Utgiven i Forum nr 2021-10

Är gratisarbetes tid förbi?

av Johan Hultkrantz Forum 2021-10, sida 33, 16.12.2021

Taggar: Teman: arbete

DEBAT Är gratisarbetes tid förbi?

I väldigt få styrelser får medlemmarna betalt för sitt engagemang. Grundregeln i tredje sektorn är att styrelsen ger sin tid helt gratis. Noll euro. Visst är det en jättefin tanke att ställa upp gratis och arbeta för något du brinner för samtidigt som du låter andra i samhället ta del av dina kunskaper och värderingar. Men jag köper inte tanken att man ska lägga ned tid, energi och försämrad nattsömn utan att få någon som helst kompensation, förutsatt att det finns möjlighet att betala något. Jag tycker det är ett gammalt synsätt som kommer straffa sig i längden.

I Finland finns 77 000 registrerade föreningar, flest i Nyland med 24 000, följt av Egentliga Finland med 6 700 stycken. I många av dessa brottas man med att medlemsantalet sjunker. De äldre dör bort och de yngre, nästa generation, är inte ”föreningsmedborgare” på samma sätt som deras föräldrar var. Vidare finns det faktiskt föreningar med en god ekonomi (även om de flesta har det kämpigt) tack vare de senaste tolv årens extremt goda värdeutveckling på aktier och fastigheter.

Betala om ekonomin är god! Summa summarum: Vi sitter i en paradoxal situation där det är svårt att rekrytera nya medlemmar, samtidigt som det är svårt att få in folk i styrelsen samtidigt som att det i bakgrunden i vissa fall kan finnas en sund och hållbar ekonomi.

Ta till exempel föreningen Konstsamfundet som förvaltar tillgångar på över 600 miljoner euro. I verksamhetsberättelser kan vi läsa: “Styrelsen höll 12 möten under året. Till styrelsemedlemmarna har i enlighet med stadgarna inte utbetalats arvode”.

Min uppfattning är att man i många fall förvisso måste fortsätta göra arbete gratis, eftersom det inte finns tillräckligt många betalande medlemmar och/eller att föreningen inte har någon placeringsportfölj att tala om. Om ekonomin däremot är god, i kombination med att det är svårt att rekrytera ledamöter till styrelsen, så måste vi faktiskt tänka om. Jag tycker absolut att de som sitter i Konstsamfundets styrelse borde få en viss ersättning för de tolv möten de förbereder sig för och deltar i.

De som sitter i ett husbolags styrelse får vanligt vis en liten ersättning per möte. Självklart är ansvaret i många fall större än ersättningen, eftersom husbolagets bostäder tillsammans är värda väldigt många miljoner euro. Lagen kräver att man har en styrelse, och då vill aktieägarna förstås att den ska vara kompetent eftersom det finns mycket kapital bundet till fastigheterna. Potentiella problem med bostäder kan man förebygga med bra disponent och bra styrelse.

Jag är inte ute efter att de som sitter i en förenings styrelse ska lyfta några stora pengar, det kan vara till exempel 50-100 euro per möte. Jag tror att man i medeltal gör ett lite bättre arbete om man får något betalt för sitt jobb. Min bedömning är att man borde betala ut arvoden endast om föreningens ekonomi och medlemmar tillåter detta. Det kan vara svårt att få tag på tillräckligt många medlemmar för att fylla upp styrelsen, men en liten ersättning kan hjälpa om någon står i valet och kvalet att gå med.

Sporrar till närvaro. En annan aspekt är hur många av styrelsens ledamöter som de facto är närvarande vid mötena. Jag har själv märkt är att det är svårt att få hela styrelsen samlad och att vissa medlemmar har möjlighet att medverka bara delar av mötet - själv är jag inte mycket bättre på att närvara vid samtliga möten under året och ibland har jag svårt att hinna delta i ett helt möte. Skulle jag däremot få en liten kosmetisk ersättning skulle jag förmodligen bättra mig, det handlar inte om att jag behöver pengarna utan att jag vill göra rätt för mig. Vidare kan föreningsmedlemmarna kräva lite mer om de känner till att styrelseledamöterna får en viss ersättning.

De flesta som sitter i olika styrelser är mellan 50 och 80 år. De tillhör det gamla konservativa gardet. Jag tror att vi i många fall inom en rätt snar framtid måste tänka om, i synnerhet om vi önskar betjäna de medlemmar som är i åldern 20-50 år. Framtiden får utvisa om jag har rätt eller fel.

Avslutningsvis, bästa styrelseledamot, våga ställa frågan på nästa årsmöte om föreningsmedlemmarna tycker att du är värd en viss ersättning. När allt kommer omkring så är det faktiskt medlemmarna som avgör! m

AFFÄRSMAGASINET FORUM NR 10 2021

Johan Hultkrantz är sparoch placeringsmäklare i Helsingfors.

Utgiven i Forum nr 2021-10

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."