Utgiven i Forum nr 2020-02

Är personliga data det nya guldet inom företagsvärlden?

av Kristina Wallin Forum 2020-02, sida 28-29, 05.03.2020

Är personliga data det nya guldet inom företagsvärlden et stora försprång jättarna i SA och Kina har kan stoppa pp utvecklingen. Trots de r de flesta experter överens m att handeln med data kan i framtidens mest lukrativa USsiness.

ntegriteten är skyddad för EU:s invånare, åtminston i teorin. För om du vill var med i internet-leken måste du acceptera spelreglerna och låta företagen handla med dina data.

Oo

OTO MCc C

KRISTINA WALLIN TEXT X En gång i tiden åkte folk till Klondyke för att söka guld och bli rika. I dag har de kalla floderna där folk stod och vaskade ersatts med datorerna —- och deras data. Finansvärlden tittar med extra stort intresse på handeln med persondata i dag. Det har blivit en av vår tids mest eftertraktade handelsvara. 2008 verkade de fem största företagen i världen i traditionella branscher, som olje- och energibolag. Tio år senare var alla fem inom databranschen, med Apple och Google i spetsen. Företag som tjänar en stor del av sina pengar på att veta vad vi gör och vilka vi är.

AFFÄRSMAGASINET FORUM NR 22020

Det finns ingen gräns på vilken information som kan vara användbar. Använder kunderna kontanter eller kort? Hur långt bort från sin bostad åker de för att handla? Vilken tid på dygnet? Hur mycket tankar de? Vart åker de och hur fort åker de? Var rastar de? Vilken typ av telefon köper de, hur länge har de den, vad använder de den till?

Svårlöst monopol. Den som har de tekniska resurserna för att samla ihop och sortera all denna information har marknaden i sina händer. Till och med Internationella valutafonden, IMF, har gjort rapporter om detta, eftersom det anses vara morgondagens stora handelsvara. Med hjälp av information om vad människor gör och tycker kan du tjänai princip obegränsat med pengar. I alla fall iteorin.

I praktiken är det så klart inte lika enkelt. De största problemen är att USA-jättarna Facebook och Google i princip har monopol på detta, även om de blir bitna i hasorna av kineserna. Samtidigt är det enligt IMF ett problem att varje land har sina egna lagar, för det gör det svårt att få lönsamhet för nya företag som vill ge sig in på marknaden.

”Handel med persondata är redan i dag en braaffär. Detta har växt stadigt i många år och har en enorm potential, men tyvärr har Europa misslyckats att skapa egna, stora företag i branschen”, säger Scott Marcus, som är ex pert på hantering av personliga data och var konsult åt EU-kommissionen när den tittade över lagarna på området.

”Kommissionen är medveten om problemet, och försöker hitta en lösning och stimulera marknaden. Frågan är om EU inte redan hamnat för långt efter. Här finns inte en enda stor lagringsservice i molnet”; fortsätter han.

Någon lösning på problemet med det i närmaste monopolet från de stora marknadsaktörerna finns inte än. OECD anser att det med tiden kommer att bli ockonomiskt även för jättarna att hålla på informationen, och att den tekniska utvecklingen kommer att göra det lättare för nya företag att ta sig in på marknaden.

Mängden data som produceras växer exponentiellt. 2016 registrerade IBM att 90 procent av de data som fanns i världen hade producerats på två år. I dag anser experter att datamängden kommer att ha dubblats till nästa år jämfört med 2018.

Vad lönar sig då bäst, att plocka fram persondata eller använda dem ”Plocka fram det. Det kan få dig att tjänaenormt mycket, som Facebook och Google visar oss”, konstaterar Scott Marcus.

Dataflödet är guld som aldrig sinar. Redan i dag är personliga data värdefullt och oersättligt för många branscher, som till exempel finansvärlden. Men det finns möj OÄNDLIGT. Fördelen med data jämfört med naturtillgångar är att dataflödet aldrig tar slut.

lighet att utveckla användningen av detta till i princip alla branscher enligt experterna. Det kan användas för att förbättra produktionsprocesser, logistik, handel - det är bara att plocka fram kreativiteten. Just i dag är det speciellt sjukvården som är öppen för nya metoder att använda personliga data, som kan göra vården mer effektiv och spara pengar.

”Vi tänker oss ofta handeln med personliga data som något enbart bundet till reklam, men även om det har varit mycket så tills nu, kommer det inte att vara detsamma i framtiden. Den här marknaden är enorm!” utbrister han.

Att jämföra dataflödet med guld, eller olja som The Economist gjorde redan 2016, är inte fel rent finansmässigt. Däremot har data en fördel som ingen naturtillgång har, eftersom det aldrig tar slut. Plus att det kan vara en relativt naturvänlig verksamhet, om de enorma servrarna drivs av förnybara energikällor, något som flera av Silicon Valleys jättar redan börjat med.

Men det finns så klart negativa aspekter på denna marknad. Det handlar om vår pri vata sfär och vår rätt att bestämma över våra egna personliga data. EU har en förordning, GDPR (General Data Protection Regulation) från 2016, som slår fast principen att vi har rätt att bestämma över hur våra egna uppgifter sprids. Scott Marcus anser att GDPR är förhållandevis bra, eftersom den understryker vikten av att människor måste ge sitt tillstånd till användning av persondata.

”Den är absolut en bra grund. Det ka dock komma att bli problem efter brexit, eftersom Storbritannien inte alls har lika bralagar på området. För att företag och handel ska fungera idag krävs att persondata kan röra sig fritt”. varnar han. Harvidå möjligheten att välja i praktiken? Går det att säga nej till att ens egna data får användas vidare, och ändå kunna fungera i vårt moderna samhälle ”Nej. Samtycket är redan urvattnat, för det har blivit ett tvång om du vill röra dig på internet”, konstaterar Joakim Sandberg som är professor i praktisk filosofi på Göteborgs universitet, samt professor i humanistisk ekonomi och finans i Holland.

”Hur ska du kunna röra dig på sociala me dier om du inte samtycker till att ge bort dina data? Och använda internetbanken eller göra sökningar?”

Byteshandel, Facebook får inte säga till sina användare att det är gratis, eftersom varje person som öppnar ett kontoi princip köper det med sina egna data. Det säger en alldeles ny dom i Italien. Alla företag måste enligt domen vara öppna med att de erbjuder en byteshandel: jag ger dig mina data, och du ger mig tillgång till ett nätverk eller en annan tjänst.

”Det står någonstans bland det finstilta, men hur många sätter sig och läser igenom hela kontrakten innan de klickar “ja”? Inte ens jag gör det”, förklarar Scott Marcus.

Så länge företagen inte använder känsliga data om oss och sprider för sin egen vinning, så ser han inget problem egentligen med att personliga data säljs vidare.

”Det är ju en affärsuppgörelse som båda tjänar på. Om det gör att jag får information om saker som intresserar mig och slipper annat så är det väl egentligen bara positivt”, konstaterar han.

AFFÄRSMAGASINET FORUM NR 22020

HI0LS 38007

Utgiven i Forum nr 2020-02

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."