Utgiven i Forum nr 1993-16

Änglar på Skillnaden: HYPE och Aktia ”vinner båda”...

av Ragnhild Artimo Forum 1993-16, sida 24, 16.12.1993

Taggar: Teman: bakner

Änglar på Skillnaden: HYPE och Aktia ”vinner båda”…

Ragnhild Artim ktia Bank associerar inte bar till Mumintroll utan har nu ock så etablerat sig som “ängel” — enligt Broadway-tradition benämningen på sponsorer och finansiärer av framför allt musicals. Aktia är nämligen huvudsponsor i HYPE, vinterns teaterhändelse, ungdomsmusicalen med megapremiär 22 januari på Svenska Teatern.

HYPE har redan i tillblivelseskedet blivit ett begrepp — inte helt utan en häpnadsväckande proffsig PR-apparat. För den handfull läsare som undgått mediapåsläppet kan några nyckeldata vara på sin plats. HYPE är en rockopera av unga, med unga, för unga — och för alla som är nyfikna på vad som blåser i vinden idag. Kreagänget bakom HYPE är Wille Wilenius, Niklas Rosström, Marco Bjurström, Ville Sandqvist, Hasse Moring, Stefan Randström, P-J Widestrand — och många, många

Tre centrala rollinnehavare i HYPE: Tino Singh, Michaela Fagerholm och Paavo Kerosuo. Effektivt sponsrade HYPE har premiär 22 januari.

2 till. Det är Randström och Moring som är Rogers & Hammerstein, om man så vill… eller Gilbert & Sullivan. Men förankringen är här och nu med en modern maktsaga om “kärlek och svek, erotik och död”. Vad kunde vara mer finlandssvenskt, och vad kunde vara mer internationellt? I HYPE “möter 70-talet 90talet, rock möter techno och Han möter Henne, makten och sig själv”. Basingredienserna har varit mycket användbara redan på elizabethansk tid.

Bring Us An Angel

Eldsjälen i det hela, säger Aktias marknadsföringsdirektör Monica Flinck, är Wille Wilenius. Varje stor produktion behöver sin galning som inte låter sig stoppas av berg. Och det var kanske just entusiasmen hos HYPE-gänget som fick Aktia Bank, Hufvudstadsbladet. Livförsäkringsbolaget Verdandi och Försäkringsbolaget Svensk-Finland, Radio Ettan, Finnkino och ett tjugotal andra företag att se HYPE som en komet att haka på, inte som en “kulturellt välgörenhetsobjekt”.

— Vi är med i projektet på helt affärsmässiga grunder, säger Monica Flinck med en röst som gör att man tror henne. — HYPE sitter tidsmässigt precis in i våra behov. Aktia har gått igenom bankkrisen med rena händer och klar blick och vi har nått exempelvis familjemålgruppen med vår Mumin-image. HYPE ger oss chansen att gå ut där de unga är, in i deras begreppssfär, och genom att dokumentera engagemang och närvaro bli du med de unga, morgondagens beslutsfattare. Vi behöver lära känna varandra, för att kunna samarbeta! För att i växelverkan utveckla de tjänster och verksamhetsformer som svarar mot de unga kundernas behov och förväntningar. Och med den ambitionen kan vi inte bara sitta bakom diskar och glasväggar och hoppas att de skall höra av sig…

Momentum från HYPE

Moncia Flinck väntar — ja, VET — att HYPE kommer att bli en megasuccé. Och det är ingen dålig uträkning att vara vän med en vinnare.

— Nyttan, säger hon, är och måste ju vara ömsesidig, otvetydig för såväl sponsorn som den sponsrade. Banken kommer emot med kapital att sätta upp produktionen, och HYPE blir en kana och gimmick för Aktia på den sk. ungdomsmarknaden — och säkert inte bara där.

Hur mycket pengar Aktia går in med i HYPE är “en affärshemlighet”, naturligtvis. Men säkert är att summan är mer än symbolisk. “Den täcker väl PRoch reklarmsatsningen som sponsorengagemanget motsvarar översatt i konventionella köpta tjänster”, försäkrar direktör Flinck.

Betecknande för den entusiastiska anda i vilken HYPE och alla dess kringprojekt sköts är att HYPE-hjärnorna är med och tar fram idéerna för hur Aktia och de andra sponsorerna bäst kan dra full nytta av intresset för rockoperan och dess fokusfigurer. Och hela jobbet görs så att alla har roligt. Sådant syns på resultatet också.

Aktia “går på teatern” i och med HYPE, alldeles ordagrant. Syns bland publiken i mellanakten, före och efter fö = Aktia Bank ör med i HYPE-projektet på helt oHärsmässiga grunder, säger Monica Flinck, Aktias marknadsfäringsdirektör.

reställningen. Köper “egna” bänkrader för egna PR-behov.

Och HYPE “går på Aktia” — syns i bankens reklam och marknadsföring, ställer upp med sina färska men desto intressantare rollpersoner, musiken, den visuella apparaten. Ger momentum åt Aktias nya tilltag — som lanserandet av HYPE-bankautomatkortet för 13-18åringar. Och andra tjänster för unga.

—- Det här är den mest spektakulära satsningen vi embarkerat på, ler Monica Flinck. — På agendan står också HYPEdagar hos Aktia, som nu planeras av ett team med representanter från ett tiotal av våra kontor. &

Utgiven i Forum nr 1993-16

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."