Utgiven i Forum nr 1994-01

Zjirinovskij. Nu.

av Janne Salonen Forum 1994-01, sida 20, 27.01.1994

Zjirinovskij. Nu. Vilka effekter — där, här?

Janne Salone en fascistoida ryska populistpolitikern Vladimir Zjirinov skijs seger i de ryska parlamentsvalen i december gav honom föga omedelbar makt. Den har förblivit i president Boris Jeltsins händer. Dessutom stärktes presidentens befogenheter avsevärt genom den nya grundlag som godkändes i folkomröstningen.

Presidenten vore dock i behov av parlamentets stöd för att genomföra sin reformpolitik. Men dessvärre har reformpartierna ingen majoritet i parlamentet, åtminstone inte i den andra kammaren, Duman.

Ökad osäkerhet

Zjirinovskijs valseger kommer att ha betydande omedelbara konsekvenser. En uppenbar följd är att osäkerheten kring Rysslands utveckling åter ökar. då förhoppningen tvärtom var att parlamentsvalet skulle leda till en minskad osäkerhet. Exempelvis tyska industriledare, bland

Tag kontakt med Mats Kockberg (vd), Kalevi Jokirinne, Matti Määttänen, illa Rosenius, Hannu Ryynänen, Matti Sorsa eller Mary-Anne Weber.

Ov INTERPERSONA Ab, Nylandsgatan 17 B, 00120 Helsingfors. Telefon (90) 680 2992, telefax (90) 611 972.

[| Lasse Nurmi, Ce dem östhandelsveteranen greve Otto Wolff von Amerongen, har redan varslat om att den ökade osäkerheten leder till att investeringsbenägenheten minskar. Samma kan komma att märkas för finländska företags del — även om man här inte gör så stor offentlighet kring saken. Det ligger dock i finländska företags intresse att fortsätta med investeringsverksamheten i Ryssland trots osäkerheten: man har helt enkelt inget val, Ryssland är för viktigt för att ignoreras, Snart blir utländska investerare t,ex. i tillfälle att investera i rysk skogsindustri, och då har den finländska skogsindustrin inte råd att stå vid sidan om.

Valutaflykt

Större osäkerhet kan också leda till ökad valutaflykt från Ryssland, genom att ryska företagare önskar placera sina tillgångar i skydd utomlands, Detta har redan lett till ryska lägenhetsköp i Finland — både i sydöstra Finland och i huvud VI ERBJUDER KONSULTTJÄNSTER I omstrukturering av organisationer resurskartläggningar omplacerin krävande personlighetsbedömningar utveckling och utbildning företags- och samhällskommunikatio marknads- och kundundersökningar

Interperson ss | Grundat år 1988. Över 400 uppdrag i hela Norden och tlera andra europeiska länder. stadsregionen. Ifall osäkerheten i Ryssland ökar, ökar kapitalflykten.

I värsta fall, om Jeltsins hälsa sviktar, kan det bli förtida presidentval i Ryssland, där Zjirinovskij i så fall sannolikt är en ledande kandidat. Mardrömsscenariot är dock att Zjirinovskij verkligen väljs till Rysslands president, i ordinarie valet 1996 — eller tidigare. Ifall en så instabil person förfogar över den ryska kärnvapenarsenalen uppstår den farligaste situationen någonsin efter andra världskriget i internationell politik.

Inbördeskrig?

Därtill kan inbördeskrig vara nära i Ryssland, eftersom det börjar finnas mänga som har mycket att förlora ifall reformpolitiken överges och Zjirinovskij eller någon annan försöker vrida klockan tillbaka.

Dessa perspektiv kommer att ha konsekvenser redan nu: varje nyhet om att Jeltsins hälsa vacklar eller att Zjirinovskij på något annat sätt rycker närmare makten kan leda till stor osäkerhet t.ex. på Helsingforsbörsen. Alarmerande nyheter kan då leda till panikförsäljningar från utländska investerares sida. Riskerna på Helsingforsbörsen håller på att öka, även om börsuppgången fortsätter; börsutvecklingen kan få karaktären av berg- och dalbana. 9

Utgiven i Forum nr 1994-01

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."