Utgiven i Forum nr 2016-10

Allt dyrare att leva i förnekelse

av Leif Bergström Forum 2016-10, sida 30-31, 24.11.2016

Flera konservativa politiker i USA förnekar klimatförändringen. Men för allt fler amerikanska företag och invånare i utsatta områden blir konsekvenserna av global uppvärmning allt tydligare.

Experter har hyllat det nyligen ingångna internationella avtalet att sluta använda fluor­kolväten (konstgjorda växthus­gaser som är över 1 000 gånger kraftigare än CO2) i kylskåp och luftkonditionering. Överenskommelsen som ingicks i Kigali i Rwanda mellan nästan 200 länder, tillsammans med andra ekologiska överenskommelser som ingåtts de senaste åren, räknas av politiska observatörer som händelser som kan definiera president Barack Obamas – och hans nuvarande utrikesminister John Kerrys – framtida plats i historieböckerna.

Samtidigt känner allt fler företag av effekterna av klimatförändringen. Petroleumindustrin, som i det längsta helt förnekat att deras produkter bidrar till det växande hotet, jämförs med tobaksindustrins tidiga blå­nekande och senare förhalning om sambandet mellan rökning och cancer.

Begravda studier. Flera rapporter gör gällande att en forskare vid Exxon Mobil redan på 1970-talet slog larm om koldioxidens effekt på klimatet. Det var vid en tid då aktivister börjat uppmärksamma temat, men innan det blivit en av politikens mest brännande frågor. Exxon Mobil valde dock att begrava sådana interna rapporter och koncentrera sig på de kortsiktiga vinsterna.

Uppgifterna har fått två demokratiska kongressmän att be värde­pappersmyndigheten Securities and Exchange Commission att undersöka frågan. De menar att Exxon Mobil med sitt agerande undanhållit investerare kritisk information, och därmed vilselett dem. Delstaten New Yorks justitieminister har samtidigt startat sin egen utredning och tvingat företaget att lämna över någon miljon interna dokument.

Big Oil, Bigger Martyr. Företagets senaste kvartalsrapport visade en vinst på 1,7 miljarder dollar, dess sämsta resultat på 17 år, orsakat av låga oljepriser. Men branschen brottas också med andra frågor, som vårens bränder som dämpade produktionen i Kanadas oljesandsfält. Sådana bränder förekommer oftare och med värre intensitet, vilket kan vara en direkt följd av klimatförändring. Förra året skrev amerikanska oljebolag ned värdet för sina tillgångar med 177 miljarder dollar. Och Exxon Mobil förlorade i år sitt topprankade kreditbetyg (AAA) på grund av sin skuld­börda. Men företaget avvisar den växande kritiken och kraven på utredningar och utmålar sig nu som offer för en obefogad häxjakt.

Frihet i vågskålen. Allt fler investerare kräver att företag söker belysa vilka risker man står inför som följd av klimatförändringen. Frågan gäller inte bara oljeindustrin, där Exxon Mobil förklarat att de ekonomiska effekterna av klimatförändringen är alltför svåra att bedöma för att ens försöka komma fram till några meningsfulla siffror. Ändå ökar kraven från Washington och på Wall Street på företag att åtminstone försöka. Men för många republikaner, som helt förnekar att de högre temperaturerna är resultatet av mänsklig aktivitet, skulle sådana krav bara öka myndigheternas oönskade roll som kontrollerande frihetsinskränkare.

Leif Bergström New York

Läs hela artikeln i papperstidningen eller i den finlandssvenska tidskriftsajten Skriftly!

Utgiven i Forum nr 2016-10

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."