”Vi har teknik för CO2-fri el

av Patrik Harald Forum 2021-10, sida 05, 16.12.2021

Taggar: Personer: Kenneth Engblom

“vi har tekni för CU,-fri el

Teknologi för att dekarbonisera elsystemen finns redan och priset behöver inte ens bli högt. Nu gälle det att få politikerna och marknaden att förstå det, säger Kenneth Engblom ny direktör med ansvar för Europa och Afrika inom Wärtsiläs affärsområde Energy Solutions.

Vilka är de stora trenderna inom energiförsörjning och hur kan Wärtsilä svara mot dem?

Det handlar om att dekarbonisera elsystemen för att klara det globala uppvärmningsmålet på högst 1,5 grader, och samtidigt kunna garantera en pålitlig elförsörjning med allt större andel sol- och vindkraft. Här har Wärtsilä energilagrings- och hanteringssystem samt flexibla gasmotorer med låga CO, -utsläpp som ger balanskraft när sol och vind inte producerar el. Med hjälp av digitalisering samt kommunikation med elnätet och elmarknaden kan vi dessutom effektivera kraftverken så att motorerna startas, stoppas och körs beroende på vad som ger högst verkningsgrad och lägst utsläpp, eller visa när det lönar sig bäst att ladda och ladda ur batterierna.

Hur ser efterfrågan ut geografiskt inom ditt ansvarsområde?

Som marknader är Europa och Afrika ganska olika. I Europa finns redan så mycket förnybar el att det behövs flexibla kraftverk som startar och stoppar beroende på utbudet av eli systemet. Behovet av flexibilitet ökar hela tiden.

I Afrika byggs däremot fortfarande produktion för basbehovet. För den marknaden bygger vi kraftverk som går 24/7. | Afrika körs många kraftverk fortfarande på diesel, medan alla nya använder flerbränslemotorer där man kan växla mellan die Il Kenneth Engblom är diplomingenjör från Tekniska högskolan. Han har jobbat en period på Wärtsilä även tidigare, men däremellan på ABB och HitatchiEnergy.

2” Vi på Wärtsilä jobbar hårt för att få politikerna och marknaden att förstå att teknologin redan existerar och att de inte ens kostar mer att dekarbonisera elsystemen.

seloch naturgas beroende på tillgänglighet.

LNG, eller flytande naturgas, har betecknats som ett övergångsbränsle efter höstens uppmärksamhet kring gasens metanutsläpp. Hur ser framtiden ut för LNG?

LNG är naturgas som kylts till vätskeform för att minska volymen och enklare kunna transporteras

IL SINNYHO och användas ombord på båtar. Vi utvecklar motorer som kan gå på CO -fria bränslen som syntetisk gas, väte och ammoniak, men redan i dagens mo ä torer kan vi blanda de här bränslena med LNG. De är ett sätt att förbereda oss för de nya utsläppsfria bränslena. Men intresset för vätgas är mycket stort bland annat från stålindustrin. Därför tror jagatt inte att det blir aktuellt med vätgas inom elproduktion före 2030. Som balanskraft för sol- och vindenergi kommer LNG att vara kvar länge ännu.

Tanken är ju att vätgas tillverkas med hjälp av överlopps el från sol och vind. Men för att det ska uppstå ett överskott, också utöver den el somi dag lagras i batterier, måste utbyggnaden av sol- och vindkraft vara enorm.

Vilka är för- och nackdelarna när man jämför LNG/naturgas och de nya CO,-fria bränslena? Energiinnehållet i vätgas är lägre än i LNG, vilket gör att det krävs större volymer vätgas för samma mängd energi. Därför är vätgas kanske inte det mest idealiska bränslet till exempel i båtar eller annan logistikberoende tillämpning. I kraftverk måste tankar, rör och insprutningssystem dimensioneras enligt vätgasens energiinnehåll. Det finns alltså utmaningar med att få in större volymer för att nå samma mängd energi. Andra syntetiska bränslen har större energidensitet och är lättare att hantera menär dyrare att tillverka.

Vilka är de största hindren på vägen mot en fossilfri värld?

Vi på Wärtsilä jobbar hårt för att få politikerna och marknaden att förstå att teknologin redan existerar och att det inte ens kostar mer att dekarbonisera elsystemen. För några timmars laddning och urladdning är batterier en bra lösning men för längre perioder är gas det absolut billigaste alternativet. Ett hinder för en fossilfri värld är främst politisk. Är vi redo att stänga inflexibla kolkraftverk och kombikraftverk och ersätta dem med investeringar i flexibla gaskraftverk och energilagring för att kunna utnyttja sol och vind fullt ut utan att riskera elsystemens stabilitet? m

AFFÄRSMAGASINET FORUM NR 10 2021

Utgiven i Forum nr 2021-10

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."