Utgiven i Forum nr 1989-09

VVO lanserar bostadsrätter

av Bo Ingves Forum 1989-09, sida 36, 25.05.1989

Taggar: Teman: bostäder

Kontrollerad eftermarknad

I Sverige består ca 40 procent av bostadsbeståndet av bostadsrätter. Enligt lagen om alltings jävlighet har dock det svenska bostadsrättsystemet i viss mån urartat. attraktiva områden kan bostadsrätterna i Sverige nämligen betinga fantasipriser då de överlåts till nästa invånare, Och ändå ger bostadsrätten egentligen ingenting annat än dispositionsrätt till en bostad. Bostadsrättinnehavaren får t ex inte några ekonomiska fördelar vilket är fallet bl a med aktielägenheter i Finland. Också I Finland skall bostadsrätten kun VVO lanserar BOSTADS RÄTTE

Text: Bo Ingves

Ett konkret initiativ om bostadsrätter enligt svensk modell har nu tagits också i Finland. Systemet går ut på att man i stället för att köpa en bostad betalar en femtedel av bostadens pris för en sk bostadsrätt. Den återstående delen av bostadens pris skall finansieras med statslån eller möjligen via bostadsfonden.

delslaget VVO som står bakom initi ativet. VVO:s VD Ben Grass konstaterar att man har utgått från att det inte på systemet med bostadsrätter får tillämpas samma låga inkomstgränser som gäller för arava.

D: är Riksomfattande Hyreshusan — Närmast skall bostadsrätterna vara avsedda för de som har för höga inkomster för att ha möjlighet till aravahyresbostad men som inte heller har råd att skaffa sig en egen bostad med dagens priser. Därför skulle hela iden urvattnas om inkomstgränserna sätts för lågt, säger Grass. För att förverkliga projektet med bostadsrätter skall ett bolag med arbetsnamnet VVO-Asumisolkeus Oy (Bostadsrätt Ab) grundas av VVO och dess medlemsorganisationer. Ett villkor för att bolaget skall erhålla räntestödslån är att det av statsrådet får status som allmännyttigt samfund som idkar social bostadsproduktion. De första bostäderna skall troligtvis börja byggas I Alberga i Esbo nästa år. Grass berättar att modellen har väckt stort intresse också bland övriga kommuner och att det ursprungliga målet om 100—200 bostäder årligen kanske blir betydligt större.

— Som det nu ser ut kommer vi till att börja med köra igång också i Vanda och Jyväskylä förutom I Esbo. Givetvis beror allt på om bolaget får status som allmännyttigt samfund och om finansieringsfrågorna löses, konstaterar han.

na överlåtas och rea iseras i pengar. Enligt

Grass är man medveten om att det finns risk att folk drar oskälig ekonomisk nytta d de säljer sin bostadsrätt vidare. Han under stryker dock att man på bästa sätt skall försöka hindra missbruk, tex genom någon form av inlösningsklausu — Om bostadsrätten på något sätt cirkulerar via oss till nästa innehavare, kan vi tex undvika möjligheten att den nya innehavaren av bostadsrätten samtidigt måste köpa ett “ovärderligt” möblemang, vilket har hänt i Sverige. För att innehavarna inte skall förlora den reella prisökningen har vi gått in för att priset på bostadsrätter skall stiga åtminstone I takt med index, eller ca 10 procent årligen, säger Grass. LJ

KALENDER FÖRUM

EKONOMFUÖORENINGEN

NIUSIELD 9 Månadslunch med chefdirektör Kristian Gestrin: Måndagen den 12 juni kl 12.00 för vi höra chefdirektör

Kristian Gestrin, HSB. berätta för & 3 oss om hur han ser på frågan ”Är sparbanksrörelsen i ett brytningsskede?” Lunchen äter vi på Strand

Inter-Continental, John Stenbergs strand 4. Anmäl till Niord, tel 159 0275.

$ Pickala-stugan: Niords stuga i Pickala (bilden) står nu färdig att ta emot sina första gäster. Boka Din sommarvecka eller weekend. dygn (söndag till fredag) i stugan kostar för Dig och Din familj 900 mk. Väljer Du en weekend från tredag till söndag så betalar Du 600 mk. Du får en galfbiljett per dygn i stugan. På denna biljett kan 3 stugboare spela golf mot en avgift av 1 Xx 100 mk, 2 Xx 150 mk. Du kan också spela tennis på ute- eller inneplan.

9 Tahkovuori-stugan på sommaren: Utnyttja Din medlemstörmån också — sommartid. — Tahkovuoristugan står till niordarnas förfogande också under sommarmåna | derna. Här kan man njuta av som maren, spela tennis, badminton, golf (i närheten), simma, segla, vattenskida, paddla o s v. En vecka under lågsäsong kostar bara 870 mk för Dig och Din familj (dygnspris 150 mk). Mera information ger Niords kansli, tet 1590 275.

Ö Juniorer -— avhandlingsstipendium: Ekonomföreningen Niord r har beslutat utdela 1—2 stipendier för finansiering av avhandlingar med internationell inriktning. Läs mera I Niords info-blad och i Hankeiten nr 4/89 eller kolla Niords anslagstavla i Hanken.

9 NIORD —— 65 år i höst: Vi firar på Hanken fredagen den 6 oktober. Pricka in detta datum i Din kalender och missa inte höstens roliga skördefest. Mera information följer I Niord-info 4 & 5.

  • Sommarfest i Brunnsparken och på Brunnshuset torsdagen den 8 juni: HEKO (Helsingin Ekonomit) inbjuder alla niordare avec att delta i årets glada sommarfest. Niordmedlemmarna kan anmäla sig via Niord eller direkt till HEKO, tet 1590 261/262. Deltagaravgiften 110 mk inbetalas på HEKOs konto: KOP Östra Böle 142630-52025.

9/1989 FORUM,

Utgiven i Forum nr 1989-09

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."