Utgiven i Forum nr 2009-02

Att ha koll

av Kaj Arnö Forum 2009-02, sida 16, 26.02.2009

Taggar: Teman: nätverk

EH FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 2 2089

Att na ko

KAJ ARNÖ Il http://kaj.arno.fi

Fick Nätverksdags-kolumnenii förra numret av Forum dig inte att grunda en profili Facebook? Eller ens att put sa upp din något dammiga Linked In-sida? Nehepp, jag var illa rädd för det.

Nymodigheter tar sin tid att sprida sig. Dessutom är sociala nätverk på webben behäftade med klara nackdelar, fällor och barnsjukdomar. Vitalar rentav om ett tvivelaktigt rättsskydd för användaren, och om goda möjligheter att göra bort sig.

Vill Forumläsaren bli som gammelfarfar som aldrig lärde sig skriva SMS är slutsatsen därmed enkel. Låt bli. Att inte bli akterseglad av dem som vågat friskt och vunnit hälften, det förutsätter dock att man gör sina experiment.

Men var och hur börjar man? Tursamt nog har Forumläsare det enkelt: Kör med Facebook och Linked In, Globalt sett är valet av nät ingalunda enkelt. I Tyskland är situationen värre. Mina tyska kolleger är i Xing, som på många sätt är bättre än både det semiprivata Facebook och det halvviktiga Linked In tillsammans, men Xings användarbas är nästan heltysk. Liksom de flesta icke-amerikanska geografier har också det finska Finland ett eget, dominerande nät: IRC-Galleria.

Även åldersspridningen gör Facebook till en fullträff för Forumläsare. Där hittar du barnen, yngre släktingar, barnens kompisar, kompisarnas barn, Inte helt fel när man vill ha koll! Igen är det ofördelaktigarei Tyskland: Mina barn är med i Lokalisten, där skolelever mobbar varandra under pseudonym och utan ens avlägsen uppsikt av äldre släktingar och vänner.

Därmed kommer vi till vitsen med Facebook: att ha koll, i ordets rikssvenska, positiva bemärkelse, Att veta vad ens vänner har för sig och intresserar sig för. Och följden av detta, i sin tur, är vad man egentligen är ute efter: att hålla en bättre kontakt i verkliga livet. Att kunna gå på djupet då man träffas. Att kunna ge och ta emot hjälp, ofta i form av enkelt informationsutbyte, vilket hittills inte skett — mest för att man inte vetat.

I den här spalten beskriver Kaj Arnö de sociala nätverk som håller på att etableras på webben. Kaj hävdar att de blir lika viktiga verktyg som mejl och SMS, och hjälper Forums läsare att komma igång.

Så varför inte börja? Leta fram ett porträttfoto av ditt ansikte. Inte för seriöst, men nog tydligt. Om bortglömda klasskamrater från gångna årtionden kan försöka känna igen dig, perfekt! Registrera dig på Facebook. Skriv in dina skolor, universitet, tidigare arbetsgivare, intressegrupper - just på det sättet kan du hitta och bli hittad av de gamla kolleger och bekanta som är en del av vitsen med sociala nätverk på webben. Använd sedan Facebooks ypperliga funktionalitet för automatisk avstämning av din elektroniska mejladressbok med Facebooks medlemsförteckning, och be sedan dem du vill att bli vänner att bekräfta vänskapen över Facebook. Vips har du nätverket uppbyggt!

Belöningen får du en vecka senare då du bläddrar igenom Facebook och får den första intressanta informationen om vad någon nybekräftad vän eller bekant har för sig, Samtidigt märker du hur du själv vill ange vad du gör eller gjort. Men att först lura i skåpet och titta vad andra gör är en bra idé.

Då du ansluter dig till Facebook skriver du på ett användaravtal. De flesta klickar sig gladeligen igenom avtalet utan betänkligheter, Orsak till att bäva för sina grundrättigheter finns dock i alla sociala nätverk. Ett minimum av försiktighet är att tänka efter vad man skriver och vilka bilder man ger ut. Visst säger man att ”bara ens eget nätverk” får se saker. Men låtsas du vore kändis. Vad vill du att folk inte ska veta om dig? Lägg inte upp det. Och lägg inte heller upp sådan information om dina vänner.

Ambitionen med nästa spalt blir att bygga upp en speciell Forum- grupp i Facebook, “det finlandssvenska businessnätverket! Tanken är att utnyttja det faktum att så många såviså är på Facebook — då kan vi lika bra göra det nyttigt, i stället för att kasta virtuella snöbollar på varandra.

”Men låtsas du vore kändis. Vad vill du att folk inte ska veta om dig? Lägg inte upp det. Och lägg

Ja, du läste rätt, snöbollar. Facebook inte heller upp vimlar också av distraktioner och irrita- sådan tionskällor. Men bara för att man kan ödsla in forma tion om tid på kallprat i telefonen, betyder det inte . sc att telefonen är en dålig uppfinning, m dina vänner”

Utgiven i Forum nr 2009-02

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."