Utgiven i Forum nr 2009-02

Amerikas bilkris drabbar Europa

av Janne Salonen Forum 2009-02, sida 10, 26.02.2009

Taggar: Bolag: General Motors Teman: Bilindustrin

EE FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK

SPEKTRUM

Arnerikas bilkris carabbar

JANNE SALONEN merikanska biljätten GENERAL MOTORS svårigheter håller på att leda till att det svenska Saab-bilmärket hotar att försvinna från bilmarknaden.

General Motors söker minst 17 miljarder dollar från den amerikanska staten för att kunna överleva, utöver de lika många miljarder företagetredan öronmärktes för i slutet av förra året av den föregående Bushadministrationen. Sammanlagt skulle då de amerikanska skattebetalarnas investering i GM uppgå till minst 34 miljarder dollar.

Bedömningen är att Obama-administrationen kommer att förorda att kongressen beviljar GM detta stöd (samt 4 miljarder dollar till CHryYSLER), men det är långt ifrån säkert att kongressen kommer att göra detta. Redan Obamas övriga stimulanspaket har varit i hård motvind, och motviljan växer för att ytterligare satsa skattebetalarnas pengar på GM, som till stor del till följd av sin egna långa serie missbedömningar under decennier har hamnat i den situation bolaget nu befinner sigi, där en konkurs är så gott som säker ifallinget ytterligare statsstöd beviljas.

Även om kongressen beviljar stödet till GM (och Chrysler, Foro har ännu ej sökt stöd), gäller detta stöd enbart den amerikanska biltillverkningen. Amerikanska skattebetalares pengar kommer inte att användas för att stötta upp GM:s europeiska dotterbolag, OPEL, VAUXHALL och saas, vilka alla är i behov av stöd för att kunna överleva.

GM vill nu avyttra dessa dotterbolag, och dumpa såväl Opel som Saab i famnen på tys TEKNOLOG “Historien av att rädda i grunden osunda branscher förskräcker, hur illa

NR 2 200 konsekvensanalysen med tiotusentals arbetslösa än ser ut på kort sikt”

Pontus Schultz stöder svenska regeringens beslut om att inte rädda Saab, i sin ledare i Veckans Affärer 19.2.2009.

ka respektive svenska skattebetalare. Opel i Tyskland är en rätt stor och relativt framgångsrik enhet, med 26 000 anställda. Opel har gått med vinst och det blir svårt för tyska förbundsregeringen att låta Opel gå i konkurs. Det finns en viss sannolikhet för att tyskarna kommer att gå in med ett ekonomiskt stöd och kanske försöka hitta en köpare åt Opel.

Svenska regeringen, via näringsminister MALD OLOFSSON, har däremot sagt att svenska staten inte är intresserad av att ta ett ägaransvar för Saab Automobile och pumpa in stat My SQL-grundare investerar i teknologiföretag

PATRIK LINDFORS rundaren av databasföretaget MY soL, G MICHAEL ‘MONTY’ WIDENIUS fortsätter att investera i växande teknologibolag. Han lämnade nyligen den amerikanska teknologijätten SUN MICROSYSTEMS, som köpte upp My SQL ijanuari 2008. Widenius sköter sina investeringar via det egna företaget OPEN OCEAN. Som investeringschef på bolaget arbetar PATRIK BACKMAN, tidigare anställd och ledningsgrupp medlem på My SQL. Styrelsemedlemmen RALF WAHLSTEN, SOM är vd på SIRIUS CONSULTING Och partner i PRACTICON PARTNERS, deltar även i den operativa verksamheten.

”Inom Open Ocean vill vi investera i nystartade teknologibolag som har en möjlighet att förändra världen. Bolagen ska erbjuda något nytt och revolutionerande och ha en möjlighet att nå en användarskara som räknas i miljoner. Utma É & > E = 3 = å = 2 ligt stöd för att hålla bilfabriken flytande. Saab har gått med förlust i över tio års tid och ifall svenska staten skulle ta över Saab Automobile, är ett ändlöst stödbehov i sikte.

Saab Automobile ansökte den 20 februari om rekonstruktion. Åtgärden innebär att bolaget har tre månader på sig att rekonstruera sin verksamhet och ekonomi, med syfte att skapa ett självständigt bolag. Under rekonstruktionsperioden fortsätter Saab att bedriva sin verksamhet i normal ordning. Inom kort avgörs det lilla men anrika märkets framtid.

ningen är dock hur man kommer åt intäkterna, eftersom de stora skarorna oftast nås genom en avgiftsfri service. Inom My SQL lärde vi oss hur man bygger upp och tjänar stora användarmassor, samt hur man kan tjäna pengar på dem. Det är denna kompetens, förutom pengarna vi investerar, som vi vill erbjuda nya lovande företag” säger Patrik Backman.

Open Oceans senaste investering gäller bolaget IRONSTAR HELSINKI, som har utvecklat den nätbaserade spelgemenskapen Moi Pal. Det är

Utgiven i Forum nr 2009-02

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."