Utgiven i Forum nr 2016-10

Alternativa placeringar kan bli olycklig kärlek

av Johan Hultkrantz Forum 2016-10, sida 18, 24.11.2016

Taggar: Teman: investering

DEBATT

Skicka din debattartikel til feedbackOforum.A

Alternativa placeringa kan bli olycklig kärlek

X Nollränta, aktier känns dyra, bostäder avkastar bara några procent — då ser allt fler ser på andra valmöjligheter. Jag har själv delvis arbetat med alternaiva placeringar mellan 2003 och 2012 och medger att det mesta inte fungerade som det borde. Traditionela placeringar hade utvecklats bättre i de flesta fall.

Vilka är då dessa “alternativa placeringar? I princip allt som ger avkastning men som inte rör sig som aktier eller räntebärande värdepapper, enkelt utryckt. Du har antagligen fått höra av din rådgivare att det för att kontrollera riskerna i din portfölj vore bra att köra med hedge- eller bostadsfonder, valutor, kapitalgaranterade strukturerade produkter samt andra ;yper av placeringar som inte korrelerar direkt med aktiemarknaden.

Känsloargument. Sådana instrument blev placerarna mycket tända på bland annat vid IT-bubblan 20002002 samt finanskrisen 2007-2009. Då havet stormar blir ju man emotionellt mottaglig för andra alternativ! Men få minns att aktiemarknaden vid krislägen brukar erbjuda fantastiska rabatter och att det kan vara köpläge tack vare nedgångarna.

Visst tyder en del akademisk forskning på att alternativa placeringar kan stabilisera din portfölj via sänkt totalrisk och jämnare årsavkastning. Men paradoxalt nog är de flesta eniga om att maximalt en till två av dina tio fingrar bör allokeras till alternativa placeringar. Hur kan en andel på 10-20 procent ge en stabiliserande helhetseffekt?

Korrelation, Grundtanken är att värdet på alternativa tillgångar inte fluktuerar av samma skäl eller i samma takt som aktier och räntor. Råvarupriser påverkas av utbud och efterfrågan, politisk och ekonomisk stabilitet i producentländerna, valutakurser och utvecklingen i specifika branscher och företag. De uppvisar andra mönster och cykler än traditionella värdepapper. Men varför blir så många placerare i slutändan besvikna på alternativa placeringar?

Kommunikation, Bakom alla till synes uttänkta och logiska investeringsfilosofier döljer sig djävulen i detaljerna, Skickliga försäljare lyfter fram fördelarna med alternativa fonder medan de svartmålar aktieoch räntemarknaderna. Vanligtvis har den alternativa fonden en bra eller mycket bra avkastningshistoria

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR10 201 de senaste åren. Men framgången bygger ofta på att fonden tidigare var liten och lätthanterad. På den tiden fanns ingen förvaltare eller delägare i fondbolaget som hade hunnit bli rik (och lat), men hur många bevarar passionen också då man väl blivit finansiellt oberoende?

Ett annat problem är att det kan komma ”för många flugor på samma sockerbit” - i klartext att för mycket kapitalträngs i samma segment. Alla kan inte rida på samma trender om den underliggande marknaden är begränsad. Många alternativa fonder harrelativt låg risk och för att höja på risken (och därmed avkastningen) så lånar fonden pengar till ett billigare pris än den egentliga avkastningen. Om man via en bostadsfond får en direktavkastning på 5 procent så kan det vara helt i sin ordning att låna hälften av fondens kapital från marknaden till 2,5 procents ränta. Men om och när direktavkastningen faller och räntekostnaden stiger så tappar fonden snabbt i värde.

Kolsvart. När du går in i alternativa fonder finns nästan alltid en svart låda som du inte ser — eller som du inte riktigt kan öppna. Dennalåda kan innehålla obehagliga överraskningar såsom dålig likviditet ifall du vill sälja av dina fondandelar tidigare än planerat. Ännu obehagligare, men inte alldeles ovanliga surpriser är kriminella element: finansiellt bedrägeri eller faktum som att en viss stat stödjer ett visst energiprojekt i ett visst land men bara under en begränsad tid. Det finns risker av juridisk art: motpartsrisken mellan dig och en bank eller fondens komplicerade stadgar. Då det uppstår juridiska problem måste kunden vara juridiskt bevandrad. Slutligen ligger avgifterna för alternativa placeringsfonder på 2-3 procent per år, vilket kan jämföras med vanliga aktiva aktiefonder som i regel kostar hälften.

Kronologi. I stället för att lägga 10-20 procent av ditt lösa kapital i alternativa placeringar så kan det vara bättre att inta ett längre tidsperspektiv med din traditionella portfölj. Är man rädd för svängningar på aktiemarknaden så kan man placera regelbundet för att slippa fundera på tajmingen. Detsamma gäller när man ska ta ut pengar: realisera dina innehav vid olika tidpunkter så slipper du grubbla på exakta tidpunkter. ”Time in the market is more important than timing the market”; för att citera Warren Buffett. fi EAS

Johan Hultkrantz är spar- och placeringsmäklare i Helsingfors.

”När du går in ialternativa fonder finns nästan alltid en svart låda som du inte ser - eller som du inte riktigt kan öppna”

Utgiven i Forum nr 2016-10

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."