Utgiven i Forum nr 2010-12

Webb-tv ger billigt nöje

av Leif Bergström Forum 2010-12, sida 28, 21.12.2010

ET FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 12 26018

VARLDEN: USA

Webb-tv ger billigt nöje

Större valfrihet och lägre priser gör att det går bra för företag som erbjuder webb-tv. Men på sikt kan trenden med webb-tv leda till program av lägre kvalitet och tv-tittare som har sämre koll på omvärlden.

LEIF BERGSTRÖM II NEW YORK

X Amerikanska kabel-tv-bolag förlorade 741 000 prenumeranter under det tredje kvartalet, den största förlusten någonsin. Branschen skyller på lågkonjunkturen och spår fortsatt tillväxt så snart ekonomin stärks. Men flera analytiker tror att det kan vara början av ett mer långsiktigt paradigmskifte där tidigare kunder finner att internet erbjuder bättre och billigare vägar till underhållning och information.

Tillsammans med kabeloperatörerna har satellit -tv-bolagen tappat kunder. Och betal-tv har förlorat 2,3 procent av sina kunder under det senaste halvåret. Skulle detta tolkas som en flykt från stelbenta programkanaler och dyra och oflexibla distributörer till in ternets valfrihet, så väcker det frågan om tvbranschen står inför en kris motsvarande vad tryckta medier redan genomgått.

En del kommentarer från ansvariga tvchefer liknar reaktionerna från tidningsledare för något årtionde sedan. Vd PHILIPPE DAUMAN på VIACOM, som driver bland annat MTV, Nickelodeon och Comedy Central, sade efter senaste kvartalsrapporten ”Jag tycker det är fantastiskt att tittarskaran för prenumerationskanaler hållit sig så stark som den gjort genom en kraftig lågkonjunktur. Och när ekonomin återhämtar sig väntar vi oss att antalet tv-abonnenter i USA kommer att växa i snabbare takt än under det senaste ett och ett halvt åren”

Problemet för kabeloperatörerna är att nya företag som HULU erbjuder många tv-serier gratis via internet. Hulu har också startat ett expanderat utbud för 7,95 dollar per månad, samma pris som videodistributören NETFLIX lockar med för nedladdning via internet. APPLE har kommit ut med den andra generationen av sin Apple TV som följer Ipods modell med nedladdning av tv-program för 99

Att beta enbert för de sorosparvener ser aren or kardesadereati för derveomasgadnat bat

Bland orögkrnun cent stycket via Itunes. Och sökjätten GooGLE har givit sig in i leken med sin Google TV.

Kabel eller satellitpaketen startar kring 30 dollar månaden och ett genomsnittligt paket går på kring 70 dollar. De nya alternativen erbjuder alltså avsevärt lägre priser. Flera observatörer ser Apple som ett undantag, dess affärsmodell gör Apple TV ekonomiskt att raktiv bara för tv-tittare som normalt väljer hårt mellan programmen och mestadels lämnar dumburken avstängd.

Sämre informerad tittarskara. Branschexperter påpekar också att webb-tv erbjuder en helt annan upplevelse än vanlig tv. Traditionellt har varje kanal fastställt sina veckoprogram. Varje dag kämpar de för att behålla tittare från populära program till nya försöksballonger. Med webb-tv väljer tittaren själv sina favoritprogram utan hänsyn till sändningstid eller vilken kanal som producerat dem.

An = O [0] AA DID L Oo = Oo

Kanske gör det slut på den klassiska soffliggaren. Men medan de stora etersända kanalerna blandat nyheter, annan information och ren underhållning, gör webb-tv också det lättare att helt välja bort till exempel nyheter.

Precis som uppsjön av så kallade nyhetssajter på internet gjort sig av med tryckta mediers ‘gatekeepers? redaktörer som skulle se till det tryckta materialets sanningshalt och relevans, så kan webb-tv därmed bli ansvarig för en tittarskara som är sämre informerad, och kanske rentav felinformerad.

En trend mot webb-tv kan också väcka frågor om programmens framtida kvalitet. De stora etersända kanalerna ABC, NBC, CBS och Fox har för framgångsrika underhållningsserier betalat sina skådespelare bra i kunskap av att de drar in tittare och därmed reklampengar och internationell syndikering. Men en amerikansk tv-timme innehåller i snitt 15 minuter reklam. För Hulu ligger reklamtiden kring fyra minuter, väsentligt mindre möjlighet för intäkter. I nuläget visar dessa distributörer redan producerade tv-program och filmer. Men om de tar en allt större del av kakan kommer de också till sist att antingen tvingas finansiera produktion av program eller finna sig i att distribuera material av lägre kvalitet.

Samtidigt menar kritiker att kabelbolagen delvis har sig själva att skylla. De har envist hållit fast vid att sälja färdiga paket med de största och dyraste paketen innehållande flest kanaler. Konsumentgrupper har länge krävt möjlighet för individen att själv välja exakt vilka kanaler han eller hon är intresserad av. I stället har operatörerna bara ökat antalet kanaler — och höjt priset från år till år. Webb-tv erbjuder tittaren full frihet att välja program, och Apple TV ger möjlighet att betala enbart för vad man ser. =

Utgiven i Forum nr 2010-12

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."