Utgiven i Forum nr 2015-06

Wärtsiläs man i Shanghai

av Sören Viktorsson Forum 2015-06, sida 18-19, 18.06.2015

Taggar: Bolag: Wärtsilä Orter: Shanghai

Wärtsiläs man i S

I CENTRUM. “Här träffar jag fler kunder och hör mer vad som händer på marknaden än jag gjorde i Helsingfors”. säger Mikael Simelius, marsföringsdirektör för Wärtsilä Ship Power, stationerad i Shanghai.

Omkring 80 procent av all världens fartyg byggs idag I Sydostasien. Ett finländskt varumärke och ett unikt servicekoncept gör Wärtsilä till en av huvudaktörerna.

SÖREN VIKTORSSON TEXT & BILD x ”I fjol gick Kina upp till förstaplatsen inom shipping, såväli värde somiantal” berättar Mikael Simelius, marknadsföringsdirektör för Wärtsilä Ship Power.

Några minuter efter nio på morgonen blir Forums utsände upplockad utanför hotellet i Shanghai av Simelius med chaufför.

”TJag får inte i tjänsten köra bil i Kina. En ren säkerhetsåtgärd eftersom olyckor kan få omfattande rättsliga efterspel”; förklarar han.

Vårt första resmål är den franska koncessionen, en av Shanghais forna europeiska stadsdelar. Men vem är vår värd, och vad gör han i Shanghai?

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NP 6 2018

Mikael Simelius gick ut Hanken 1989 och jobbade sedan drygt tolv år på nuvarande Stora Enso, först med marknadsföring och därefter som försäljningsansvarig. Därpå arbetade han några år med försäljningsutveckling på IT-företaget Satama Interactive.

”Därefter blev jag ansvarig för AGO Reklams verksamhet i Finland och speciellt Nokias Promotional Products konto, som outsourcats från Nokia”, berättar han.

Franska koncessionen är en smakfull blandning av europeiskt och kinesiskt och perfekt att promenera i. Kontrasten är total till stadens alla skyskrapor, vars antal för länge sedan gått om exempelvis New York.

Navet. ”Kina växer så det knakar och Shanghai är det ekonomiska navet i hjulet”, fastslår Simelius.

Så åker vi över floden Huangpu till industriområdet Pudong (namnet betyder ”Öster om Pu”, alltså floden), där Wärtsilä Ship Power har sitt huvudkvarter.

C h hai

Simelius kom till bolaget 2005 och jobbade först med branding och marknadsföring på koncernnivå.

”När vi några år senare decentraliserade organisationen blev jag marknadsföringsdirektör för affärsenheterna Ship Power och Power Plants. Men det ledde till att jag nästan hela tiden satt på möten. Därför arbetar jag nu uteslutande för Ship Power” förklarar Simelius.

Wärtsilä lämnar inte ut uppgifter om marknadsandelar, men faktumet att Simelius sedan 2012 sitter i Shanghai och inte vid Långa bron i Helsingfors är naturligtvis ingen slump.

”Kina har gått om såväl Korea som Japan vad gäller skeppsproduktion. Det kan hända att koreanerna fortfarande bygger litet mer avancerade fartyg. När man är här vid marknaden får man en helt annan känsla. Här träffar jag fler kunder och hör mer vad som händer på marknaden än jag gjorde i Helsingfors!”

Global vy. Även om han rent fysiskt är stationerad i Shanghai har Simelius bokstavligen världen som arbetsfält.

”Varje business unit är världsomspännande. Mest reser jag här i Sydostasien, därefter kommer Europa och det brukar bli ett parresor omååret till Nord- eller Sydamerika”

Men nu är vi alltså i Mittens Rike, som kineserna själva kallar sitt land. Ett rike som sedan Mao Zedongs efterträdare Deng Xiaoping 1979 tog över rodret gjort en historiskt oöverträffad resa, från yttersta fattigdom till världens största ekonomi (enligt IMF”).

”Det är svårt att i ord beskriva, så jag brukar råda alla intresserade att komma ned hit och se med egna ögon. Ta bara en sådan sak som att Kina idag har en köpstark medelklass på kanske 400 miljoner människor” påpekar Simelius.

Vad innebär detta för ett företag som Wärtsilä ”Kineserna är fiffiga och kvalitetsmedvetna. De vet vad de vill ha och är beredda att betala för det”, inleder Simelius.

”Vi konkurrerar inte främst med priset, utan med att förstå våra kunders behov, vårt breda sortiment av produkter och lösningar och förstås kvalitet. Dessutom har vi ett för branschen fullständigt unikt tjänstekoncept med egna serviceenheter runtom i världen, vilket är en stor trygghet för köparna”

Hierarkier. Wärtsilas kunder är såväl statsföretag som privata, kinesiska redare. Det sistnämnda kan verka som en paradox i ett kommunistiskt land, men varje kines känner tillreformatorn Dengs bevingade ord ”Det är ärofullt att bli rik ”Vi lämnar inte ut information om vår kunder, men de kinesiska privatredarna har blivit fler”, förklarar Simelius. År 2012 utexaminerades 24 miljoner kineser från högskolor och målet är att 40 procent av alla unga år 2020 ska gå vidare till högre utbildning. Universitet som Fudan i Shanghai ligger i världstoppen.

Att hitta högt kvalificerade kineser är mot den bakgrunden inte svårt. ”Jag skulle säga att nästan hundra procent av vår försäljarkår här nere är kineser. Och i vår kinesiska ledningsgrupp finns en holländare och en schweizare, alla övriga är kineser?”

I det konfucianska kinesiska samhället är hierarkier mycket viktiga. Vid förhandlingar förväntar sig kineserna att den utländska d legationen leds av en person på samma beslutsnivå som den kinesiska.

”Kineserna är mycket duktiga förhandlare och precis som vi västerlänningar försöker d få ut mesta möjliga. Ett misstag som absolut ska undvikas är att ha bråttom. Vet kineserna att du ska med flyget klockan 15 utnyttjas det och du får en sämre deal än annars”

Behåll masken. Man får heller aldrig försättakineseniett läge där han eller hon riskerar att “förlora ansiktet! Om ett beslut visar sig vara förhastat och inte ordentligt förankrat längre upp i organisationen måste kinesen ha en utväg”, förklarar Simelius.

Långsiktighet är ett kinesiskt signum och de talar om 5 000 års dokumenterad historia. När en fransk journalist frågade premiärminister Zhou Enlai vad denne ansåg om franska revolutionen, lär svaret ha blivit att det ännu är alldeles för tidigt att dra några slutsatser.

”Hit kommer man inte bara som en avstickare. Du måste ha tid att bygga upp verksamheten här”; sammanfattar Simelius.

Vad har då Wärtsilä för ess i bakfickan, när konkurrensen utan tvivel kommer att öka ”Den amerikanska L3-koncernen sålde nyligen sitt bolag MSI, med huvudsäte i Tyskland, till oss. De tillverkar exempelvis fartygsradar och avancerade instrument för undervattenskommunikation.

Vi har motorerna, propellrarna, avgasrenare, fartygsdesign och allt sådant. Nu får vi hjärnan och ådrorna i verksamheten, all den automatisering som krävs för att ett modernt fartyg ska fungera”

Hög nivå, Så sätter vi oss åter i bilen och åker de 45 minuterna till Wärtsiläs fabrik i område Lingang där man tillverkar hjälpmotorer till fartyg.

Fabrikschefen, holländskan Tamara de Gruyter berättar att man gärna vill att potentiella kunder besöker fabriken för att se vilken på hög nivå det idag produceras i Kina.

”Det tekniska kunnandet och Wärtsiläs servicegaranti är två starka komponenter i vårt varumärke” fastslår hon.

Efter besöket — då vi på fabriksgolvet aningen oväntat fått tillfälle att tala finska med en ung kines som utbildats i Varkaus blir det åter bil in till Shanghai.

Med sig i baksätet har Mikael Simelius en bok med titeln ”Chinas super consumers - what I billion customers want and how to sell it to them ”En intressant bok, men jag har bara hunnit några kapitel”, förklarar han och kollar mejl i mobilen.

Det är nu eftermiddag i Kina och då har arbetsdagen nyss börjat i Europa.

”Det blir långa dagar, men det har jag ju själv valt och det är fantastiskt spännande att få vara här”

NOLL PROCENT. Olycksfallsfrihet står högt i kurs i Wärtsilä.

Vad är det bästa Kina gett dig så här långt ”Jag känner faktiskt en ökad stolthet över att vara finländare. Många kineser vet var vårt land ligger och man förknippar oss med kvalitet och pålitlighet. Kineserna i gemen är väldigt vänliga och ärliga. Och de är otroliga entreprenörer, som vi behov kan koka soppa på en spik! “Köpkraftsjustera > MIKAEL SIMELIU = Vice President Marketing, Wärtsilä Ship Power. Baserad i Kina och Shanghai sedan april 2012.

= Född:1964.

= Familj: Gift, myndig dotter, två hundar.

Bs Fritiden: Cykling, tennis, golf, alpin skidåkning och matlagning.

WÄRTSIL = Uppdelat i affärsenheterna Ship Power, Power Plants samt Services.

sm Asien: Redan 1978 kom bolaget in på kinesiska marknaden, då med ett licensavtal Idag har företaget runt 2 000 anställda iKina. sm Kontor: Affärsenheten Ship Power och Services har sina kontor i Shanghai och Power Plants i Peking.

sa Fabriker: Egna anläggningar i Wuxi och Suzhou och samägda fabriker i Zhuhai, Zhenjiang, samt två i Lingang. Dessutom finns nio serviceenheter (i fastlandet) längs den kinesiska kusten. Vart tredje fartyg i världen har Wärtsiläs utrustning och vartannat köper service av bolaget.

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 6 2015 | 19 |

Utgiven i Forum nr 2015-06

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."