Utgiven i Forum nr 1998-12

1999 Finland som EU-ordförande

av Fredrik Nars Forum 1998-12, sida 16, 15.12.1998

Taggar: Teman: EU

SE 0 TILLVÄXTEN AVMATTAS ad vet vi om året som kommer? V vet redan en hel del - men ino ekonomin och politiken finns det ler frågetecken än vanligt.

År 1999 är ett valår med tre partier i huvudrollerna. Frågan är om det avgörs i Helsingfors där de tre stora partiernas jedare mäter sina krafter i samma valdistrikt för första gången. Å andra sidan kommer valet knappast att ändra den ekonomisk-politiska linjen, eftersom alla tre i dag driver en ekonomisk politik i traditionellt samlingspartistisk anda. Bristen på reella alternativ kan däremot få allvarliga följder på sikt. Redan nu märks ett ökat ointresse för politik och trenden är illavarslande.

Den historiska EMU-tillblivelsen på nyårsnatten kommer också att följas med radarblick under år 1999. EMU är onekligen en av årets största och mest avgörande utmaningar för det europeiska samarbetet. För Finlands del överskuggas den dock av ordförandeskapet i EU under andra halvåret och nervositeten inför denna uppgift lär redan sprida sig i ministeriernas korridorer. För privat Så tror man att Finland 1999 ser ut

JasjUnkertillt0,5sE TT SÖN PET TE Ar SE er personer innebär inte EMU under 1999 några större omändringar, eftersom bankärenden fortfarande kan skötas i mark. På företagssidan övergår dock redan 1999 många företag till att fakturera och redovisa i euro. På börsen, på interbankmarknaderna och valutamarknaden övergår man helt till euro.

Nationalekonomiskt råder det rätt stor osäkerhet kring utvecklingen. Nu förutspås att tillväxten sjunker till ca 3 procent under 1999, men det är en siffra som skall tas med en nypa salt; det vittnar inte minst prognosinstitutens alternativa ”krisscenarier” om.

Även börsutvecklingen är osäker inför

PÅ AGENDAN FÖR” FINLAND UNDER 1999 STÅR TVÅSFOLKVAL OCH EU:S ORDFÖRANDESKAP. EMU KÖR IGÅNG. DEN EKONOMISKA ÅGOT OCH PÅ BÖRSEN ÄR DET OSÄKERT.

1999 eftersom företagens vinstprognoser har nergraderats. T.ex. FIM Fondkommission räknar med att de totala vinsterna på Helsingforsbörsen nästa år blir endast 49 mrd mk. Motsvarande siffror från 1997 och 1998 var 41 mrd respektive 53 mrd mk (siffrorna är jämörbara trots att det kommit nya bolag till börsen). Börskurserna är högre trots att vinsterna sjunkit. Professor Anders Löflund vid Svenska handelshögskolan höjer ett varningens finger: ” Aldrig under de senaste 40 åren har börskurserna i örhållande till företagens dividendutbetalningar varit så höga som nu. Den ommande dividendutvecklingen måste vara mycket stark för att justifiera den höga värderingen av aktierna”. Den 1 juli försvinner högst troligt tax-tree handeln, trots att man fortfarande slåss för dess fortsättning. Tax-freen påverkar båttrafiken, men även flygtrafiken - flygen kommer knappast att mellanlanda i Mariehamn på väg västerut. Fusionsvågen bland företag kan man utgå ifrån att fortsätter. €& FN/PE

NERE December: Den nu1.1.99: Finland går till- » Fortsatta företagsfusioner? varande EU-kommis- || December: sammans med elva ERE enn sionen, ledd av Jag- i) Parlaments-| andra länder med i rr ues Santer, ger vika — ||| val i RyssEMU:s 3:e fas, 1.7: Finland för en ny uppsättning. ||] land. Penning-, kapital- och blir ordför- -— valutamarknaderna & andeland i . 10-11.12: 1.1.00: Milövergår till euro. 20 | EU, vilket 17: Valmet- Europeiska fl lenieskiftet. 21.3: Riks- 13.8: Europa- ||| Innebär att Rauma inleder rådets möte, |) Den hejdun1.1: Alko delas i tre [| degsval i Fin- parlamentsval, | finländare verksamhet nn Ae det s.k. topp- ||| drande fes- IH till Alkon Kauppa, — || land. Utgån- leder 1500- ||| Som fusionerat | Sept. 98: Fin- [SIE mötet, hålls i ||] ten störs Altia Group och gen oklar: vil- 1.5: Sanoma- 23 12000 möten |land gör sin H:fors Mäss- || enbart av Arctia-Invest. ket som helst WSOY inleder 1.7: Taxfree- ||| av Vilka 100 (53 S första stats- he centrum. alla datorer verksamhet «fi Taxtree- Me; : budget som - = av de tre ’ handeln av- || Finland. Kräftså- uaget sc Å| som kra1.1: Finnvera inleder | stora partier- som fusioner- anden av räftsa medlem i schar. sin verksamhet. na kan ta hem at bolag. ses upphöra. börjar. EMU:s 3:e fas, få spelet.

Utgiven i Forum nr 1998-12

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."