Utgiven i Forum nr 2010-11

Är dagens affärssystem oanvändbara?

av Henry Clay Ericsson Forum 2010-11, sida 39, 25.11.2010

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 11 2818 Skicka dina kommentare till adressen: feedbackOforum. Är dagens affärssystem oanvändbara?

HENRY CLAY ERICSSON

Höstens hetaste debatt på a Linked In har rasat om företa gens tunga datasystem. Hela 19 debattörer har drabbat ihop i 41 inlägg på totalt 11 sidor. Akronymerna går heta i datanissarnas fackspråk. Eller vad sägs om: “VD på PAF va nöjd med ROI på ERP från SAP, men CIO tyckte Uln på CRM varkass?

Plottriga gränssnitt. “Hurra, nu får jag använda vårt ERP igen!” Så säger inte många i mellanledningen. De flesta användare tycker att det finns för mycket onödig information i rutan. Det krävs för många knapptryckningar för att pillra in enkel information. Hopplöst gammalmodigt, tycker Facebookgenerationen. Medan stjärnsäljaren eller fabriksbossen anser sig överkvalificerad att utföra dylikt ‘manuellt’ arbete.

Översta ledningen uppskattar systemet. Det är bara att be ekonomichefen köra ut önskad rapport. Annat är det med chaffören på lagret. Hans lilla datorskärm på trucken rymmer bara det nödvändigaste. Det gränssnittet måste skräddarsys för hans behov. Och det kostar pengar, om det ska göras som brådskande tillläggsbeställning.

Vem är nöjd, vem missnöjd? De nöjdaste kunderna verkade vara småföretag, som vuxit upp och känt behov av bättre styrning. Utan tidigare barlast kunde man gå in för ett system som var nytt för alla medarbetare. Missnöje påträffades hos stora multinationella företag, som bildats genom fusion av tidigare självständiga enheter. Att bli påförd en ’tvångströja’ i form av ett nytt gemensamt system, en’one size fits all” kompromiss som ingen egentligen velat ha, är inte populärt.

Oenighet om resultaten, I debatten deltog såväl systemleverantörer och forskare som konsulter och användare. Föga överraskande lyckades leverantören visa att de flesta kunder var helnöj da med leveransen och hade förbättrat sina resultat. En företagskund påvisade däremot med bokslutsreferat att resultatet hade kraschat efter installation av ERP-system. Akademikerna tyckte att metoder och processer kunde förbättras 20 procent utan att blanda in specifika leverantörer i soppan. Konsulterna ogillade att blibeskyllda för att medvetet baka in otillräckligheter isina lösningar, för att garantera fortsatt arbete. Enighet om något? Kanske att det råder större kaos i systemen än någon vill medge …

Hur upphandla ett ERP system? Varning utfärdades för konsulter som i verkligheten var ‘produktmannekänger; det vill säga programmerade att rekommendera en viss leverantör. En mer objektiv metod är att föredra. Nämligen att ordna ett besök till ett företag i samma storleksklass, för att bekanta sig med installationen och erfarenheterna av den.

Trend mot ökad molnighet. Debatten indikerade att affärssystemen allt mer kommer att placeras i’ molnet! (Se årets första artikel i denna spalt, om Cloud Computing). Där når användarna

KINEESMNES TE sitt företags ADB-system genom att logga in på internet med ett lösenord, i stället för att vara hänvisade till firmans intranet på kontoret. Man hoppades att webbkopplingen skulle förenkla gränssnittet. Nya webbläsare som Chrome går ju mot en allt större enkelhet. Några debattörer önskade att Google skulle skapa ett supervänligt gränssnitt för fotfolket!

Apple vs Nokia? En bra parallell dök upp. Det tyskbördiga SAP-systemet har skapats av ingenjörer, med tanke på billig och duplicerbar programmering, utan hänsyn till den stackars användarens begränsade förståndsgåvor. Samma läge som för Nokias telefoner med en uppsjö knappar och pillemogrejer. Medan användaren för sitt dagliga jobb önskar sig en lättfattlig bildskärm modell Mac och Iphone, utan långrandiga sekvenser av knapptryckningar. Varför inte i god tid ta sociologer och designers med iutvecklandet av gränssnittet? a

Forum - det finlandssvenska affärsnätverket: www.inkedin.com/groups?gid=1841943. En länk till sidan finns också på www.forum.ft.

Utgiven i Forum nr 2010-11

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."