Utgiven i Forum nr 1995-13

Volvo satsar pä miljösnälla cityfordon

av Ragnhild Artimo Forum 1995-13, sida 18, 19.10.1995

Taggar: Bolag: Volvo

Volvos miljötruck ECT och framtids bussen ECB signalerar “snällhet” också med designen.

ybridfamiljen från Volvo växer. ECC-bilen (Environmental

Concept Car) som presenterades hösten 1992 får sällskap av distributionsbilen ECT (Environmental Concept Truck) och av framtidsbussen ECB (Environmental Concept Bus).

Varken trucken eller bussen är kommersiella produkter, utan konceptfordon med tek niska lösningar som inte tidigare prövats i tunga fordon. Drivlinan består av en gasturbin med integrerad höghastighetsgenerator (HSG) och batterier för avgasfri körning. Sista steget i kedjan utgörs av en elmotor på bakaxeln: fordonen drivs alltså alitid med elektricitet, oavsett köralternativ. ETC är konstruerad för 25 km kör » Förstklassi » Mångsidigt urval

KALOTTI

HUOLINTA oSPEDITION

Vikby (Vasa)

Vanda (H:fors 1 thermoutrustnin = SE —= SES SE tel int+358 61 3444 555 fax int+358 61 3444 55 tel int+358 08702 644 fax int+358 08702 655

Tillförlitliga transportlösningar inom Norden och Europa under 30 år — nu även Baltikum och Östeuropa.

« Flexibel » Säker « Full-service

Kontakta!

E = på mi cityfordon

Ragnhild Artim ning med batteridrift, ECB för 5 km (t.ex. i inomhusterminaler).

Gasturbinen kan i princip drivas med vilket flytande eller gasformigt bränsle som helst. Kraftverket i personbilen ECC körs på dieselbränsle. För ECT och ECB har man valt etanol som drivmedel, ett förnybart bränsle som kan produceras bl.a. av skogsråvara — varvid enligt Volvo den koldioxid som frigörs vid förbränningen inte bidrar till drivhuseffekten, utan ungefärligen motsvarar vad som kan upptas av växtligheten. Vid körning med batteridrift är ECT och ECB s.k. nollemissionsfordon.

En etanoldriven gasturbin emitterar ungefär en tiondel så mycket kväveoxid som dagens bästa dieselmotorer. Vid fullt effektuttag är verkningsgraden avsevärt högre för dieselmotorn, men i stadskörning, med återkommande stopp och start, går dieselmotorn på låg belastning och lägre verkningsgrad.

I ett hybridsystem lagras energi: batterierna och tas ut vid acceleration. Gasturbinen kan därför dimensioneras för lägre maxeffekt och köras på hög belastning nära sin högsta verkningsgrad. Det betyder att totala verkningsgraden i ECT och ECB blir i samma klass som med konventionell dieselmotorbaserad drivlina.

Batterierna i Volvos hyb HYBRIDFAMILJEN VÄXER: Volvo satsar jösnälla

En gastörbin med integrera höghastighetsgenerato (HSG) ger mycket små ut-’ släpp av skadliga avgaser;,’ och är konceptet I Volvos alla hybridfordon.

ridfordon är nickel/metall/ hybridbatterier som har utvecklats av Varta — de har nästan dubbelt så stor energilagringskapacitet som blybatterier, och är mindre miljöskadliga än bly- och nickel/kadmiumbatterierna.

För att uppnå tillräcklig räckvidd med nollemissionskörning (på enbart batterier krävs — trots den relativt höga energilagringsförmågan — en försvarlig mäng batterier, och med tillhörande strömriktare väger batterierna närmare 2 ton. Batteriindustrin arbetar på att ta fram lättare, effektivare batterier och man hoppas mycket på t.ex. litiumbatteriet.

De tunga batterierna “kompenseras” av lätta konstruktionsmaterial i fordonen; karosserna av aluminium, som väger ungefär en tredjedel så mycket som stål.

Den nya distributionsbilen och bussen ligger bokstavligt talat lågt: i ECT är hyttens golvhöjd endast 60 cm ovanför marknivå för lättare ioch urstigning. I ECB kan bussgolvet vid stopp sänkas ner till 17 cm över marknivå genom att hjulen är placerade längst ut i hörnen — mycket passagerarvänligt.

ECB:s mjuka, vänliga exteriör och ombonade interiör “skall göra det attraktivare att åka kollektivt”.

Forum nr 13/95

Utgiven i Forum nr 1995-13

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."