Utgiven i Forum nr 1977-18

”Visa dem (Nordamerika) att ni inte ger er!”

Forum 1977-18, sida 21, 23.11.1977

Taggar: Teman: pappersindustrin

Finlands nätgruppsnumme då man ringer frå

Såhär skall du uppge ditt eget nummer till utlandet.

Enligt internationell rekommendation betecknas det så här: + 358 0 123456 + = tecknet för utrikestrafikens riktnummer 358 = Finlands nummer 0 = nätgruppens riktnummer (tex, Helsingfors) 123456 = adressapparatens nummer Närmare upplysningar får du i Finland på alla telegrafanstalter och från utrikestrafikens upplysning, nr 92020.

n NS?

ILMO

FB ÖR AREAN ANNA ANNA [NN (RN ANN AN ANNA AN UA ANN ANA AN (NA AM KN ANA ANN NA NA AO EA AR AA AN AA ANNA AN AA AN AA AON NE AA AA AR ND IR AA AA AN ADA AA AA AR AR AN KN SAHAR RINGER

DU FRÅN UTLANDET TILL FINLAND MED

AUTOMATVA ”J2AHITSPIU SÖT] NIA iexeds 120 )n ddirs

Utgiven i Forum nr 1977-18

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."