Vill sätta snurr på affärerna

av Heidi Backas Forum 2008-10, sida 24-27, 30.10.2008

Taggar: Bolag: Copterline Personer: Mona Björklund Teman: helikoptrar

PROFILEN

FORUM FÖR EKOMÖMI OCH TEKNIK NR 18 2088

Ul SatTta

SNuUrT p attarerna

Under vintern ska Copterlines trafik till Tallinn bli lönsam, säger bolagets styrelseordförande MONA BJÖRKLUND.

HEIDI BACKAS TEXT

KARL VILHJÄLMSSON FOT ”Här kommer den. Han heter Romeo. Våra helikoptrar har fått namn enligt sista bokstaven i registerbeteckningen”

COPTERLINES styrelseordförande MONA BJÖRKLUND sitter i terminalen på Ärtholmen i Helsingfors och titar stolt på helikoptern som landar.

Tio passagerare kliver ut och skyndar på stegen genom bullret och luftströmmen under den snurrande roorm. Snabbt söker de sig vidare med sina portföljer.

En handfull nya passagerare står

INTERVJU

Mona Björklund Född: 1943 i Helsingfors.

Familj: gift med investeraren Felix Björklund. Tre barn företagaren Kent, in vesteraren Kurt och skådespelaren Irina. Bor: i Sibbo.

Jobb: styrelse FORUM FÖR EKOMÖMI OCH TEKNIK NR 18 208 ”Den del av befolkningen som använder Copterline är kanske ändå den minst konjunkturkänsliga. Då ett företag måste spara är tid också pengar. 2 stånd och ordna finansiering för he likoptrarna skulle piloter och övrig personal utbildas.

Nu följer ledningen och ägarna med spänning hur ruttens beläggning och lönsamhet utvecklas. Målet är 70 000 passagerare om året.

”Rutten ska bli lönsam, det är alldeles självklart. Men nu i början är det bara kostnader?

Denyahelikoptrarnaärinteväderömtåliga, och meningen är att rutten ska trafikeras hela vintern.

”1 oktober har vi fått in höststormarna och efter det kan vise hurudan vinterbeläggningen kommer att bli”

Copterlines helikoptrar har plats för tolv passagerare. Ungefär tre fjärdedelar av passagerarna är i dag finländare, till största delen affärsmän som reser till Tallinn på morgonen och kommer hem till kvällen.

Tid är pengar. De senaste veckornas oro på finansmarknaderna har enligt Björklund påverkat Copterline.

”Men den del av befolkningen som använder Copterline är ändå kanske den minst konjunkturkänsliga. Det är de som har bråttom. Företag som är tvungna att spara in på kostnaderna måste räkna med att också tid är pengar”

Trots att rutten mellan Tallinn och Helsingfors är vältrafikerad ser inte Copterline rederierna och flygbolagen som några konkurrenter.

”Vi upplever det inte som en konkurrenssituation. Helikopter är et > COPTERLIN 18 minuter, pr från 89 eu mhetmed

Jorois, Uleå Björklund. = Bolaget grun dades år 1990 me namnet Copter

Action, och bytte år 2000 namn till Copterline. Bolaget köpte 1999 upp Helikopteripalvelu som g

Copterline samarbetar med rederierna för att i specialfall transportera varandras passagerare.

”Ruttrafiken kräver mycket service på helikoptrarna. Då vi bara hade en helikopter hände det ett antal gånger att vi stod inför en servicesituation och snabbt fick ordna över passagerarna på något annat sätt. Nu med två helikoptrar flyger den ena när den andra är på service?

Den italienska tillverkaren Agustas europeiska centrum för service och reservdelar finns i Belgien, men största delen av servicen görs av Copterlines egen servicepersonal i Helsingfors.

Efterspel efter olyckan. Copterlines nya ägare och ledning har också fått ta hand om efterspelet efter den tragiska olyckan som inträffade för tre år sedan. Den 10 augusti 2005 störtade Copterlines Sikorsky S-76 ihavet utanför Tallinn. I olyckan omkom alla tolv passagerare och de båda piloterna.

I augusti iår publicerades olycksutredarnas slutrapport, som visade att olyckan orsakades av ett feli den servo som styr huvudrotorn.

”När vi köpte in oss visste vi naturligtvis att slutrapporten skulle komma, och det är klart att vi gjorde en riskanalys för oss själva. Vi visste ju inte vad rapporten skulle innehålla, men vi var förberedda på att den skulle komma”?

När slutrapporten publicerades

Vill se framåt. I slutrapporten för olyckan påtalades brister i företagets säkerhetskultur. Mona Björklund möter kritiken med att säga att de nya ägarna från början har betonat säkerheten, och att rapporten i sig inte ändrat på bolagets säkerhetstänkande.

”Vi har själva från första början velat att alla tillstånd ska vara i skick. Viutvecklar det här bolaget så att det ska vara så bra som möjligt för alla, såväl passagerare som anställda”

Copterline granskas flera gånger om året av luftfartsmyndigheternaenligt ett uppgjort program. Dessutom ska alla chefer på flygverksamhetsavdelningen godkännas av luftfartsmyndigheterna som går igenom deras bakgrund och kunnande.

”Jag hoppas att vi genom att vara så duktiga som möjligt kommer framåt, så att folk inte längre behöver se bakåt. Det är det allra viktigaste för att den här rutten ska lyckas?

Björklund tror inte att olyckan på verkar Copterlines passagerare i dag.

”Jag har själv förlorat närståendei en flygolycka men det betyder inte att jag inte skulle flyga. Jag har hemskt svårt att koppla ihop helikoptertrafiken med olyckan nu längre. Det var väldigt tragiskt att det hände, men nu ser vi framåt och försöker göra det här till ett bra bolag”

Det som ännu återstår av efterspelet efter olyckan är rättsprocessen i USA där Copterline och offrens anhöriga kräver skadestånd av heli FORUM FÖR EKOMOMI OCH TEKNIK NR 18 208 först höra vad kunderna tycker och lyssna på vilka behov företagen har”

Björklund betonar att det handlar om långsiktiga planer eftersom det ar lång tid att starta upp en ny rutt.

”Hur länge processen räcker beror mycket på vilket land vi talar om. Både att få tillstånd för helikopterrafiken och att hitta en lämplig plats att landa på kan vara långa processer. Dessutom måste man beställa helikoptrarna i god tid. Vi kan glömma det här åtminstone ett år framåt, sedan kan vi kanske börja diskutera med vederbörande enheter”

Tänkbara destinationer för Copterline finns inom en timmes radie från Helsingfors. Det motsvarar ungefär en resa till S:t Petersburg.

”Det finns inte en toalett på en helikopter, så jag skulle säga att den maximala restiden är en timme”

En annan begränsning är bagageutrymmet. Passagerarna kan ha med sig handbagage, men om tolv passagerare kommer med varsin stor kappsäck får allt inte plats.

”Men någon enstaka golfbag brukar vi för det mesta ha plats för”

Inom kort kommer Copterline också att återuppta sin charterverksamhet. Tidigare har bolaget till exempel haft beställningar till operafestivalen i Nyslott och till rallyt i Jyväskylä.

Familjär färd. Många associerar helikopter med lyx, men Mona Björklund avdramatiserar lyxstatusen. Enlig ”De här maskinerna är trevligar helikoptrarna Pete i Vasa, SepeiUleå henne är helikoptern bara ett snab- = på alla sätt, det är behagligt att flybare och lite annorlunda sätt att åka — ga med dem. Man kan prata med den över Finska viken. man sitter bredvid, vilket man int kompletterande sätt att ta sig över? Snabbheten är helikopterns främsta fördel. Mona Björklund påpeka hade Copterlines nya vd Kaj Takolan- = koptertillverkaren Sikorsky. der suttit på sin post i bara en vecka. ”Domstolsprocessen sköter sig Tillsammans med Takolander lyss- = självt nu. Den pågår ännu och vi ve borg och Ilmari i Jorois som rycker ut vid sjukdomsfall och olyckor. Copterlines räddningsverksamhet ha lara att genast gå ombord. Tio mi- = ordförande i nuter efter att helikoptern landat är = Copterline. den klar att lyfta igen - för att knappt — Utbildning: diplom BEHAGLIG

UPPLEVELSE.

ind jugo minuter senare landa i Tallinn. ekonom från Han- möjlig då bolaget i höstas fick sin år 2005 som ledde till ett avbrott i HERLIN, som är delägare i hissbolaget — tersom leveranstiderna är långa. igång rutten. I augusti då trafiken på att det inte bara gäller de 18 minuter - nade Björklund på den internatio- = inte när den blir färdig” ”Det var en sådan aha-upplevelse kunde ide tidigare helikoptrarna” Björklund är en pågått hela tiden, även då bolagets Så fortsätter skytteltrafiken hela da- = ken. andra nya helikopter, Romeo eller — Copterlines ruttrafik. KONE och storägare i lasthanterings- Mona Björklund, som tidigare SNABBAST rutten kommit igång valdes en ny vd, själva resan tar, utan också den tid Copter tir i Bland nella utredningskommissionen och för mig när jag själv flög första gången Hon säger också att stämningen helikopterfärd ruttrafik låg nere. gen, på vardagar med tolv dagliga tu- = Karriär: jobb på OH-HCR. Båda helikoptrarna är av bolaget CARGOTEC. jobbat iresebranschen och dessutom VINNER. KAJ TAKOLANDER. som krävs i terminalen. 38 arna finns flera mötte sedan pressen. S:t Petersburg nästa? När rutten till för ett antal år sedan. Man flyger lågt — är mycket familjär i en helikopter. ingen särskild lyx, Som bäst är en stor omstrukturer i vardera riktning, på veckosluten IBM ochresebyrån modellen Agusta Westland AW 139 Ägarbyte. Mona Björklund kom in i ”När vi köpte in oss hade bolaget = varit styrelsemedlem i Luftfartsver- ”Att starta upp rutten igen inne- ”Det tar dig 10 minuter att komma per Sonen, ”Vikonstaterade att det här måste — Tallinn kommit igång ordentligt och och om man har tur med vädret ser ”Du ser båda piloterna och kan bara ett snabbare. rering på gång inom räddningshelinågot färre. Matkapiste, vd för och tillverkade i Milano. Copterlineisamband med ägarbytet i precis bestämt sig för att om den nya — ket FINAvIA och därför kände till hur Med våsple AN bar väldigt mycket arbete. Du får inte från Helsingfors centrum av stan till bland andr ? Mona vi hantera för det är vi som ansvarar = blivit lönsam blir nästa steg för Cop- man hela havet och båtarna där” hälsa på dem när du går in, och så sätt att ta sig över kopterverksamheten i Finland. Copterlines ruttrafik kom igång = resebyrån Travek, vd Men det är inte bara helikoptrar- = september 2007, då hon tillsammans ägarstrukturen förverkligas, så kom- = myndigheterna arbetar, blev tillfrå- 139-helikaptrar och tillstånd att flyga en rutt utan att ha terminalen i Ärtholmen, och du hin- och Felix Björk- för bolaget i dag. Så det var bara att = terline att fundera på nya rutter. S:t Mona Björklund hann flyga en = vinkar du när du stiger ur” Finska viken. »”Vi förbereder oss nu för den nya igen i april i år då bolaget fick sin = förWIP fondbolag, na som är nya för Copterline. Också med sin man FELIX BJÖRKLUND gick in mer rutten att startas på nytt”, säger — gad om hon ville åta sig jobbet som avgångar sju dagar hela infrastrukturen i skick. Styrel- ner checka in om du är här en kvart lund sätta sig ner och gå igenom den do- = Petersburg och Riga har nämnts som gång med en av de gamla Sikorsky- offertrundan som väntas gå 2009 splitternya helikopter. Den kallas = styrelsemedlemi ägarna, vd:n, styrelsen och ungefär sominvesterareibolaget. Majoritets- Mona Björklund. styrelseordförande. ! veckan, året om sen arbetar flitigt, vi är i kontakt var- timme före helikoptern far. Du har kumentering vihade. Det enda vikan = alternativ. helikoptrarna. Med de nya Agusta- = Tre räddningshelikoptrar. En kan- och hoppas vara med också efter omII Copterline sätt e P Quebec enligt registerbeteckningen = EQ-fondbolag. hälften av personalen har bytts ut ef- — ägare är sedan dess pensionsbolaget Copterline hade redan beställt in JERKER MOLANDER utsågs till vd och Tatort arken Hill je vecka?” aldrig mer än elva människor framför bygga på är dokumenteringen som ”Nu när vi har produkten på plats helikoptrarna har hon flugit ett tio- — ske mindre känd sida av Copterlines struktureringen. Räddningsverksamfart på trafiken till OH-HCQ. Veckoslutstrafiken blev ter den ödesdigra helikopterkraschen = ILMARINENS placeringsfond och ILKKA de två nya Agusta-helikoptrarna ef- hans arbetsbeskrivning var att sätta Tallinn. Förutom att uppdatera alla till- digi kön till säkerhetskontrollen” finns i bolaget”, säger Björklund. kan vi planera vidare. Vi vill förstås tal gånger. verksamhet är de tre gula räddnings- heten är mycket viktig för oss”

Utgiven i Forum nr 2008-10

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."