Utgiven i Forum nr 1996-12

Årets ekonominyheter

av Fredrik Nars Forum 1996-12, sida 14-15, 12.12.1996

Taggar: Teman: ekonomi

1.1: Merita Bank inleder officiellt sin verksamhet.

Fel Merita

EKONOMINYHETER

ERM-ANKNYTNINGEN ÄR ÅRETS HÄNDELSE INOM FINLÄNDSK EKONOMI, FÖLJD AV KESKO-TUKO AFFÄREN.

9296 blev ett mindre dramatisk år i finländsk ekonomi än 1995 som gick til historien som d stora fusionernas år. Unde 1996 hade vi däremot en icke fusion, en fusion som inte blev av: Keskos övertagande av Tuko. Frågan är om det var en större nyhet att köpet gjordes — eller att EU-kommissionen såg till att köpet inte blev av.

I Forums minienkät gällande den viktigaste händelsen i Finlands ekonomi under 1996 fick anknytningen av finska marken till valutakursmekanismen ERM flest röster Anknytningen, vars tidpunkt det spekulerats om sedan våren, sköttes diskret en lördag i oktober och med säker hand. Händelsen var väntad, men visade ändå att regeringen Lipponen menar alllvar i sina EMU-planer. ”Det är aktioner och inte ord som räknas”, sade statsministern i samband med anknytningen. Under året blev regeringen Lipponen allt mer integrationsvänlig.

17.1: En era i ekono misk politik är slut.

Finansminister Viina- nen (saral.) utnämn till chefdirektör i

Pohjola och efter träds av Sauli

Niinistö (saml.).

De största ekonomihändelserna i Finland 19 . ERM-anknytningen av finska marken .. Kesko-Tuko affären och EU:s ne . Statsbudgeten med skattelättnader — , . Bättre ståmning inom näringslivet — = på hösten - 6. Den positiva utvecklingen på Helsingforsbörsen 7. Benecol och Raisios uppsving = > 8. Privatiseringen av statsbolagen fortsätter (Valmet och Kemira) 9. Metras köp av New Sulzer.Diesel 10. IVOs inhoppi på Sveriges kraftmarkna 3. Sänkningen av den allmänna räntenivån ; ä 5,

Källa: Forums minienkät Enligt Forums minienkät är ERM-anknytningen den viktigaste händelsen I finländsk ekonomi 1996.

22.4: Rederikoncernen Finnlines säljer Huolintakeskus till svenska transportjätten Bilspedition. Bilspedition betalar med sina egna aktier och få å Finnlines som storägare.

28.2: Nokia meddela 9.2: Metallföretaget Rautaruukki köper 100 96 av det svenska metallföretaget Fundia, Tidigare har Fundia hälftenägts av Rautaruukki och Norsk Jern Holding.

att TV-produktionen i Åbo och Tyskland skall säljas, I april stängs TV- och komponentfabrikerna i Tyskland och i juli säljs TV-fabriken i Åbo till Hongkongbolaget Semi-Tech.

27.3: IVO köper en tredjedel av det svenska kraftbolaget Gullspångs kraft och blir en aktör att räkna med på den svenska kraftmarknaden.

I ERM-anknytningens efterdyningar anklagades andra finansminister Arja Alho för att ha avslöjat anknytningskursen, en sak som oppositionen med iver tog upp till diskussion. I skrivande stund undersöker fortfarande justitiekansler fallet.

Konsolideringens år

Inom näringslivet var 1995 de stora fusionernas år, med tre stora fusioner: KOP och FBF meddelade att de går samman i Merita, Yhtyneet och Kymmene blev UPM-Kymmene samt Enso och Veitsiluoto blev Enso. 1996 blev konsolideringens år då dessa jättar koncentrerade sig på att slå ihop fusionsbitarna. Synligast var hoplappningen av bankjätten, där för varje nytt Meritakontor det blev ett tomt kontorsutrymme på andra sidan gatan.

Resultatmässigt var 1995 ett fantastiskt år för de stora branscherna skog och metall och vinsterna nådde rekordhöjder. Där blev 1996 en besvikelse me 27.5: Den stora skrällen. Kesko köper aktiemajoriteten i konkurrenten Tuko, rmed påföljd att Kesko får en marknadsandel på detaljhandeln i Finland p drygt 60 30.

30.4: Handels- oc 1.5: Finland får två nya skogsjättar då UPMKymmene och Enso officiellt bildas. Om fusionerna har aktieägarna kommit överens redan tidigare.

28.5: Efter en två månader lång kamp om ägandet i Tampella utgår svenska Sandvik med seger. Svedala drar tillbaka sitt köpanbud.

industriministeriet meddelar att staten minskar sitt ägande i pappersmaskinproducenten Valmet från 58,6 20 till 20 9.

16.7: Huhtamäki säljer sitt läkemedelsbola stadigt sjunkande vinstprognoser. Under våren upplevde landets ekonomi en liten svacka och den finländska superpessimismen florerade, men framtidsförväntningarna blev mer optimistiska i oktober. Under våren tävlade prognosinstituten med att sänka sina BNP-prognoser, på senhösten justerades de uppåt igen. Den förbättrade framtidstron avspeglades även i Forums konjunkturbarometer Prognos-Forum (se senaste Forum). I minienkäten nådde de förbättrade framtidsutsikterna upp till femte plats.

Räntan sjönk

Under året sjönk det allmänna ränteläget kraftigt och Finlands korta räntor närmade sig — och nådde — tysk nivå. De kom ned från en nivå på 6 procent till nuvarande 3 procent på ett år efter Finlands Banks sänkningar av sin centrala styrränta anbudsräntan. De långa räntorna har på två år kommit ned från 10 procent till nuvarande 6-7 procent.

Statsbudgeten 1997 utgorde ett trendbrott. Regeringen lyckades till allas förvåning åstadkomma en avsevärd strukturförändring i beskattningen. Inkomstbeskattningen lindrades, samtidigt som energibeskattningen skärptes. En medelinkomsttagare betalar 1997 ca 2400 mk mindre i inkomstskatt än i år.

Det synligaste bolaget utomlands var under 1996 inte Nokia, utan lilla Raision Tehtaat. Med sitt kolesterolsänkande Benecol fick bolaget spaltutrymme i utländsk press. Raisios aktier steg under året från 70 mk till 270. Som mest betalades 340 mk för aktien. 9

Fotnot: De som gav sina svar i minienkäten utgick från läget 2.12.

Börsåret 1996:“De | D: var idel uppgång under börsåret 1996. Värdet på Helsingforsbörsen stég i medeltal med ca 40 procent under |, 1 1996 — året innan backade börsen med sju procent. Mäklare på Ålandsbanken och Hufvudstadsbladets börskrönikör Danny Lindqvist kommenterar det gångna börsåret: “1996 har varit lysande. Den som satsat på aktier under året har gjort pengar” Helsingforsbörsen här blivit en sundare marknadsplats under det gångna året av många orsaker. Handelsvölymerna i aktier har stigit: 1995 var ett rekordår då Helsingforsbörsen omsatte 83 mrd mk — i år kommer den att gå upp till närmare 90-95 mrd. Det finns fler mäklare på marknaden eftersom det kommit nya aktörer, bl.a. annat de svenska bankerna. Och enligt Lindqvist har även analyskompetensen av de på börsen listade företagen stigit. Allt leder till en sundare börs. Årets mest dramatiska händelse på börsen var en negativ överraskning för placerarna: ”Ått ett stort bolag som Kesko, med massor av jurister, kan göra en sån fadäs att inte kolla att de kan få back i Tukoaffären är dåligt för hela marknaden, Sådana missar stärker inte för 3.9: Regeringen framför sitt budgetförslag för 1997 riksdagen. Dess huvudpunkter är en lindrigare inkomstbeskattning oc skärpt energibeskattning.

Leiras till Tyska

Schering.

12.9: Metra övertar italienska New Sulzer Diesel, Resultatet blir världens största tillverkare av dieselmotorer, med Metra som huvudägare.

att staten 12.10: En lördag i oktober händer det man väntat på sedan våren. Finland åter ansluts till valutakursmekaJe nismen ERM.

10.9; Privatiseringen av statsbolag fortsätter. HIM meddela ägande i Kemir minskas från 72 9 till 57 96.

26.9: Oy Ruutunelonen Ab får koncession för den fjärde TV-kanalen.

ökade aktivitetens å troendet för Helsingforsbörsen”

Niklas Geust på FIM Fondkommission kommenterar utvecklingen: ”Företagen har upplevt en svacka i lönsamheten under 1996. Under året har vinstprognoserna kontinuerligt sjunkit, men samtidigt har börskurserna stigit. Det beror på att placerarna redan förutspår att 1997 blir ett bättre år”

Framtiden då? Lindqvist: ”Vi går in 11997 i ett starkt marknadsskede. Det enda som kan spoliera 1997 är om New York-börsen kommer ner. Då åker vi alla med” &

Index 1991=100 2400 200 160 1200 800 40 1995

STADIG UPPGÅNG UNDER 1996

HEX-generalindex utveckling 1995-9 1996

Helsingforsbörsen nådde all-time-bigh i november då HEX-index överskred 2400.

Lå 20.11: EU-kommissionen sätter — II stopp för Keskos köp av Tuko, eftersom Kesko skulle få en för dominerande ställning på den finländska detaljhandeln. Detaljer kring hur mycket av Tuko Kesko måste avvyttra framgår unde 20.10: EU-parlaments- och ommunalval i Finland.

Utgiven i Forum nr 1996-12

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."