Utgiven i Forum nr 1972-18

Asea-Atom välkomnar atomkraftverksbeställning

Forum 1972-18, sida 25, 15.11.1972

Taggar: Bolag: Asea-Atom Teman: kärnkraftverk

Asea-Atom välkomnar atomkraftverksbeställnin Ö Om det blir Asea-Atom som kommer att leverera kärnkraftverket till Olkiluoto utanför Raumo, så står Teollisuuden Voima Oy som den förste beställare av ett svenskt kärnkraftverk till utlandet. Hittills har Asea fått hålla sig till hemmamarknaden.

Ö Det är klart att man på Asea-Atom välkomnar denna chans, särskilt som man vet att man på den finländska marknaden alltid måste räkna med stark konkurrens från den sovjetryska kärnkraftsindustrin. Vill man se någon handelspolitisk bakgrund till den väntade uppgörelsen med Asea så kan man peka på de omfattande underleveranser från finländsk industri som AseaAtom har utnyttjat för sina anläggningar i Sverige. Motpresta , tioner till dem är naturligtvis välkomna.

Men vilka erfarenheter har man då av de kärnkraftverk som nu står som förebild för Olkiluoto?

Civilingenjör Ingvald Haga vid Asea-Atom i Västerås understryker att reaktorn för Olkiluoto är en av de standardstorlekar som i dag erbjuds av företaget som resultatet av erfarenheter vunna under utveckling, konstruktion och uppförand av totalt sex reaktorer. Det är en lättvattensreaktor av kokartyp med en effekt av 660 000 kW. Typen som sådan är en av de dominerande på marknaden i dag men konstruktionen är Åsea-Åtoms egen. Principförebilden finns sedan början av innevarande år i kommersiell drift i kärnkraftverket Oskars hamn I på 440 000 kW. Detta beställdes redan 1965 och har Vänd!

Så här arbetar i princip ett kärnkraftverk med lättvattenreaktor av kokartyp. Ångtryck 70 bar, temperatur 286? C. Ängan genereras i reaktorn och leds direkt till turbinen, till vilken en elgenerator är kopplad. Avloppsångan kondenseras och pumpas tillbaka till reaktorn.

  1. Reaktorn. 2. Reaktorns inneslutningskärl. 3. Skalventiler. 4. Turbinventiler. 5. Högtrycksturbin. 6. Lägtrycksturbin. 7. Fuktavskiljare. 8. Mellanöverhettare. 9. Turbinkondensor. 10. Kylvattenpump. 11. Kylvatteninlopp. 12. Kylvattenutlopp. 13. Kondensatpump. 14. Lågtrycksförvärmare.

  2. Kondensatrening. 16. Matarvattenpump. 17. Högtrycksförvärmare.

Forum 18/197 25

Utgiven i Forum nr 1972-18

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."