Utgiven i Forum nr 2017-03

”Vi måste lära oss att älska data”

av Torsten Fagerholm Forum 2017-03, sida 16-17, 30.03.2017

Taggar: Personer: Sami Kallinen Teman: data

Sami Kallinen utstrålar en kombination av humanism, sund skepsis samt teknikoptimism. Som digital direktör för det anrika mediehuset KSF Media jobbar han för att tillvarata de goda sidorna hos den datadrivna ekonomin.

”Om jag har en superpower så är det kanske att jag kan besöka en nyhetsredaktion och tala om innehåll på journalisternas språk och lika väl prata om teknik med kodare på deras språk”, säger Sami  Kallinen som själv började programmera 1984.

År 1994 startade han sin första journalistiska webbprodukt, möjligen världens första onlinetjänst med dagligt fokus på film. Vad lockade Kallinen att anta utmaningen vid Konstsamfundet-gruppen som bland annat tryggar utgivningen av Hufvudstadsbladet?

”Medier står inför jättesvåra, viktiga problem. Löser vi det här så är belöningen enorm. Vi får alla världens Nobelpris, brukar jag skämtsamt säga.”

Men för att nå dit måste mediecheferna vara nyfikna och lära sig både av och tillsammans med datanördarna.

Ge inte upp. Inom den fragmenterade digitala kommersen och diskussionen mister gamla auktoriteter och hierarkier sin betydelse medan många institutioner som har upplevts som självklara råkar i kris. För att hänga med måste både beslutsfattare och fabriksgolv bejaka nätverkseffekten, menar Kallinen.

”Vi måste acceptera att strukturen och logiken ser annorlunda ut än förr, att vi behöver helt nya kompetenser. Det vore enkelt att luta sig tillbaka, observera digitaliseringen från läktaren och hoppas att den blåser förbi. Också i min bekantskapskrets lockas begåvade individer av instinkten att ställa sig utanför och inte befatta sig med förändringen. Det digitala är svårt att förstå och förutspå, med många motbjudande drag. Men vi måste fördomsfritt delta, testa nya lösningar, skaffa egenhändig erfarenhet, anpassa oss och kommunicera oavbrutet.”

”Ekonomiska, politiska, kulturella och teknologiska eliter borde leda förändringen och skapa en värld som vi med gott samvete kan överlåta till kommande generationer”, tillägger Kallinen.

Var finner du hopp och ork?

”Jag är missionsdriven. Mediehusen är extremt viktiga med tanke på världen vi lever i, jag hoppas vi kan bevara något av den rollen i framtiden. Ge järnet, och fixa det! Det är bara vi själva som kan ordna det här.”

Läs hela artikeln i papperstidningen eller i den finlandssvenska tidskriftsajten Skriftly!

Torsten Fagerholm text

Utgiven i Forum nr 2017-03

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."