Utgiven i Forum nr 1980-04

1000 praktikantjobb för ekonomiestuderande

av Maria Planting Forum 1980-04, sida 23, 05.03.1980

Taggar: Teman: arbetspraktik

SEFE söker 1000 praktikantjobb för ekonomiestuderande

Arbetspraktiken är en viktig del av högskolestudierna. Obligatorisk eller inte — de flesta studerande vill i alla fall skaffa sig praktik. Den som har praktik, vet att det kommer att vara lättare att få en fast anställning efter studiernas slut. De flesta behöver också praktikantjobbet för att dryga ut studielånet.

= Tusen praktikantplatser för ekonomiestuderande sökes för nästa sommar. Tusen sommarjobb, rättvist spridda över hela landet.

Det är målet för Finlands Ekonomförbund (SEFE) och sex olika handelshögskolors studentkårer, då de gemensamt och i samarbete med arbetskraftsmyndigheterna genomför en kampanj som syftar till att få så många företag som möjligt alt öppna sina dörrar för praktikanter i år.

Praktikantutbudet varierar med konjunkturerna. Goda år betyder fler praktikantplatser, dåliga år betyder färre. Varje år är det dock några som blir utan — en deprimerande situation för studenten som kämpar med studierna under hela läsåret, och som verkligen vill jobba under sommaren. SEFE känner till förhållandet mellan utbud och efterfrågan på praktikantplatser och gör, på förbundsnivå, vad man kan för att hjälpa studerande att få sommarjobb.

Specialtillstånd

SEFE har redan ett tjugotal år haft ett speciellt tillstånd av arbetskraftsministeriet, som tillåtit förbundet att förmedla arbetsplatser åt sina medlemmar inom ekonomkåren. Praktikantplatsförmedlingen har från första början haft en framträdande roll i SEFEs platsförmedling.

Sedan 1978 har förbundet satsat på en riksomfattande och intensiv praktikantplatsförmedling för ekonomiestuderande. Under de två senaste åren skedde förmedlingen centralt,

FORUM 4/8 genom SEFEs huvudkontor i Helsingfors, ett faktum som ibland kändes frustrerande för företag och studerande som inte befann sig nära huvudstadsområdet.

Förut var systemet det, att en samarbetsgrupp bestående av SEFE, studentkårerna och arbetskraftsmyndigheterna, sände ut omkring 10000 brev till företag runt om i landet. Det visade sig, trots att adresserna valts ut så att de var relativt väl fördelade över hela landet, att de flesta företag som hörsammade förfrågan om arbetplsatser, var företag som var belägna i Helsingfors med omnejd.

Många faktorer var ägnade att göra praktikantplatsförmedlingen onödigt invecklad. Bla upplevdes anmälningsförfarandet alltför komplicerat. I tidigare kampanjer bad SEFE företagen anmäla de tillbudsstående platserna först till förbundets huvudkontor i Helsingfors, varifrån man sedan förmedlade informationen till de olika studentkårerna.

Vis av skadan har SEFE i år satsat på ett avsevärt flexiblare system där studentkårerna intar den aktivaste rollen och förbundet endast står som koordinator.

Studentkårerna aktiva

En bättre regional fördelning av praktikantplatserna är ett av huvud målen för kampanjen. Det eftersträvar man med en välorganiserad regional marknadsföring som riktar sig till företagen.

I år sänder man inte mera centralt ut de tiotusen breven på basen av gamla adresslistor, utan nu samlar studentkårerna adresser till företag som verkar inom den ekonomiska region där ifrågavarande högskola finns.

Studentkårerna sänder själva ut breven till företagen och får finansiellt stöd för detta av arbetskraftsbyråerna.

I år är också anmälningsförfarandet mera direkt. Företagen kan anmäla antingen till en viss studentkår — tex till den som finns närmast — eller till SEFE om de har en ledig praktikantplats. Studentkåren sköter sedan om att informationen genast genom SEFE går till de andra handelshögskolornas studentkårer också.

Alla platser som kommer till SEFEs kännedom, kan sökas av samtliga ekonomiestuderande, oav sett vilken högskola de studerar vid. Varje vecka går SEFE, tillsammans med högskolornas kontaktpersoner, igenom vilka platser som erbjudits och vilka som redan är upptagna respektive lediga.

Praktikantplatsförmedlingen helt gratis för företagen.

är

Följande tar emot anmälningar om lediga praktikant- eller arbetsplatse för ekonomiestuderande: Finlands Ekonomförbund (SEFE)

Helsingfors: Svenska handelshögskolans Studentkår Helsingin kauppakorkeakoulun Ylioppilaskunt Åbo:

Merkantila klubben (ekonomiestuderande vid Hi Akademi)

Turun kauppakorkeakoulun Ylioppilaskunta

Vasa:

Vaasan Kauppakorkeakoulun Ylioppilaskunt syväskylä: Jyväskylän yliopiston taioustieteen opiskelijat

Studentkårernas närmaste samarbetsorgan är kylä arbetskraftsbyråer.

90/441 23 90/409 272 90/440 40 andelshögskolan vid Åbo 921/ 16 252 921/ 21 12 961/245 819

Pörssi ry 941/ 17 99 sålunda Helsingfors, Åbo, Vasa och Jyväs 23

Utgiven i Forum nr 1980-04

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."