Utgiven i Forum nr 1972-19

Vill vi ha en teknisk utveckling?

Forum 1972-19, sida 05, 29.11.1972

Forum 19/1972

Vill vi ha en teknisk utveckling?

UNDER DEN SENASTE TIDEN har det uppstått nya grupperingar som genom massmedias förmedling sprider en negativ inställning till all teknisk utveckling. Det är liknande grupperingar som också vill bromsa den ekonomiska utvecklingen. Vi är säkert alla medvetna om att det sist och slutligen är fråga om värderingar. Det må sedan vara ekonomiska, sociala eller politiska. Det är viktigt att inse att denna propaganda tyvärr ”går hem” och att dessa personer kör sin sak utan direkt ansvar.

JAN R SCHNITTGER har i en artikel i IVA nr 5/72 (Ingenjörsvetenskapsakademiens tidskrift) berört dessa frågor. Rubriken för hans analys är ”Vill Sverige fortfarande ha en teknisk utveckling och en industrieH verksamhet?”. En negativ inställning till teknisk utveckling motiveras med hänsyn till människa och miljö. Schnittger påpekar helt riktigt: ”Kan förutsättningarna bli så ogynnsamma att den svenska industrin gradvis tvinga avveckla med ett framtida industriell tomrum här i landet som slutresultat? Jag kan i dag knappast tänka mig en större, mera radikal miljöförändring än Sverige utan industri”.

När negativa opinionsgrupperingar utan ansvar kräver radikala begränsningar I allt företagande, så är det samhällets skyldighet att öppet redovisa vad so blir följden av denna verksamhet. Detta betyder inte att man får lämna miljöproblemen olösta. Det kräver endast ett mera systematiskt handlande, tid, pengar och ett internationellt samarbete. I många fall finns det redan färdiga lösningar. Samtidigt måste man tillåta vissa begränsningar i den personliga valfriheten och en medveten sänkning av vår sociala standard. |

Schnittger påpekar helt riktigt: ”Vi gjädjer oss alla åt att ”kapitalismens sociala misstag” gradvis håller på att övervinnas. Det är bara det att deras plats i viss utsträckning förefaller att övertas av ”socialismens kapitala misstag”. Den grundläggande respekten för kvalitet, arbete, uppfinningsförmåga och företagsskicklighet finns. måhända kvar hos oss, men denna kompletteras tyvärr alltmer av åtgärder som synes syfta till att göra det så meningslöst som möjligt för den enskilde att uppvisa dessa karaktärsdrag”.

VAD DET SIST OCH SLUTLIGEN är fråga om är att finna de rätta värderingsprinciperna. Man måste finna en vettig balans när man planerar den tekniska och ekonomiska utvecklingen. Det att man vill skapa ett miljövänligare sämhälle får inte utesluta att man samtidigt satsar på företags- och industrivänlig politik i Finland. Det ena får inte utesluta det andra. OM

Utgiven i Forum nr 1972-19

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."