Utgiven i Forum nr 1989-16

Weddellhavet väntar

av Ragnhild Artimo Forum 1989-16, sida 13, 26.10.1989

Taggar: Teman: forskning

Aranda avseglar: WEDDELLHAVET VANTAR

Nästa vecka går startskottet för Finnarp, det finska antarktiska forskningsprogrammet denna ”sommar”. Då avseglar ARANDA på sin första mission, destination Weddellhavet. Forskarteamet går ombord en månad senare i Montevideo.

et kommer nog att gunga, förutDa professor Pentti Mälkki sovjetiska kollega, då han hörde hur litet det Wärtsilä-byggda forskningsartyget ARANDA, Huavsforskningsinstitutets stolthet är, bara 59 m — mot Sovjetunionens Rauma-Repola-byggda polar’orskningsfartyg AKADEMIK FEDOROV som är nästan tre gånger längre. Men Mälkki, Finnarp-expeditionens leda Professor Pentti Mälkki, Havsforskningsinstitutet, skall leda årets Finnarpexpedition ombord på forskningsfarivget ARANDA

F RUN, 16/1989

Text: Ragnhild Artim re och i det civila avdelningschef vid Havsforskningsinstitutet, är inte orolig.

— Etappen från Montevideo ner till Weddellhavet hör visserligen till världens stormigaste farleder, men ARANDA är konstruerat för strapatser och har mycket goda sjöegenskaper. Och vi är alla vana att arbeta till havs.

”Vi” är Finnarp-teamets marinsektion, tjugo forskare, laboratorietekniker och administratörer plus fyra helikopterförare. Och mera vidlyftigt tolkat också ARANDAs kapten och tolvmannabesättning.

”Vi” inkluderar också expeditionens landbaserade sektion. åtta finska forskare som skall arbeta med den senaste antarktiska sommaren etablerade finska forskningsstationen ABOA som bas. Samtidigt transporteras även åtta svenska forskare till den svenska stationen WASA, granne till ABOA. ABOA-gruppen kommer att ha läkare Heikki Laapio — med redan på etableringsexpeditionen senaste år — som gruppledare.

Tredje ARANDA

ARANDA är redan tredje fartyget med samma namn i Havsforskningsinstitutets tjänst. men det första som från starten konstruerats till forskningsfartyg. För Wärtsilä är ARANDA det femtionde forskningsfartyget bolaget levererat. ARANDAsS budget har gått på runt 80 Mmk, varav ca 6 Mmk utgör antarktiska specialapplikationer — fartyget skall ju vara Havsforskningsinstitutets arbetshäst på bl a Östersjön och Atlanten i många år, även om initialmissionen är i stor stil och anknyter till Finlands förpliktelser som färsk konsultativ medlem i Antarktis-fördraget (9.10. — se Forum nr 15). Fartygets vitala mått är längd 59,2 m, bredd 13,8 m. djupgång 4,6 m och tonnag > LS Näringsämneslaboratoriets — automatiska analysatorer avlastar rutinarbeten, jobbar dygnet runt och blir aldrig sjösjuka. De analyserar bla kväve- och fosforhalter i havsvattnet.

1400 BRT. Huvuddieslarna Wärtsilä Vasa 8R22 och 12V22 ger en sammanlagd effekt på 3 000 kW. Vid normal gång drir ver huvuddiestarna en omställbar dyspro; peller via reduktionsväxel, vid långsam gång — t ex provtagning — producerar dies: larna med hjälp av huvudgeneratorerna elektricitet för en 1 000 kW propellermotor. Fartyget manövreras förutom med huvudpropellern, rodret och aktre styrpropellern också med en nedsänkbar förpropeller med 360” vridbarhet. Fartygets position kan bestämmas med några meters precision. Det är byggt i isklass I A Super. ARANDA är en flytande forskningsstation, utrustad med toppteknik och mycket långt automatiserad för att forskarna ombord inte skall behöva syssla med rena fortsättning på sid 25

ARANDAS provtagningsgård. Granskning av CTD-sonden, med vilken awomatisk provtagning kan ske på upp ull 4 000 m djup. Sonden har mätare för bla pHvärden, syrehalt, temperatur, strömningshastighet och opacitet.

är

Kemiska laboratoriet är en av ARANDAS mångsidiga forskningsfaciliterer.

13

Utgiven i Forum nr 1989-16

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."