Utgiven i Forum nr 2009-06

Arbeta tillsammans

av Kaj Arnö Forum 2009-06, sida 16, 16.06.2009

Taggar: Teman: webbplatser

EH FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 6 2089

Arbeta

USA TITANS

KAJ ARNÖ il http://kaj.arno.fi

Nog kaverat. Hittills har viidenna spalt koncentrerat oss på uppbyggande och underhållande av relationer via webbens sociala nät. Men någon gång måste man också få själva jobbet gjort. Och nu är det dags för just det: att reda ut hur webben erbjuder möjligheter till konkret samarbete, där vi tidigare stretat på i ensamhet eller med föråldrade verktyg.

Webbens sociala nät erbjuder en infrastruktur för i högsta grad praktiskt arbete. Och främst bland gelikar i detta sammanhang är Google. Att skapa ett eget Googlekonto i dag är jämförbart med hur det var att övergå från DOS till Windows i början av 1990-talet. Det rör sig om fundamentala förbättringar i användbarheten - denna gång dock utan ideligen förekommande kraschar och utan överdrivet tröga svarstider,

Det Google erbjuder låter i första hand skrämmande: Lagra alla dina mejl på nätet. Och din kalender. Dina kontakter. Dina dokument. Dina fotografier och videofilmer inte att förglömma. Huj!

Förvisso är dina data skyddade av lösenord, men ska man lita på att obehöriga inte når dem? Själv gör jag det nog. Risker för intrång finns ju så fort min egen dator är uppkopplad till nätet, och Google skyddar förmodligen sitt nät bättre än jag mitt. Och finge Google för sig att otillbörligen kika in i dokumenten, vore det skandal och bums slut på allt det förtroende bolaget mödosamt byggt upp.

Personligen övervann jag min rädsla för Google Mail efter att datorns hårdskiva kraschade, arbetsgivarens webbmejlmetodik ändrats och jag var helt mejl I den här spalten beskriver Kaj Arnö de sociala nätverk som håller på att etableras på webben. Kaj hävdar att de blir lika viktiga verktyg som mejl och SMS, och hjälper Forums läsare att komma igång.

isolerad från resten av världen. Och nöden gav mig bättre användbarhet: samma e-postlåda i mobiltelefonen, i min bärbara dator och i familjens övriga datorer. Alla mejli en tråd sammanfattade på en plats. Inbozen visar inte bara mejlrubrikerna utan början av första raden i mejlet. Och bilagor visas genast och utan tidsödande programladdningar, direkt i webbläsaren.

Den stora sociala fördelen når vi dock via Google Docs. Flere personer kan samtidigt arbeta på samma dokument, samma tabell, samma presentation, Detta oavsett om vi alla jobbar i samma företag. Kunder, leverantörer, vänner, kolleger av alla de slag kan samarbeta med infrastruktur som finansieras av Googles reklamintäkter. Och Googles reklam är både smartare och mindre påträngande än de flesta andra former av reklam.

Det här må låta nyfrälst (vilket det törhända är) eller sponsorerat (nej, tyvärr inte) men jag säger det ändå: Via Google Docs erbjuds du de 20 procent av Microsoft Offices fördelar som räcker till i 95 procent av fallen, Och enklare. Via bortfallet av de 80 procent man inte behöver, blir användargränssnittet desto enklare och därmed effektivare. Rubriker. Innehållsförteckning. Punktlistor. Franska streck, Hela köret, smärtfritt, vackert. Och dokumentet är mångfalt enklare att dela med sig av: som mejlbilaga, webbsida, mejlinnehåll, eller bara som pekare för andra att editera direkt. Eller rentav som pappersutskrift.

Har du fått blodad tand, grunda då en Google-identitet på mail.google.com och följ sedan instruktionerna på kaj.arno.fi/ forumtavling där Forum-nätverket kör ett litet socialt nätexperiment, Pris utlovas! ”Att skapa ett eget Googlekonto i dag är jämförbart med hur det var att övergå från DOS till Windows i början av 1990talet. Det rör sig om fundamentala förbättringar i användbarheten”

Utgiven i Forum nr 2009-06

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."