Använd databankerna!

av Odd de Presno Forum 1984-01, sida 24, 18.01.1984

Taggar: Teman: data

FCRUN 1/84

Databanken till ditt förfogande!

DataPak gör det möjligt för oss att till en rimlig kostnad kommunicera med olika amerikanska databanker. Forums norske medarbetare beskriver i artikeln den service som CompuServe Information Service i Ohio i USA erbjuder sina abonnenter. CIS är

Av ODD DE PRESNO

EH Skulle du önska dig en uppstoppad leopard? eller en ”40 acres country estate” utanför Detroit med privat insjö? Har du eventuellt en IBM PC och behov av råd och anvisningar? Vill du veta förbindelsemöjligheterna till Peking och Johannesburg? Eller önskar du eventuellt prata med en specialist om dina sexuella problem?

Allt detta och en hel del till kan “man syssla med om mean har en mikrodator och ett modem. Det är bara att ta kontakt med den elektroniska databanken per telefon.

Man kan givetvis erhålla normal ”nyttoininformation” via databanken. Exempelvis information om aktiekurser, obligationer och aktieemissioner. Likaså finns det möjligheter att få reda på biograf och teaterprogram och annat i den stilen.

Förbindelsen är en tvåvägsförbindelse vilket innebär att man också kan “”tela” med banken eller med någom annan som är ansluten till samma nät. Man har givetvis också tillgång till olika arkiv och så erhåller man olika datorprogram via banken. En rätt mångsidig service således,

En stor del av allt detta erhåller man utan någon som helst tilläggskostnad förutom abonnemangsavgifterna. Om man vill abonnera på någon nyhetsbyrås tele 24

USA:s populäraste informationsbank.

gramservice, kostar det hela lite extra. Washington Post Electronic Newsletter kostar 45 USD per år.

Man kan ansluta sig till en viss ”integressegrupp” inom databanken varvid man erhåller en mera selektiv och detaljerad information om just sitt eget specialområde. Bland dessa specialområden kan nämnas matlagning, miljöskydd, musik, litteratur, databehandling, dataspel osv. CIS” största intressegrupp är för tillfället TBM PC-användarna. Den gruppen är så stor att systemet är nära att bryta samman då alla på en gång ska delta i en konferens eller vill ta del av något speciellt meddelande,

Att delta i en konferens är ganska intressant: alla kan ju delta och det betyder att alla är inkopplade ”on-line” samtidigt. Man kan följa med alla de andra när de uttalar sig och så kan man uttala sig själv på samma sätt. Ett ganska stort mått av disciplin fordras det emellertid av var och en för att systemet inte ska klappa ihop p grund av att alla försöker ”tala i munnen” på varandra. Ett lämpligt sätt att öva mötesteknik?

Vad kostar kalaset egentligen? Huruvida det hela är billigt eller dyrt får var och en avgöra själv, Timtaxan för en on-line förbindelse med databanken är 6,— USD. Till detta kommer sedan en trafikavgift som är beroende av vilken linje man använder. Tar man linjen via Kanada, kostar det 8,— USD. Dessa priser gäller under sk. standardtid, dvs. 18:00—05:00 lokal (Ohio) tid på vardagar samt lördagar och söndagar dygnet runt. Till detta kommer ju sedan teletaxan förstås.

För den som är intresserad av den service som exempelvis CompuServe Information Service kan erbjuda är adressen: 5000 Arlington Centre Blvd. POB 20212, Co lumbus, Ohio 43220, USA. Nämnas kan ytterligar att Finland numera också har tillgång till europeiska databanker, som den uppmärksamme Forum-läsaren säkert noterat. Euronet systemet har ju nått också Finland, men den information man erhåller den vägen torde vara mera intressant för företag och institutioner av olika slag. Man bjuder kneppast ut dataspel, resor och liknande via Euronet.

Utgiven i Forum nr 1984-01

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."