Utgiven i Forum nr 2021-10

Året då NFT slog igenom

av Leif Bergström Forum 2021-10, sida 20-21, 16.12.2021

Taggar: Teman: NFT

DOS 2800 Året då NFT slog igenom

Varför är folk villiga att betala mi joner dollar för en jpg-file Kryptokonsten fick sitt stora genomslag 2021, nu återstår att se vad det innebär för upphovsrätten och utvecklingen av internet.

LEIF BERGSTRÖM TEX x Rader av kändisar sjunger lovsånger för NFT, digitala ägarbevis för varje form av kreativ skapelse, konstverk, musik, sång, eller i stort sett vad som helst. De mest fanatiska anhängarna ser fenomenet som en demokratisering av den traditionella snobbgalle AFFÄRSMAGASINET FORUM NR10 202 ri-dominerade konstmarknaden. Att NFT:er numera ofta betingar priser som närmar sig Rembrandts verks har i deras ögon inte försvagat det argumentet.

NFT står för non-fungible tokens, en unik produkt —- som inte kan ersättas av en anna ler för en tweet produkt. Ungefär som en Rembrandt eller van Gogh. Men för NFT:er kommer den autentiska garantin från dess plats i blockkedjan. Det är alltså kryptovalutan Ethereums teknik som ger grunden för denna aktivitet. Mot den bakgrunden är det inte förvånande att majorite I | våras såldes det digitala kollaget av konstnären Beeple för 69,3 miljoner dollar. Vem som helst får ladda ner och titta på konstverket, men det är bara den indiska entreprenören Vignesh Sundaresan kan skryta med att äga det.

ten av affärer i NFT:er görs i kryptovalutor, men säljare och köpare kan komma överens om vilken valuta som helst.

En av de största marknaderna för NFT:er, OpenSea, uppgavs ha nått en försäljningssiffra på 2,6 miljarder dollar i oktober, jämför 99 FT står för nonfungible tokens, en unik produkt = som inte kan ersättas av en annan produkt. Ungefär som en Rembrandt eller van Gogh. Men för NFT:er ommer den autentiska garantin från dess plats i blockkedjan.

med 4,8 miljoner dollar i oktober 2020. Total försäljningsvolym under tredje kvartalet 2021 beräknar marknadsundersökarna vid DappRadar till 10.7 miljarder dollar. En explosiv ökning driven av pandemin där människor tillbringade otaliga timmar på nätet i jakt på tidsfördriv eller möjligheter till ekonomisk vinning.

Bland de ivrigaste förespråkarna för fenomenet märks Hilton-arvtagerskan Paris, skådespelerskan Lindsay Lohan, Monty Pythons John Cleese, rapparen Snoop Dogg, och många fler. Twitter-grundaren Jack Dorsey, som nyligen avgick från vd-posten, sålde sin första Tweet för 2.9 miljoner dollar. Brittiska supermodellen Kate Moss sålde intima videor av sig för 17 000 dollar. En regissör i Brooklyn spelade in ljudet när han släppte sig, och fick 85 dollar för ”verket”.

Årets mest inflytelserika. Brittiska konstmagasinet ArtReview, som brukar nominera en samtidskonstnär som årets mest inflytelserika, valde i år ingen kreativ person utan just NFT.

Damien Hirst rankades 2020 av Sunday Times som Storbritanniens rikaste levande konstnär. Han slog igenom på 1990-talet med en Tigerhaj placerad i formaldehyd i ett akvarium, ett verk kallat The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living. I juli erbjöd han konstmarknaden The Currency, en serie av 10 000 NFT:er för 2 000 dollar vardera. Köparna fick två månader på sig att bestämma om de ville behålla NFT-versionen eller det fysiska konstverket och den version som ratades måste förstöras. Därefter kom ett gratis erbjudande av en serie gravida kvinnor i tecknad serie-stil. Han kallade serien Great Expections och förklarade ”Och nu hoppas jag att ni alla med denna gratis gåva kan dela min entusiasm vad gäller NFT:er.”

Långt ifrån alla är lika begeistrade. Flera konstkritiker har beskrivit NFT:er som ytliga billiga försök att tjäna pengar utan den kreativa mödan. Konstnären David Hockney brännmärkte dem som ”dumma små grejer”. Men vid 84 års ålder tillhör han naturligtvis en annan generation.

Men den ansedda auktionsfirman Christies gav i våras fenomenet sin välsignelse när man sålde en NFT som var ett kollage av tidigare verk av amerikanska konstnären Beeple för 69,3 miljoner dollar. Köpare var den indiska entreprenören Vignesh Sundaresan, som har uppmanat alla att ladda ned verket så de kan njuta av det - gratis. Men tack vare blockkedjan är det bara Sundaresan som kan skryta med att vara dess ägare, och den enda som har rätt att sälja den. Skulle han lyckas sälja den med vinst, kan Beeple påräkna en andel av värdestegringen, något traditionella konstnärer aldrig kunnat hoppas på.

Christies har sålt andra NFT:er, och kritiker har sett det som ett försök av auktionsfirman att hoppa på ett tåg som åtminstone för tillfället verkar ostoppbart. När pandemin stängde traditionella gallerier minskade möjligheterna att visa konst — annat än via internet. Försäljningen av fysisk konst beräknas år 2020 ha fallit 22 procent.

Riskfylld placering. Men liksom kryptovalutorna är marknaden för dessa nya verk oreglerad. Skulle den nuvarande hajpen dö ut, kan det resultera i stora förluster för köparna. Verken täcks inte heller av övergripande upphovsrättslagar. En del av konstnärerna och marknadsplatserna för NFT:er försöker inkludera varierande köpekontrakt. Av okänd anledning var en del av de första verken relativt enkla teckningar eller animerade videos av katter och kattungar. Cool Cats försöker i en enda mening slå fast ägarens rättigheter som ”frihet att göra vad de vill med sina digitala katter”. Men CryptoKitties har anammat NFT-licensen, ett försök att standardisera de intellektuella rättigheterna.

Anhängare av fenomenet ser det hela som en demokratisering av den etablerade snobbfina konstmarknaden. Och redan finns det de som har ambitioner bortom bara bilder på väggen eller skärmen. Grundaren av Vogu, Andrew Trackzy, tror att någon kommer att använda tekniken för att bygga nästa mediefenomen. Trackzy vars Voguverse har skapat animerade robotar, talar om att bygga nästa Star Wars eller Pokemon. Andra har talat om möjligheterna för ett decentraliserat Disney.

För de av oss med några år på nacken låter sådana drömmar som ett eko från internets tidigaste dagar. Då resulterade revolutionen i dominans av nya jättar som Apple, Microsoft, Google och Facebook.

AFFÄRSMAGASINET FORUM NR 10 2021

Utgiven i Forum nr 2021-10

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."