Utgiven i Forum nr 1992-07

Verklighet är där man finner den

av Ragnhild Artimo Forum 1992-07, sida 20-21, 14.05.1992

Taggar: Teman: VR

Verklighet ä där man finner den

Text: Ragnhild Artimo

Virtual Reality, virtuell verklighet. Porten för tittaren att gå in i den magiska lådan och bli aktör har öppnats. Redskapet är ännu klumpigt och grovt, men ger, liksom bröderna Lumiéres historiska tågfilm, en aning om tider som skall komma.

tider stod den kinesisk konstnären Wu Tao-tzu och studerade en målning han just färdigställt. Plötsligt slog han ihop händerna och templets portar öppnades. Han steg in i målningen och portarna slöts åter.”

Så lyder inledningen till Sven Lindqvists ”Myten om Wu Tao-tzu” som han skrev 1967. Berättelsen kunde lika gärna vara en litterär rapport från en VR-demonstration.

YR står för Virtual Reality, som har myntats som officiell term för ”dataverklighet” — som ännu för ett par år sedan också kallades Artificial Reality, artificiell verklighet (se artikel i Forum nr 2/90). Virtual Reality eller på svenska virtuell verklighet, är en syntetisk datorskapad verklighet som gjorts interaktivt tillgänglig så att ”tittaren” kan bli ”aktör” och gå in och utforska och uppleva denna verklighet tredimensionellt med hjälp av ”dataglasögon”.

”Dataglasögonen” är små TV-rutor (Liquid-Crystal Display) inmonterade i en ”datahjälm” som registrerar användarens huvudrörelser: den ”verk ” E n dag under Tang-dynastin 2 lighet” användaren ser/rör sig i svarar mot dessa rörelser. Med en joystick kan användaren välja ”rörelseriktning” i denna skenvärld och få illusionen av att ”gå” omkring i den. Utrustningen — i detta fall brittisk — presenterades för huvudstadspubliken på MuuMediaFest.”92 i slutet av april i anslutning till ett seminarium om virtuell verklighet. Det var Tele som var initiativtagare till den finländska VR-premiären. ProVisionutrustningen från Division Ltd (i Bristol, om någon är intresserad!) demonstrerades också för pressfolk av bolagets marknadskonsult Clive Jones.

Virtuell visi — Kan jag ha på glasögonen under hjälmen, för annars ser jag ingenting?

Jo, det går fint. Grafik virvlar förbi 1 ultrarapid, tills Clive Jones instruerat Forums utsända om lämpligt rörelsetempo och valt ”verklighet”. En korridor med gröna dörrar. Som ur en tecknad film, och med lägre resolution än jag väntat.

— ”Gå” framåt och vänd runt hörnet till vänster, föreslår Jones.

Med Divisions ”datahjälm” på tar redaktören steget in i virtualverkligheten och vandrar runt i en 3D-grafikvärld.

Joysticken lyder, och för mig in i bilden, förbi dörr efter dörr, tills jag rundar hörnet. Där finns ett jätteschackbräde, och jag stiger ut på det och känner mig som Alice i Underlandet: vad som helst kan hända. Men varken Löparen eller Tornet kommer och hotar mig. Jag blir djärvare och går fram till kanten av spelbrädet, stiger över den — och får känslan av att falla men blir hängande i luften ovanför ett annat schackbräde långt nedanför.

— Gå tillbaka till korridoren och gå in genom tredje dörren, manar Jones.

Jag gör det, och stiger in i ett akvarium med fiskar som förefaller att simma och fjärilar som verkar fladdra. Jag flyter ut bland dem. Jag fortsätter utfärden till ytterligare ett ”rum”, en bar med en TV.

Alla ”rummen” har den gemensam ma nämnaren att de abrupt tar slut då man vänder huvudet tillräckligt långt uppåt, nedåt, åt sidorna. Utanför graikverkligheterna är synfältet svart. Där finns ingenting, säger Jones. Men hur kan han vara säker på det? Den virtuella verkligheten i Divisions tappning är inte den totalsensaion jag hoppats på. Inte ens visuellt: bilden är grov som konventionell TV. Och den är stum; som tecknad film utan ljud. Inte heller kan jag röra föremålen eller manipulera dem — jag har ju ingen ”datahandske”. Allt detta finns, men fanns inte med på den virtuella premiären här.

Men — onekligen fick tittaren gå in i bilden.

Arbetsredskap eller konst?

Vem behöver virtualverklighet? Ett enkelt svar är att ett nytt medium ger nya lekmöjligheter, en ny enhörning 7/19922 FORU trädgården. Konst- och underhållningsvärdet är ofta andra vågen efter den första rena nyhetssensationen.

Men den virtuella verkligheten har redan hunnit längre än så. De första militära tillämpningarna var i bruk under Gulfkriget. En VR-applikation är flygsimulator. Inom underhållningsindustrin öppnades de första spelhallarna med bl.a. ”krigslekar” för ett år sedan.

VR-teknik tillämpas och utvecklas bl.a. i USA (Forum berättade om pionjären Jaron Lanier och VPL Research i nr 2/90), Storbritannien och Japan.

I Japan har Matsushita nyligen lanserat tekniken för interiör- och inredningsplanering — ”sätt-ihop-ditt-köktredimensionellt-med-VR”.

Det är enkelt att planera inredningar, byggnader och hela stadsdelar med VR — ett framtidsredskap för arkitekter. Inom medicinen kan man återge hela organismen 3D-grafiskt och ”träna” exempelvis krävande kirurgiska ingrepp. VR har också tillämpning inom molekylbiologin för kemiska modeller, artificiella molekyler och virusmodeller.

Med VR-teknik kan man ta fram seende robotar för farliga uppdrag vid katastrofer eller extrema miljöer som gruvor, havsbottnen etc. Användaren

VR-tekniken ger nya möjligheter att operera i krävande miljöer som gruvor och kärnkraftverk.

  • é styr roboten via en VR-anläggning. Den nyaste VR-tillämpningenär cyberrymden (Cyberspace), ett tredimensionellt datanät som flera användare samtidigt kan plugga in i, världen runt, via telefonlinjerna. Bl.a. i US har man startat flera cyberspaceexperiment, men praktiska tillämpningar får vi vänta på några år ännu.

Varmans verklighetsflykt?

Medan pionjärerna inom virtuell verklighet tillgodoser tidiga användarbehov med tidiga och delvis exklusiva VR-tillämpningar till priser som är astronomiska (och oviktiga, genom att den fördel verktyget ger är omätbar), arbetar konsumentelektronikjättarna på att hinna först med billiga tillämpningar som kittlar massornas fantasi. Inte för att VR-tekniken som varmans tidsfördriv är nödvändig, men för att den a priori är möjlig. Lika möjlig som telefonen, radion, TV, video. CD, hemdator…

De ”rum” Division Ltd presenterade för nyfikna finländare ger bara en blek föraning om mediets faktiska fulla möjligheter. Division säljer redan nu sina system till forskare och FoUfolk vid företagsjättar för runt 60 000 GBP — med en takt om runt tre i månaden, Om några månader gör Division entré på större marknader då systemet överförts på IBM:s RS6000. I Storbritannien förutspår man en global boom för dessa produkter. Företaget arbetar också på ett system för telenärvaro (Telepresence). []

Lo

Styrka, flexibilitet och bonus.

SYNKRO - den nya företagsförsäkringen

Försäkringsbolaget Svensk-Finland erbjuder nu en helt ny lösning för Ditt företags försäkringsbehov. Synkro täcker de normala företags EGENDOMSRISKER 9 VERKSAMHETSRISKER 9 PERSONRISKER

Svensk-Finland betjänar gärna Dig och Ditt företag via våra kontor i Helsingfors (huvudkontor) 90-69 351 e Borgå 915-170 300 Ekenäs 911-62 660 e Jakobstad 967-724 4120 e Karis 911-32 555 Karleby 968-20 451 e Kristinestad 962-221 3240 e Lovisa e 915-532 707

Närpes 962-41 471 e Vasa 961 JB,

SVENSK-FINLAND

Ring genast - du kommer att märka skillnaden.

riskerna på ett effektivt sätt. Du kan även skräddarsy SYNKRO speciellt för Ditt företag. Smidigt och förmånligt.

72 656 e Åbo 921-510 600

FRUN, 7/199 21

Utgiven i Forum nr 1992-07

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."