Kesko om att dagligvaruaffåren då upphör i denna fastighet. Vi har anmält intresse att sköta dagligvaruhandeln i detta nya Citymarket, och jag anser att försäljningsytan då borde vara minst 6 000 kvm. Men vi får se. det dröjer flera år innan dess”

Var det inte ena avsevärd risktagning att komma hit mitt under depressionen ”Då vi började se oss omkring härute fanns det en del åker runt omkring. och ingen livsmedelsförsäljning någonstans i närheten. Men vi tänkte att om man får till stånd stora och goda utrymmen, goda parkeringsmöjligheter, en hög kvalitet och ett stort utbud på varusortimentet, en god servicenivå, och kan hålla en god, förmånlig prisnivå, då måste man sträcka upp händerna om man inte lyckas trots allt detta”, säger Still och fortsätter ”Men faktum är att min nattsömn inte var särskilt störd: på något sätt litade jag på mitt koncept. Kundkretsen var till stor del bekant från tidigare ”Våra kunder är till 98 procent bilburna, hävdar köpmannen Veikko Still.

jag har ju tidigare varit verksam i Hagalund och i Munkshöjden Är era parkeringsutrymmen tillräckliga ”Nej, de är inte tillräckliga, men man kan säga att det hela löper förvånansvärt bra. Bredvid oss har vi på kvällar och helger tillgång till 3M:s parkeringsområde, och har då sammanlagt cirka 600 bilplatser. Med ytterligare 400 platser skulle man kunna säga:A vot! Våra kunder är till 98 procent bilburna”

Från hur långt avstånd kommer kunderna ”Ungefär 10 kilometer är den radie inom vilken huvuddelen av kundkretsen finns, men en stor del kommer från upp till 20 kilometer bort. Från Kyrkslätt, Sjundeå. Lojo Nummela kommer folk. Vi har många kunder från innerstaden som var mina kunder där. Och ett äkta par kommer t.ex. en gång i veckan från Borgå. men sådant är förstås mera undantag.”

Hur många stamkunder har ni ”Förra månaden introducerades Kaffärerna Pluskort hos oss, och under en månad har vi fått 3 000 Pluskortkunder. Men antalet stamkunder är förstås mycket högre än så Våra kunder kommer för det mesta en eller ett par gånger i veckan, ofta till helgen, och gör stora medelinköp. Till stor del är det familjeförsörjare i 30-40-årsåldern, men också äldre par kommer. Vi har inte så många ungdomar som kommer ensamma eller i gäng.”

Skulle ni vilja ha Alko här ”Vi försökte och Alko var till och med intresserade, men då skulle de ha flyttat Grankulla-affären och det fanns för många inflytelserika personer i Grankulla som fick Alko-ledningen p andra tankar”

Ni har en stor annonsbudget ”Vi annonserar för 3-3,5 Mmk per år, vilket är mest i Finland för en affår i vår storleksordning. Våra huvudsakliga annonsorgan är de stora huvudstadstidningarna Helsingin Sanomat och Hufvudstadsbladet. vilka är dyra tidningar att annonsera i, men vi gör det helt enkelt därför att vår kundkrets följer med dem. Vi har försökt med tv-reklam men det har inte varit så bra för våra behov, inte heller genom gratistidningarna når vi vår primära kundkrets.

Hbl är ett viktigt organ för oss för t.ex. Grankulla, som hör till vårt kärnområde, har en till 48 procent svensktalande befolkning. Vårt företag är tvåspråkigt: själv är jag en finsktalande österbottning från Kestilä, men min hustru är svenskspråkig och barnen är tvåspråkiga”

Vilken kostnadsbild har ni här jämfört med i t.ex. Forum ”Då vi flyttade från Forum kunde vi sänka prisnivån med 23 procent, vilket är mycket för livsmedel. Detta beror på de höga kostnader som är förknippade med att bedriva en affär i centrum. Våra kunders medelinköp är också betydligt större än i Forum: 250300 mark. I Forum var vår försäljning 65 Mmk, en tredjedel av den nuvarande, trots att kundantalet i Forum faktiskt var större än här.

Då IKEA kom hit märkte vi en klar effekt i vår försäljning: kunderna som åker till IKEA kommer sedan hit för att handla mat. Vi har t.o.m. föreslagit marknadsföringssamarbete med IKEA, men de är väl för stolta och egenvärdiga för sådant” € Janne Salonen

FORUM NR 12/97

Foto: Pekka Karhunen

Utgiven i Forum nr 1997-12

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."