Utgiven i Forum nr 2021-07

Vi kan leva med brexit

av Kristina Wallin Forum 2021-07, sida 18-19, 23.09.2021

Taggar: Teman: brexit

Vi kan leva med brexi handels- och finansmarknaden. När Europa

Blir brexit verkligen den katastrof vi trodde? Troligen inte, menar experterna, trots att överenskommelsen gör handeln mellan länderna mer komplicerad. Visst blir det negativa effekter, men kanske även en del fördelar för EU.

KRISTINA WALLIN TEXT x Det var knappast någon som jublade inom EU:s förhandlingskommission när Boris Johnson blev premiärminister i Storbritannien. Hans position var, och är, betydligt mer EU-fientlig än föregångaren Theresa May.

”Vi kan säga att det blev en hård brexit, även om det blev en överenskommelse. Det var något som EU:s medlemsländer räknat med från början”, konstaterar Juha Jokela som är programdirektör på FIIA, och expert på brexit.

Det blev alltså rejält med byråkrati för handeln mellan Storbritannien och EU, något som skapat stora svårigheter för många mindre fö AFFÄRSMAGASINET FORUM NR 7 202 retag och för dem som varit vana att exportera färskvaror inom EU. Trots det har exporten och importen inte stannat upp, och experterna tror att det går smidigare med tiden. ”Problemet var att Storbritannien inte ville gå med på EU-standard på varor och tjänster. Det är därför allt som ska till unionen måste ha certifikat som garanterar att reglerna inom EU följs”, förklarar Niclas Poitier, som är expert på EU:s handelspolitik och har följt brexit noga för det europeiska expertrådet Bruegel. Att brexit fått förhållandevis lite uppmärksamhet beror så klart på att krisen som kom med pandemin slagit ut alla andra problem p stannade upp och många företag tvingades gå på sparlåga, kändes brexit långt ifrån som det största hindret för den ekonomiska utvecklingen. Speciellt inom öriket har covid-19 helt överskuggat effekterna av uttåget ur EU.

Utländska arbetare ovälkomna. När personalen sitter i karantän och affärernas hyllor lyser tomma i Storbritannien, då är det inte brexit man tänker på i första hand, även om det faktiskt haft ett finger med i spelet. Bristen på personal inom serviceyrken, som gjort att många restauranger och affärer inte har möjlighet att hitta vikarier när karantänen sätter in, har sina rötter i brexit. Johnson visste nämligen att folkomröstningens resultat till stor del berodde på att engelsmännen inte vill ha utländska arbetare som fritt får komma till landet, och därför var han stenhård med at gränserna skulle stängas.

Om lönen är under 30 000 euro per år ges inga arbetstillstånd alls. Även om lönen skulle vara högre är det få utländska arbetare som är beredda att gå igenom hela den byråkratiska process det innebär att få arbetstillstånd, för att sedan riskera att stoppas vid gränsen eller kanske se sin arbetsplats stängas ner på grund av smittan. Effekterna? Kring etthundratusen lediga jobb bara inom restaurangbranschen, som ingen inom Storbritannien är villig att ta.

Covid-19 har också visat på de första stora skillnaderna mellan öriket och EU.

”Där visade Storbritannien att man kunde vara snabbare än EU att få ut vaccin. Om de kan upprepa detta även på andra områden kan britterna få en viss fördel av det”, säger Juha Jokela.

Andra effekter har varit att många som arbetade i London, främst inom bank- och finansbranschen, åkt hem till sina ursprungsländer när de tvingades jobba hemifrån. Många tror att en stor del av dem väljer att stanna inom EU nu när brexit blivit verklighet, något som skulle vara rejält positivt för unio AI0LS I000 > BREXIT FÅR FÖLJDE = Folkomröstningen hölls i juni 2016 och brexit-anhängarna fick knappt 52 procent. sm Storbritannien gick officiellt ur EU den 1 februari 2020, efter att utträdet skjutits upp tre gånger.

sa Handels- och samarbetsavtalet undertecknades 30 december förra året och började gälla 1 januari i år, för att sedan bli definitivt den 1 maj.

= För de varor som håller EU-standard finns inga tullar, men import till EU kräve nen som haft svårt att konkurrera med Citys dragningskraft om kvalificerad arbetskraft.

Det är fortfarande är oklart om finansmarknadens centrum kommer att fortsätta ligga i London. Sedan januari har Amsterdam gått förbi London när det gäller omsättning på börsen, och många finansbolag har flyttat över personal och affärer till EU, eftersom finansmarknaden inte ingår i det avtal som ingåtts.

”Jag har svårt att tro att en enda stad kommer att ta över, och jag tror inte heller att London helt förlorar sin roll inom världsfinansen. Men jag tror det blir positivt för EU att unionen måste ta över ansvaret för finansmarknaden. Förutom Amsterdam vill även Paris, Frankfurt och Luxemburg vara med på ett hörn, och det blir troligen någon form av uppdelning av rollerna mellan dem”, hävdar Niclas Poitier.

Förändrad maktbalans. De flesta är överens om att det inte hade blivit någon överenskommelse inom EU om den ekonomiska hjälpen efter covid-19, ifall Storbritannien varit kvar. Landet har alltid varit svårt att få med sig på gemensamma beslut.

”Johnson hade aldrig gått med på att EU tog lån för medlemsländerna. På det hela taget har själva maktbalansen förändrats rejält, eftersom trion UK-Frankrike-Tyskland försvann. Det kan innebära en fördel eftersom det nu blir lättare att genomföra reformer inom EU”, säger Niclas Poitier.

Problemet Nordirland, och hur det ska kunna stå utanför EU samtidigt som det har fri handel med Irland, är fortfarande inte löst, trots att det fanns med i avtalet som undertecknades av båda parter i december. Johnson och hans regering har redan hotat med att inte följa avtalet och låta varorna flöda fritt mellan huvudön och Nordirland även efter provperioden, trots att avtalet infört en gräns som de stor byråkrati.

Bs Ingaarbetstillstånd ges för arbeten där lönen är lägre än 30 000 euro/år, förutom för irländska medborgare som får röra sig fritt inom hela Storbritannien.

s Fiskare inom EU får åtminstone fram till 2026 tillgång till Storbritanniens vatten, om än med mindre kvoter än tidigare. = Ännu finns ingen definitiv överenskommelse om hur den internationella finansmarknaden ska fungera i framtiden. 7 500 jobb och över en biljon euro har redan förts över från Storbritanniens finanssektor.

som finns med EU. Kommissionen har precis pausat sitt rättsliga förfarande för att trappa ner på spänningen mellan parterna.

”Det var tydligt redan från början att detta skulle bli en svårlöst fråga. Det finns ingen enkellösning, men båda sidor har gjort kompromisser”, förklarar Juha Jokela.

Biden på EU:s sida. Att Joe Biden blivit president i USA kan vara till hjälp.

”Han fungerar som en garant, och har tydligt visat att han står på EU:s sida. Storbritannien har dessutom mer att förlora på ett handelskrig mellan de två parterna”, säger Niclas Poitier.

Hur märks brexit mest för ”människan på gatan”, förutom att man måste ha pass för att åka dit och visum om man tänker göra annat än turista ”Det som flest människor märker är nog att det blivit andra regler för internethandel med Storbritannien, åtminstone i denna fas. Sedan blir det svårare att åka dit för att studera, eftersom det blir dyrare och mer byråkrati. När det gäller fritidsresor blir det inte så stora skillnader”, förklarar Juha Jokela.

Att det är omöjligt att förutse hur det kommer att gå i långa loppet är de två experterna eniga om. Det enda de kan säga är att det tar flera år innan vi ser det verkliga resultatet. Däremot lär det inte bli EU som får ta den största smällen.

”EU har 440 miljoner invånare och Storbritannien 60 miljoner. Det är klart att det blir ekonomiskt mer kännbart för britterna. Fast visst hade EU:s ekonomi vuxit mer om det inte varit för brexit”, säger Juha Jokela.

”På det stora hela är brexit en utmaning, men eftersom vi lärt oss att leva med det kan det bli betydligt mindre negativt än vi trodde från början, när många frågor var helt öppna”, konstaterar han.

AFFÄRSMAGASINET FORUM NR 7 2021

Utgiven i Forum nr 2021-07

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."