Utgiven i Forum nr 2021-10

Ännu har fintech-bolagen inte knäckt bankerna

av Patrik Harald Forum 2021-10, sida 06-08, 16.12.2021

Taggar: Teman: fintech-bolag

Ännu har fintech-bolagen

De gamla bankernas position har inte rubbats så snabbt som självsäkra fintech-bolag förutspådde för några år sedan. Men branschen ä mitt i omställningen oc de traditionella bankernas intjäning fortsätter att naggas i kanterna från flera håll.

PATRIK HARALD TEXT x För fem-sex år sedan när finansteknolog hörde till de mest hajpade branscherna, var stöddiga fintech-uppstartsföretag övertygade om att de snart skulle få de traditionella bankerna på fall. Dessa betraktades som dinosaurier som stelnat i sina strukturer oc | 6 | AFFÄRSMAGASINET FORUM NR 10 202 system, och som inte hade förmåga att förnya sig tillräckligt snabbt. Man antog att ny teknik och nya regelverk från EU snabbt och radikalt skulle rita om spelplanen i bankvärlden.

Konsultföretaget Accenture Strategy publicerade 2016 en rapport där man bedömde att uppstartsföretag i finanssektorn kunde kapa åt sig en tredjedel av de traditionella bankernas affärsverksamhet fram till 2020. Samma år (2016) sade OP:s dåvarande chef Reijo Karhinen i en intervju att han var osäker på vilka av de dåvarande finansvarumärkena som skulle finnas kvar om fem år, klart var i alla fall att framtidens konkurrenter skulle vara helt andra än då.

Den avgörande förändringen fintech-bolagen väntade på var EU:s betaltjänstdirektiv PSD2, som bland annat tvingar de etablerade bankerna att öppna sina gränssnitt så att också utomstående aktörer får tillträde till kun dernas kontoinformation. På så sätt kan utmanarna skapa sina egna tjänster inom till exempel betalningstrafik. Vissa menade att de traditionella bankerna skulle reduceras till anonyma lagringsplatser för folks pengar, medan själva servicen sköttes av de nya företagen. Dessa skulle utnyttja de traditionella bankernas infrastruktur, men möta kunderna under egna, nya, varumärken.

Smygande förändring. Sett i backspegeln har förändringarna inte varit fullt så dramatiska. Redan för två år sedan avslutades PSD2-direktivets övergångsperiod för bankerna att öppna sina gränssnitt. Nya aktörer har förvisso dykt upp men någon revolution kan man inte tala om; åtminstone har ingen av de stora banker som verkar i Finland gått omkull.

Det betyder inte att utvecklingen har stannat av.

I Enligt Janne Salminen, v fintech-företagen varit mer fran konsumentmarknaden.

”Precis som i många andra sammanhang överskattade man förändringen på kort sikt, men har underskattat den på lång sikt. Hoten mot de traditionella bankerna är fortfarande relevanta. Fintech- och big tech-företagens inflytande över branschen växer”, säger Janne Salminen, vd för Fintech Farm, som är ett nav för finländska finansteknologiföretag.

Jussi Mekkonen är tidigare Finlandschef för Nordea och jobbar i dag med frågor kring finansbranschen inom it-serviceföretaget Tietoevry. Han konstaterar att väldigt mycket de facto har hänt de senaste åren, men att utvecklingen skett i små steg.

”Branschen befinner sig fortfarande mitt i en stor omvandling och de traditionella bankernas intjäning som helhet hotas allt mer av den nya konkurrensen. Bankernas position naggas i kanterna från flera olika håll. Ändå anser Mekkonen att de etablerad r de finländska k end-sidan än p 4.

Vekkone 99 Branschen befinner sig fortfarande mitt ien stor omvandling och de traditionella bankernas intjäning som helhet hotas allt mer av den nya konkurrensen.

bankerna lyckats försvara sina positioner rätt väl. Den stora förändringen, säger han, är att det uppstått helt nya marknader som nu mer eller mindre behärskas av fintech-företagen. Exempel är betalningshantering inom näthandeln, där bolag som Paypal och Klarna dominerar. Här är de traditionella bankernas roll fortfarande minimal.

digare Finlandschef för Nordea och jobb serviceföretaget Tietoevry.

inte knäckt bankern ”Det handlar om verksamhet som inte existerade för tio-femton år sedan. Ur den har det sedan uppstått andra nya koncept som buy now, pay later, det vill säga en ny form av konsumtionskrediter kopplade till näthandelsköp. Genom att skapa ny affärsverksamhet har fintech-företagen byggt upp stora marknader åt sig själva, där de traditionella bankerna inte alls är med”, säger Mekkonen.

Samtidigt är de traditionella bankernas ställning fortfarande stark inom vissa områden, framför allt bostadslån och företagskrediter. Enligt Mekkonen är bostadslån ingen särskilt lukrativ verksamhet, åtminstone inte i Finland där räntemarginaler hör till de lägsta Europa.

”För att bolån ska vara lönsamma krävs stora volymer, vilket håller nya aktörer borta. Detsamma gäller företagsfinansiering och betalningsservice för storföretagen.”

AFFÄRSMAGASINET FORUM NR 10 2021

Bankerna står utanför. En öppen fråga är däremot vilken roll kryptovalutorna kommer att spela och hur de påverkar de gamla bankerna. Här handlar det också om helt nya marknader med nya aktörer. Stora pengar är i rörelse, men de traditionella bankerna står helt utanför.

Ett annat frågetecken är techjättarnas framtida roll. Företag som Facebook och Google har länge signalerat att de är på väg in i bankvärlden, även om det hittills inte skett i någon större omfattning. Jämför man med Kina har teknologiplattformar som WeChat och Alipay blivit helt dominerande inom banktjänster vilket har lett till att en hel generation kineser saknar erfarenhet av fysiska banklokaler och betalkort, för att inte tala om kontanter.

”Det är fullt möjligt att de amerikanska motsvarigheterna har liknande planer, sådana tecken syns i USA. I Europa bromsas utvecklingen kanske av EU:s reglering”, säger Janne Salminen.

Braapp, låga avgifter. Bland utmanarna till de traditionella bankerna finns en rad helt digitala så kallade neobanker, vars enda kontakt med kunden är en app i mobilen. I Finland har till exempel brittiska Revolut och Wise, tyska N26 samt norska Bank Norwegian etablerat sig. De lockar med snabbhet och låga avgifter, god funktionalitet och tjänster som de traditionella bankerna inte prioriterar, till exempel verktyg för budgetering eller delad ekonomi med familjemedlemmar. Låga valutaväxlingsavgifter har gjort neobanker populära bland folk som reser mycket.

”Neobankernas huvudfokus ligger på att skapa en användarvänlig och funktionell app och erbjuda en bra användarupplevelse. Hos en traditionell bank med mycket annan verksamhet har den saken inte samma prioritet”, säger Salminen.

Eftersom tjänsterna fortfarande befinner sig i utvecklingsskedet läggs nya funktioner till efterhand och tjänsteutbudet ökar.

Den helt digitala verksamheten är lätt att skala upp. Behovet av personal och fysiska lokaler är minimalt, och mycket styrs av artificiell intelligens. Det gör att neobankernas kostnadsstruktur är en helt annan än de traditionella bankernas, vilket innebär att neobankerna kan hålla sina avgifter låga.

”OP Gruppen har fler vd:ar än Bank Norwegians hela personal”, konstaterar Salminen.

Tills vidare har neobankernas betydelse dock förblivit marginell. Till exempel uppger sig Revolut, som är en av de största, ha 16 miljoner användare globalt, men de flesta är betydligt mindre. Nykomlingarnas tjänsteutbud

EN AFFÄRSMAGASINET FORUM NR 10 2021

PRESEON

Nyheter Fe

Uppstartare tar bankernas miljoner

Ieesmer Mi tekråk rad area rer ngr oe ÄVEN Fan 8 2 Id OJAN ETYRA VRIDA or TELE Mur era) JAN RSA mån. der alA faarmgnecka ritat nemaltt var pt Nimmtera State) hrs 4 NADER INUEVARD ER fos 41 Laem ärende an skr och Harbo iv orkaamnen 520 Bar

Il Hufvudstadsbladet den 7 februari 2016. Fintech-bolagens erövring av de traditionella bankernas domäner har inte varit så snabb som man trodde för fem-sex år sedan.

är begränsat och därför har de i första hand blivit ett komplement till de traditionella bankerna. Samtidigt har de traditionella bankerna åtminstone i Finland också kunnat erbjuda hyfsade mobilappar.

Ny finländsk neobank. Jussi Mekkonen är också styrelsemedlem i företaget Ferratum, specialiserat på konsumtionskrediter. Ferratum lanserade i somras Sweep Bank, en finländsk neobank, i flera europeiska länder.

”Den har tagits väl emot och planen är at 99 Ser man p branschen generellt går ingen av dagens neobanker så vitt jag vet med vinst. arginalerna är ytterst små. Många neobanker har anserats med nollavgifter, men efterhand tvingats införa avgifter för att få omsättning.

utvidga tjänsteutbudet och göra det så att tjänsten tydligt skiljer sig från de traditionella bankerna. Men det tar tid att utvidga en tjänst från ett land till ett annat.”

Vilka möjligheter har då en finländsk neobank att klara sig i global konkurrens? Mekkonen svarar att Ferratums beslut att investera i verksamheten är ett tecken på att man tror sig kunna locka tillräckligt många kunder för att verksamheten ska vara lönsam.

Samtidigt räknar han inte med att en neobank automatiskt ska vara en guldgruva.

”Ser man på branschen generellt går ingen av dagens neobanker så vitt jag vet med vinst. Marginalerna är ytterst små. Många neobanker har lanserats med nollavgifter, men efterhand tvingats införa avgifter för att få omsättning.”

Bland neobankers övriga intäktskällor nämner Mekkonen olika finansieringsprodukter. Om användarskaran är tillräckligt stor kan de sälja tillträde till kundbasen till utomstående aktörer, till exempel i reklamsyfte, som sociala medieföretag gör.

Förutom Sweep Bank planerar Evli och Fellow Finance lansera en ny bank nästa år, medan Saldo Finance nyligen beviljats banklicens från Litauen, vilken gäller i hela EU. Holvi, som numera är i spansk ägo, har i flera år verkat som neobank för europeiska småföretag.

Enligt Janne Salminen är det mer på back end-sidan de finländska fintech-företagen varit framgångsrika, snarare än på konsumentsidan.

”Konsumentmarknaden är svår, det krävs mycket kapital och marknadsföringsresurser för att samla tillräckligt med kunder, vilket betyder att man får räkna med förluster under flera år.”

Många företagsaffärer har gjorts inom fintech-branschen de senaste åren och en fortsatt konsolidering av branschen är att vänta. Tiden får utvisa vilka av dagens neobanker som är bäst på att locka till sig och behålla kunder, och vilka som faller bort.

Jämfört med för fem-sex år sedan får fintech-branschen inte längre samma medieuppmärksamhet, men det betyder inte att investerarnas intresse har svalnat. Enligt Janne Salminen investeras i år cirka 250 miljoner euro i finländska fintech-bolag, vilket gör 2021 till ett rekordår för branschen.

Utgiven i Forum nr 2021-10

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."