Utgiven i Forum nr 2020-01

Vetenskapsignoransen förvärras

av Leif Bergström Forum 2020-01, sida 26-27, 02.02.2020

Taggar: Teman: vetenskap

Forskningsresultat tillhör inte vad Donald Trump använder för att forma sin världsbild. Så det är ingen överraskning att forskare känner pressen från en administration som i många fall aggressivt motarbetar deras projekt. Men kring nyåret skrev till och med medlemmar av en expertpanel vid Environmental Protection Agency (EPA) att försök att försvaga regler för miljöskydd gick stick i stäv mot etablerade vetenskapliga rön.

Många av experterna i EPA hade handplockats av Trumpadministrationen och hade valts för att ersätta andra panelmedlemmar som utnämnts av Barack Obamas administration. Panelen kommenterar försvagning av reglerna för bilars avgasutsläpp, miljöskydd för floder och begränsning av data som kan användas som grund för hälsomotiverade regler. Experterna kommer i samtliga dessa fall till slutsatsen att EPA:s åtgärder strider mot accepterat vetenskapligt kunnande.

Under de tre år Trump har varit president har den roll vetenskap tillmäts i politiken begränsats på ett sätt experter säger kommer att ha effekt långt in i framtiden.

Feltolkade forskningsrön. Michael Gerrard som leder Columbia Universitys Sabin Center for Climate Change Law har studerat fler än 200 rapporter om hur administrationen sedan 2017 har begränsat eller feltolkat forskningsrön.

”Ignorerandet av expertis inom federala myndigheter är mer utbredd än någonsin”, förklarade han nyligen i New York Times.

Ett resultat är att hundratals forskare lämnat sina jobb. Organisationen Union of Concerned Scientists förklarade i en rapport förra året att Vita huset systematiskt skjutit bort forskare från beslutsprocessen, undvikit att utnämna ersättare för vetenskapliga poster och förtigit vetenskapliga studier som kunde försvaga administrationens politiska argument.

I en separat utfrågning av federalt anställda forskare fann organisationen att administrationen skapat oro för repressalier och att denna stämning resulterat i självpåtagen censur bland forskare och nedsatt effektivitet. I sin strävan att förtrycka åsikter som strider mot Vita husets politik har federala forskares deltagande i vetenskapliga konferenser också begränsats.

Presidenten har sedan valkampanjen 2016 konsekvent hävdat att det gamla regelverket hämmat amerikanska företag och motverkat flera av hans främsta politiska mål, bland annat ökad produktion av fossila bränslen. Snart sagt varje försvagning eller upphävande av gamla miljöregler har firats av Trump som ekonomiska framgångsrecept.  Förra året förklarade Vita huset: ”Företag har slutligen befriats från Washingtons strupgrepp, och som ett resultat frodas den amerikanska ekonomin”.

Leif Bergström text

Läs hela artikeln i papperstidningen.

Utgiven i Forum nr 2020-01

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."